วีธีรับมือ เมื่อเจอลูกค้าโรