MBA (One Year) at London School of Commerce Malta – LSC Malta

MBA (One Year) at London School of Commerce Malta
LSC Malta
หลักสูตรปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ

เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจ โมดูลหลักของโปรแกรม MBA ออกแบบมาเพื่อแนะนำนักเรียนในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจรวมถึงการบัญชีการเงินการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์การจัดการ

นักศึกษาในหลักสูตร MBA ยังสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเฉพาะทางเพิ่มเติมให้ลึกยิ่งขึ้น หลักสูตรปริญญาโทนี้ เป็นหลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ซึ่งนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาเดียวกันกับประเทศอังกฤษ

นอกจากนั้น ยังได้รับการยอมรับในฝั่งประเทศยุโรปเทียบเท่ากับ NCFHE Level 7 นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรวิชาบังคับห้าวิชาแรก สามารถเลือกวิชาเอกได้อีก1 วิชา ในเทอมสุดท้ายนักเรียนสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ หรือโครงการก่อนจบนักเรียนจะได้ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Suffolk หรือปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Bedfordshire

วิชาบังคับ

 • Managing Human Capital and Leadership การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์และความเป็นผู้นำ
 • Marketing Management การจัดการทางการตลาด
 • Financial Analysis and Entrepreneurship การวิเคราะห์การเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • Strategic Management การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • Research Methodologies การทำวิจัย

วิชาเฉพาะ (เลือก 1 วิชา)

 • Corporate Finance การเงินขององค์กร
 • International Business ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • International Marketing Management การจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ
 • Financial Markets and Investment Analysis การบริหารการเงินและการลงทุน
 • Strategic Marketing การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์

วิชาเลือก (Bedfordshire or Suffolk)
Pathway for University of Bedfordshire

 • MBA Managerial Project การเขียนแผนธุรกิจ

Pathway for University of Suffolk

 • Business Development Proposal การพัฒนาธุรกิจ
 • Integrated Case Study การค้นคว้าอิสระ
 • Dissertation วิทยานิพนธ์

ระยะเวลาเรียน 1 ปี

ค่าเล่าเรียน € 7,950*

*มีทุนการศึกษา กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

Combined programme with MBA

 • 16 month programme €8,950

MBA with 4 month Academic English

Academic English course preparation is recommended for students presenting an IELTS overall 5.0 following the full-time MBA programme

 • 18 month programme €9,950

MBA with 6 month Academic English

Academic English course preparation is recommended for students presenting an IELTS overall 5.0 following the full-time MBA programme

เดือนทีเปิดรับ กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ พฤศจิกายน

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 2. อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 3. ภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 (ถ้ามี) **มหาวิทยาลัยมีระบบเรียนภาษาและสอบวัดระดับ**

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครเรียน
 • หนังสือเดินทาง
 • หนังสือแนะนำตัว
 • ใบประกาศนียบัตรปริญญาตรี
 • ใบรายงานผลการเรียนปริญญาตรี
 • ภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 (ถ้ามี)

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com

ZA English Academy, Cebu Philippines

Nowadays, it’s getting tougher to survive with this global competition. It is now necessary more than ever to learn English as it is a universal language used all over the world. ZA English Academy helps beginner students to enhance their confidence and improve to reach even an advanced level through one on one classes with highly-experienced teachers.

We meet many people who seek to focus on improving their English skills. This academy is perfect to cater to these students’ needs.  Many students such as company employees, students of distinguished universities, or senior citizens who seek to learn English properly attend classes at ZA English Academy.

In ZA English, students are from different countries such as Japan, Korea, Taiwan, Vietnam, etc. We also provide business courses.

ที่อยู่ Magsaysay Extension, Kasambagan,Cebu City, 6000, Philippines

เว็บไซต์ ZA English Academy 

หลักสูตรที่เปิดสอน

English Matching Choice (EMC)

A fully equipped facility for international students to face the challenge of learning English! Enriched English study abroad experiences with a fulfilling environment and flexibility of your schedule

Capacity200 people
Teachers’ nationalityFilipinos and a British native teacher
StaffFilipinos. Japanese, Korean, Taiwanese, Vietnamese,Lebanese and Chinese
Facilities1:1 classrooms / Small group classrooms/ Big group classrooms/ Study rooms / Clinic / Swimming pools / Theater room / Gym / Ping pong table
AccommodationSingle rooms / Double rooms / Triple rooms / Quadruple rooms / Toilet with bidet, Hot shower, Beds, Pillows, Sheets, Desks, Chairs, Drawers, Fridge, Mirror, Laundry basket, Hangers(Needs request) ,Hair Dryer(Needs request)
MealsThree meals daily for the entire year
ServicesHousekeeping /Laundry: Twice a day / Changing Sheets: Once every two weeks
/ Pickup service / Free WiFi / Clinic service
Opening dateMonday-entrance test and orientation
ClassMonday to Friday *50 minutes per class
Suspended on holidays (We don’t offer make up and special classes.)
ActivitiesLevel test every last Thursday of the month/ Volunteer program once a month / City tour

Opening Day 

ตัวอย่างตารางเรียน

Facilities

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com

อยากไป เรียนภาษาเกาหลี ที่ประเทศเกาหลี ต้องทำอย่างไร

มีน้อง ๆ LINE มาถามพี่หลันหลายคนว่า จะไปเรียนภาษาเกาหลี สัก 1 – 3 เดือน ต้องทำอย่างไร

ง่ายมาก ๆ ค่ะ วันนี้พี่หลัน จะแนะนำทั้งขั้นตอนการไปเรียนภาษากับสถาบัน LEXIS KOREA มาให้น้องๆได้ศึกษาและเตรียมพร้อมไปแจ่มกันที่ โซล (Seoul) หรือ ปูซาน (Busan) กันจ๊ะ

เกี่ยวกับ LEXIS KOREA

Lexis Korea เป็นสถาบันสอนภาษาเกาหลี ที่มีคุณภาพสูงมาก ตั้งอยู่ที่  Seoul และ Busan

โดยที่โซลนั้น สถาบันตั้งอยู่ที่ อาคาร ANY Tower ในย่านกังนัม ที่โด่งดังไปทั่วโลก Lexis Korea เป็นส่วนหนึ่งของ Lexis Group  ซึ่งเปิดหลักสูตรสอนภาษาในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา ให้กับนักเรียนมากกว่า 1,000 คน มากกว่า 15 เชื้อชาติ ต่อปี  นอกจากนี้ Lexis ยังโดดเด่นในเรื่อง ที่พัก ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัว สถาบัน นักเรียนสามารถเดินไปเรียนได้โดยปลอดภัย

Lexis Korea เตรียมทรัพยากรอย่างดีที่สุดเพื่อนักเรียนของเรา นักเรียนมั่นใจได้ว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น และอาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีมีคุณสมบัติครบถ้วน และสอนสนุก

หลักสูตรการเรียนการสอน

◆ Intensive Korean Course (15 Hours : Week)

เปิด คอร์สเรียนใหม่ : ทุกวันจันทร์ – เรียน จันทร์ ถึง ศุกร์

ระยะเวลาเรียน 1-72 สัปดาห์

หลักสูตรมีทั้งหมด 3 ระดับ : Beginners Intermediate และ  Advanced

เวลาเรียน 09:00 – 12:15 น.

◆ Intensive Korean Course (25 Hours : Week)

เปิด คอร์สเรียนใหม่ : ทุกวันจันทร์ – เรียน จันทร์ ถึง ศุกร์

ระยะเวลาเรียน 1-72 สัปดาห์

หลักสูตรมีทั้งหมด 3 ระดับ : Beginners Intermediate และ  Advanced

เวลาเรียน 09:00 – 15:30 น.

◆ TOPIK Exam Preparation Course (25 Hours : Week)

เปิด คอร์สเรียนใหม่ : ทุกวันจันทร์ – เรียน จันทร์ ถึง ศุกร์

ระยะเวลาเรียน 1-72 สัปดาห์ 

เวลาเรียน 09:00 – 15:30 น.

วิธีการสมัครเรียน 

ขั้นตอนการสมัครเรียน Lexis Korea

ขั้นตอนที่ 1: เลือกหลักสูตร (ไม่จำเป็นต้องกำหนดล่วงหน้า) และที่พัก (พี่ๆ Ascend จะช่วยแนะนำโปรโมชั่น)

ขั้นตอนที่ 2: กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนที่ 3: Lexis เกาหลีจะออกจดหมายข้อเสนอ & ใบแจ้งหนี้ภายใน24ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 4: นักเรียนที่จะทำให้การชำระเงินเต็มจำนวน อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง (กรณีที่ไม่ต้องขอวีซ่า) แต่ถ้าต้องขอวีซ่า จะต้องชำระเต็มจำนวนก่อนการขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 5: นักเรียนให้รายละเอียดเที่ยวบินไปยัง Lexis เกาหลีที่สะดวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ขั้นตอนที่ 6: Lexis เกาหลีจะออกจดหมายยืนยัน2-4 สัปดาห์ก่อนเดินทางมาถึง หากคุณเลือกที่จะ Lexis เพื่อจัดการที่พักและบริการรับที่สนามบินของคุณจะมีการให้ข้อมูลพร้อมกับจดหมายยืนยัน

ขั้นตอนที่ 7: ลุยเกาหลีกันเล้ยยย!

เกี่ยวกับวีซ่า ประเทศเกาหลี

ปกติแล้ว คนไทย จะสามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีได้โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า โดยสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย 
ที่อยู่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
Address : 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Tel : (02)247-7537-39  
เบอร์ฉุกเฉิน : 66-81-914-5803   
Hours of Operation : 09:00-12:00, 13:30-17:00

เว็บไซต์ Korean Embassy Bangkok 

การเดินทางไปสถานทูต 
ออกจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT) “สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย” ทางออก 1
เดินมาตามถนนเทียมร่วมมิตรประมาณ 10 นาที สถานทูตจะตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายมือ
สถานทูตตั้งอยู่ติดกับโรงละครสยามนิรมิตร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเกาหลี และการเตรียมตัวไปเกาหลี
เวลา : เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
สภาพอากาศ : 7 ถึง 15 องศาเซลเซียส มีแดด (อาจมีฝนตกได้)
ภาษา : ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาหลัก ส่วนภาษาอังกฤษใช้ได้กับประชากรส่วนน้อย
ระบบไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้าในเกาหลีใช้ไฟ 220 โวลต์ (เหมือนประเทศไทย) เป็นปลั๊กกลม 2 หรือ 3 ขา (มีสายดิน) หากมีเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องวีดิโอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเป่าผม ควรมีปลั๊กหรือ  Adapter ติดตัวไปด้วย
การโทรศัพท์ : Ÿบัตรโทรศัพท์มีขายทั่วไป ตามเคาน์เตอร์โรงแรม, ซุปเปอร์มาร์เก็ต ราคา 3,000 / 5,000 และ 10,000 วอน
โทรกลับประเทศไทย
กรุงเทพฯ : 001-66-2-หมายเลขโทรศัพท์เจ็ดหลัก
ต่างจังหวัด : 001-66-ตามด้วยรหัสจังหวัด-หมายเลขโทรศัพท์หกหลัก
เบอร์มือถือ  001-66-81-/ 001-66-89-/ 001-66-86- เบอร์โทรศัพท์ปกติ
กล้องถ่ายรูป : อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เช่น SD Card และอุปกรณ์ในการชาร์ตต่างๆ สายชาร์ต หรือแบตเตอรี่ ควรเตรียมไปให้เพียงพอโดยเฉพาะถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ที่ต่างประเทศราคาจะสูงมาก
การแต่งกาย : ควรเตรียมเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้าอย่างหนา เพราะอากาศเย็น (สำหรับท่านที่แพ้อากาศเย็นกรุณาเตรียมเครื่องกันหนาวและยาส่วนตัวไปให้ด้วย) และควรพกร่มสำหรับกันแดดและฝนไปด้วย

อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารเกาหลีจะมีอาหารประเภทผักมากกว่าเนื้อ
รูปแบบของกรรมวิธีการปรุงอาหารมักไม่ค่อยใช้วิธีการทอด แต่ใช้การปิ้ง ย่าง หมักดอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้อาหารชาติเกาหลีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
สำหรับอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลี คือ กิมจิ เป็นพวกผักดอง
อาหารเกาหลีในแต่ละภูมิภาคนั้น จะมีรสชาติที่แตกต่างกัน จังหวัดชอลลาโด ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่อาหารอร่อยที่สุด อาหารที่ขึ้นชื่อได้แก่ บิบิมบับ(ข้าวย ) คงนามูลกุกบับ(ข้าวต้มถั่วงอก) นอกจากนี้ยังมีอาหารชุด ซึ่งมีกับข้าวมากกว่า 20 ชนิด(ฮันจองชิก)
ชาวเกาหลีไม่นิยมนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะ แต่จะนั่งบนพื้นและมีโต๊ะสำหรับวางอาหาร(พับซัง) มีถ้วยซุปซึ่งวางทางด้านขวาของข้าวและมีช้อนกับตะเกียบวางอยู่ ชาวเกาหลีใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารซึ่งเป็นตะเกียบเหล็ก บนโต๊ะกับข้าวอาจมีหม้อแกงใหญ่วางอยู่ ซึ่งทุกคนใช้ตะเกียบหรือช้อนของตนเองตักอาหาร ไม่ใช้ช้อนกลาง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และปรองดองกันได้เป็นอย่างดี
น้ำจะเป็นน้ำเปล่า น้ำร้อน น้ำชา จะไม่มีน้ำแข็งเสิร์ฟ
เบียร์ประมาณ 3000-4000 วอน
น้ำอัดลมประมาณ 1000-2000 วอน

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com

British Columbia Institute of Technology (BCIT), Vancouver Canada

[แนะนำมหาวิทยาลัย]  BCIT, Vancouver Canada

>>British Columbia Institute of Technology (BCIT) ก่อตั้งในปี 1960 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังอันดับแนวหน้าของประเทศแคนาดาที่ได้รับความนิยมสูงสุด เสมือนเอ็มไอทีของแคนาดา ถือเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา โดยในแต่ละปีจะรับนักศึกษาใหม่กว่า 50,000 คน 

เว็บไซต์ British Columbia Institute of Technology (BCIT)

>>หลักสูตรเด่น: Trades, Engineering, Business, Human Resources 

>>Intakes: Multiple Intakes Depending on Program

>>Tuition Fee per year: Approx.. CA$13,500 – CA$20,000

>>เงื่อนไขการสมัคร

 1. จบม.6 หรือเทียบเท่า
 2. IELTs 5.5 -7.0 และสมัครผ่านโปรแกรม University Pathway ของ VGG (UP Intermediate หรือ UP advance)

ปล. ลงเรียน BCIT ซึ่งเป็นมหาลัยรัฐสามารถขอ Provincial Nominee Program ได้ด้วยนะจ๊ะ

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com

Douglas College, Vancouver Canada

Douglas College ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ที่เมือง New Westminster และเมือง Coquitlam ซึ่งห่างจากดาวทาวน์แวนคูเวอร์เพียง 30 นาที

สถาบัน Douglas  เป็นที่นิยมของนักเรียนชาวแคนาดาเป็นอย่างมาก เพราะสถาบันนี้ มีโปรแกรมเรียน 2 ปี University Transfer Program จากนั้นสามารถต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น UBC, SFU ในปี 3 และ 4 อย่างสะดวก และทำให้ประหยัดค่าเรียนลงไปได้มาก 

เว็บไซต์ Douglas College

เรียนที่ Douglas College ทำงาน Part time ระหว่างเรียนได้ (Off Campus 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงระหว่างปิดเทอม  นอกจากนั้น นักเรียนจาก Douglas college มีโอกาสในการทำงานแบบ Professional โดยได้รับค่าตอบแทน (COOP Work Permit) สามารถเริ่มทำงาน COOP ได้หลังจากจบภาคการศึกษา ที่ 2 และมีโอกาสได้ 3 year Graduated Work Permit ซึ่งจะสามารถทำงานที่แคนาดาได้ถึง 3 ปี

หลักสูตรโดดเด่น: Business, Accounting, Arts, Hospitality, University Transfer

ค่าเรียนโดยประมาณ: CA$17,400

Intakes: January, May, September 

เงื่อนไขการสมัครเรียน

1. Academic Requirements

Undergraduate (diploma and associate degree) programs:

 • High school graduation OR minimum 17 years of age by the end of the first month of studies in the semester of entry to Douglas College; and
 • Minimum overall grade average of 60% (or equivalent) in the final year of high school; and
 • Minimum final grade of “C” or 60% (or equivalent) in Grade 11 Mathematics or equivalent for most programs

Post-Graduate (Post-Degree and Post-Baccalaureate) programs:

 • Graduation from a recognized degree granting post-secondary institution with a minimum 3-year bachelor degree; and
 • Minimum cumulative grade point average of 60% (or equivalent) during the bachelor degree program

2. ระดับภาษา 

 • IELTs 6.5 หรือ TOEFL 83 หรือ 
 • VGC International College : Level 7 completion with satisfactory attendance, หรือ
 • ILSC Language school: University Pathway Level A2 completion with satisfactory attendance 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ Douglas

 1. เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และ ได้รับการยอมรับในประเทศแคนาดาเป็นอย่างมาก
 2. มีโปรแกรมให้เลือกหลากหลาย ทั้งด้าน Academic, Career, University Transfer, และโปรแกรม ESL
 3. สามารถทำงานระหว่างการเรียน 20 hours/ week (ยกเว้นโปรแกรมภาษา)
 4. ​หลังจบการศึกษา สามารถยื่นขอใบอนุญาตการทำงานหลังเรียนจบได้

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com

Toronto School of Management (TSoM) โตรอนโต แคนาดา

Toronto School of Management (TSoM) , Toronto  เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองโปรแกรม (Certificate และ Diploma) อันหลากหลายในด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้าน ธุรกิจ (ฺBusiness), ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hospitality & Tourism), การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing), ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) , การบัญชี (Accounting) และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

โปรแกรมการเรียนการสอนของ TSoM ดำเนินการโดยความร่วมมือของ Amazon Web Services, Oracle Hospitality, Tableau และQuickbooks ซึ่งเป็นซอฟต์แวรืที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักเรียนที่จบจาก TSoM จะสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท เรามีมหาวิทยาลัยในเครือ University of Canada West (UCW) และ Yorkville University โดยน้องๆสามารถโอนหน่วยกิตที่เรียนไปได้ ซึ่งจะทำให้น้องๆประหยัดเวลาเรียน และลดค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนลงไปได้ส่วนหนึ่ง

เว็บไซต์ Toronto School of Management (TSoM) , Toronto

ที่อยู่ 22 College Street Suite 300 Toronto. M5G 1K2. Canada

นักเรียนที่ลงเรียน กับ Toronto School of Management (TSoM) จะ:

 • ได้รับประสบการณ์ทางธุรกิจ ด้วยการฝึกงานกับองค์กรพันธมิตรของ TSoM (co-op partners) เช่น PwC, Manulife, Marriott, Hilton, Thompson Toronto, J-SAS Inc, Odyseey3D Inc, Coach House Law และ AppVenture
 • สามารถทำงานได้ในระหว่างเรียน 20 ชมต่อสัปดาห์ และ สามารถทำงานได้ Full-Time ในระหว่างช่วงเบรคและช่วงฝึกงาน Co-op นั้น ทาง TSoM จะมี Work permit ให้

*** ดูรายชื่อของ Co-Op partners คลิกที่นี่ ***

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. Business (ธุรกิจ)

2. Hospitality & Tourism (ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

3. Information Technology Digital Marketing (การตลาดดิจิตอล), ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

4. Accounting (การบัญชี)

5. Big Data (การวิเคราะห์ข้อมูล – Data Analytics)

***คอร์สที่น่าสนใจ คือ Certificate in Business Essential Co-op และ Certificate in Customer Service Excellence Co-op เรียน 12 weeks + Co-Op 12 weeks รวมเบรคระหว่างเรียนแล้ว ระยะเวลาคอร์สทั้งหมด 31 weeks  ราคา CAD4,500 ( 3% early bird promo อีกต่างหาก ) ***

เงื่อนไขการรับสมัครเรียน

 1. อายุ 18+ 
 2. ILETs 5.5 

ค่าเรียน ปี 2020

ทำไมถึงเลือกเรียนกับ TSoM

1. การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานรับรองจากหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศแคนาดา Expert Faculty Who Support Student Development

2. โปรแกรมฝึกงาน Co-op ทางเรามีแผนกแนะแนวและจัดหางานให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย งานที่เราหาให้มีทั้งแบบ paid และ unpaid และตรงสายที่น้องๆเรียนมา นักเรียนสามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้น้องๆเลือกสมัครงานตามความสนใจ

หลักสูตรอนุปริญญาส่วนใหญ่ของเรารวมถึงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการบูรณาการการเรียนในชั้นเรียนเข้ากับการฝึกปฏิบัติจริงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายทางวิชาการและอาชีพ เรามีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 70 รายในหลากหลายอุตสาหกรรม

3. โรงเรียนทันสมัยและตั้งอยู่ใน Downtown Toronto ตรงข้ามสถานีรถไฟใต้ดิน วิทยาลัยของเราตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายบนเส้นทางรถไฟใต้ดินสายหลักใกล้กับการผสมผสานของธุรกิจที่อยู่อาศัยและพื้นที่ค้าปลีก – มั่นใจได้ว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ใกล้

4. น้องๆสามารถทำงานได้ในระหว่างเรียน 20 ชมต่อสัปดาห์ และ สามารถทำงานได้ Full-Time ในระหว่างช่วงเบรคและช่วงฝึกงาน Co-op เรามี Work permit ให้

5. โรงเรียนภาษาในเครือรับรองสำหรับคอร์สภาษาปรับพื้นฐาน The Language Gallery

6. สำหรับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท เรามีมหาวิทยาลัยในเครือ University of Canada West (UCW) และ Yorkville University โดยน้องๆสามารถโอนหน่วยกิตที่เรียนไปได้ ซึ่งจะทำให้น้องๆประหยัดเวลาเรียน และลดค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนลงไปได้ส่วนหนึ่ง

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com

โปรโมชั่น Business Diploma Program – VGC Canada 31 December 2019

สมัครเรียน Business Diploma Program

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019

ได้ลดค่าเรียนถึง  CA$4,800

จากปกติ CA$8,900

รายละเอียดหลักสูตร Diploma Programs 

 1. Academic Study : สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนระยะสั้น ระยะเวลาหลักสูตร เดือน (หรือ 24 สัปดาห์)  โดยนักเรียนสามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20ชั่วโมง/สัปดาห์ มีทั้งหมด 2 สาขา
  • Diploma in Business Communication (การสื่อสารเชิงธุรกิจ)
  • Diploma in Managing Customer Relationships (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)
 2. CO-OP Work Experience: สำหรับนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์ทำงานจากหลักสูตรที่เรียนในประเทศแคนาดา ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี โดยนักเรียนสามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20ชั่วโมง/สัปดาห์ และในช่วงฝึกงาน 6 เดือนหลัง นักเรียนสามารถทำงานได้ 540 ชั่วโมงหรือประมาณ 22.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ทำงานตามสาขาที่เรียน 22.5 ชม./สัปดาห์ + ทำงาน Part-time 20 ชม./สัปดาห์)  มีทั้งหมด 2 สาขา
  • Diploma in Business Communication with CO-OP (การสื่อสารเชิงธุรกิจ)

   เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงาน 24 สัปดาห์ + กลับมาเรียนอีก 2 สัปดาห์

  • Diploma in Managing Customer Relationships with CO-OP (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)

   เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงาน 24 สัปดาห์ + กลับมาเรียนอีก 2 สัปดาห์

เงื่อนไข:

 • สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 เพื่อรับโปรโมชั่นนี้
 • อาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือแตกต่างกันในแต่ละโปรแกรม  เช่น Co-Op fee (หากมี) 
 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับ Diploma Programs เท่านั้น
 • นักเรียนจะต้องผ่านคุณสมบัติของการสมัคร Diploma Programs กรุณาดูได้จากไฟล์แนบ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com

NCUK Thailand – International Foundation Year Program

เกี่ยวกับ NCUK

NCUK เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาของสหราช อาณาจักรสำ หรับนักเรียนต่างชาติ Northern Consortium จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มของมหาวิทยาลัยทางตอน เหนือของอังกฤษ ที่คิดจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนนับหมื่นได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงการศึกษานานาชาติในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2546 Northern Consortium ได้จัดตั้ง บริษัทในเครือ NCUK เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่สูง ขึ้นสำ หรับนักเรียนทั่วโลก จุดประสงค์หลักขององค์กรการกุศล Northern Consortium คือ ความก้าวหน้าด้านการศึกษา โดยดำ เนิน การผ่านกิจกรรมของ NCUK การให้ทุนการศึกษา รางวัล และการลงทุนในตลาดการศึกษานานาชาติ

ทำไมถึงเลือกเรียนกับ NCUK

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (9 เดือน) คือ 600,000 บาท

วันเปิดเรียน   กันยายน

สถานที่เรียน อาคารรสา กรุงเทพมหานคร

สาขาที่เปิดสอน

 • บริหารธุรกิจ (Business)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
 • มนุษยศาสตร์ (Humanities)
 • วิทยาศาสตร์ (Science)

วิชาเรียน

 1. สาขาบริหารธุรกิจและสาขามนุษยศาสตร์
  • English for Academic Purpose and Study skills
  • Business Studies
  • Mathematics
  • Economics
 2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาวิทยาศาสตร์
  • English for Academic Purpose and Study skills
  • Physics / Biology
  • Mathematics
  • Chemistry 

เกณฑ์การรับสมัคร 

 1. ระบบการศึกษาไทย
  • จบม.6 เกรด 2.5+ หรือ จบ ม.6 เกรด 2.0+
 2. ระบบการศึกษาอังกฤษ
  • IGCSE 5 ได้เกรด D อย่างน้อย 2 ตัว 
  • หรือ A-level ได้เกรด D อย่างน้อย 2 ตัว
  • หรือ IB คะแนนรวม 22 ตะแนนขึ้นไป
 3. ระบบการศึกษาอเมริกัน
  • Grade 12 เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 4. การศึกษานอกระบบ
  • GED โดยได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน

ระดับภาษาอังกฤษ 

 • IELTS 5.0 Overall
 • IELTS 5.0 Overall
 • TOEFL iBT 34 Overall 

กำหนดการรับสมัคร 

 • รอบที่ 1 รับสมัครถึง 31 พค 2562
 • รอบที่ 2 รับสมัครถึง 31 กค 2562 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 50% จาก Sheffield Hallam University ทุกสาขาวิชา **เราจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครและระบุความประสงค์ขอรับทุนก่อน 5 คนแรก** (การันตีจำนวน 5 คนแรกเท่านั้น)

NCUK เป็นหนึ่งในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร:

NCUK คือกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในสหราชอาณาจักรซึ่งทุ่มเทให้กับการมอบโอกาสในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วโลกให้แก่นักเรียนจากนานาประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำ เร็จในขณะที่ศึกษาอยู่

หลักสูตร: 

หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับจาก 16 มหาวิทยาลัยพันธมิตรของ NCUKและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วสหราชอาณาจักร รวมถึงมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในนานาประเทศทั่วโลก และที่เหนือกว่าหลักสูตรอื่นๆ ก็คือ หลักสูตรของเราจะช่วยเตรียมตัวคุณให้พร้อมกับการเรียนได้ในทันที เนื่องจากหลักสูตรของเราได้รับการออกแบบจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพันธมิตร โดยมีการนำ มาตรฐานการศึกษาระดับสูงมารวมเข้ากับทักษะต่างๆ ได้แก่ ภาษา การเรียน การเข้าสังคม และวัฒนธรรมการรับประกันเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ในสหราชอาณาจักร:

NCUK ได้ช่วยให้นักเรียนจากนานาประเทศกว่าหมื่นคนได้รับการการันตีให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่าพันหลักสูตร ทั้งยังได้รับวุฒิปริญญาตรีซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในหลากหลายสาขาวิชาคณาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ของเรามีคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยอาจารย์ของเรานั้นมีประสบการณ์ด้านการสอน เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร รวมถึงยังสามารถช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนของพวกเขา

ห้องเรียน: 

บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนาน เน้นการมีปฎิสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน เรากำ หนดให้จำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนไม่มากเกินไปสูงสุดไม่เกิน 15-18 คน เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทำเลที่เหมาะสม: เราตั้งอยู่ที่ ตึกรสา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ดังต่อไปนี้:

 • รถไฟฟ้า BTS สถานี หมอชิต
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานี พหลโยธิน
 • ตลาดนัดจตุจักร (ตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
 • เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
 • สนามบินนานาชาติ ดอนเมือง

การสนับสนุนที่ดีเยี่ยม:

เราให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทุกด้านแก่นักเรียนระดับอุดมศึกษามากกว่าพันคน โดยนักเรียนจะได้รับทั้งคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการสนับสนุนจากทีมช่วยเหลือด้านการสมัครเรียนและทีมให้คำ ปรึกษาที่ทุ่มเทของเรา

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ

1. NCUK International Foundation Year

โปรแกรมปรับพื้นฐานของ NCUK คือโปรแกรมที่จะเตรียมความพร้อมของนักเรียนในปีแรกของการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับสาขาเป้าหมายของนักเรียน โปรแกรมนี้มีให้เลือกด้วยกัน 4 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย:

 • หลักสูตรธุรกิจ (Business)
 • มนุษยศาสตร์ (Humanities)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
 • วิทยาศาสตร์ (Science)

โปรแกรมของ NCUK ทุกโปรแกรมจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อให้คำ ปรึกษาในด้านการใช้ภาษา และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย

คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • อายุ 16 ปีขึ้นไปเมื่อเริ่มหลักสูตร
 • วิชาการผ่านตามเกณฑ์การรับสมัคร
 • ผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลา: 9 เดือน
 • เริ่มเรียน: เดือนกันยายน
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ UCAS
 • เรียนที่ตึกรสา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่ดีที่สุด

2. NCUK International Year One

NCUK International Year One ( IYOne) เทียบเท่ากับปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร International Year One (IYOne) จะช่วยเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรได้อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดสอน 2 สาขาวิชาได้แก่ บริหารธุรกิจ และ วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้ได้มีการสอนมากว่า 1ปี มีการประเมินผลจากการสอบและการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและด้านวิชาการสำ หรับการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร หลักสูตร IYone นี้ ยังให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแบบตะวันตกอีกด้วย

หลักสูตรนี้เสนอทางเลือกทางการเรียนหลายรูปแบบสำ หรับนักเรียนที่มีทักษะและคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ซึ่งนักเรียนที่จะเข้าเรียนจะต้องมีผลคะแนนวัดระดับ IELTS อย่างน้อย 5.5 หรือเทียบเท่า หรือจะเลือกเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของทาง NCUK มีให้ตอนลงทะเบียนเข้าเรียน

สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (Englishfor Academic Purposes) พร้อมกับวิชาบังคับตามหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้จะทำ ให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในเครือ NCUK เพื่อไว้ใช้ทำวีซ่า ดังนั้นการสอบ IELTS จึงไม่จำ เป็น

คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งกลับมาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้:
  • สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่าประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ BAC IET หรือ IELTS
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาเอกสารสำคัญจากโรงเรียน เช่น ใบรับรองผลการเรียนและหนังสือรับรอง
  • สำเนาบัตรประชาชน
 2. นักเรียนต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ และในบางกรณีอาจจะต้องเข้ารับการทดสอบ ในระหว่างการสัมภาษณ์ เราจะให้คำแนะนำ เกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกสาขาอย่างดี นักเรียนอาจจะต้องเข้าทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือ คณิตศาสตร์ แล้วแต่สาขาที่นักเรียนเลือกเรียน การสัมภาษณ์อาจจะมีขึ้นที่ บริติช เคานซิล หรือ ตามสถาบันต่างๆในต่างประเทศที่เราไปเยี่ยม หรือ ผ่านทาง Skype
 3. ได้รับการตอบรับใบสมัคร (ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์) ในกรณีที่ได้การตอบรับ
 4. จ่ายเงินมัดจำ

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com

โปรโมชั่น Diploma of Social Media Marketing , Ih Australia

Australia’s only accredited course in social media marketing
will help you stand out in the crowd in this fast growing industry
Tuition Fee Special
$7,200.00 per year
+Enrollment Fee: $200.00

(ราคาปกติ $7,500.00 per year)

This course is designed to make you a social media marketing expert.

You will be developing a comprehensive social media marketing strategy for your chosen business as you work through this course which you can put into action straight away, or add to your social media portfolio!

Course Fees

Tuition Fee AUD$1,250.00 per term

Enrollment Fee AUD$200.00

Course start date:

09 September 2019 / 04 November 2019 / 28 January 2020

23 March 2020 / 18 May 2020 / 13 July 2020

07 September 2020 / 02 November 2020 / 25 January 2021

Entry Requirements

 • 18 years of age or over
 • Cert IV in Business or related qualification
 • Access to a computer, smart device and the internet
 • Intermediate computer skills
 • IELTS 5.5 (with no less than 5.0 in any band) or relevant vocational experience or General English at Upper Intermediate level

Choose Your Campus

Bondi / Melbourne / Darwin

Further Studies

Further your studies with:

 • University Articulations
 • Adv. Diploma of Marketing & Communication (BSB61315)

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com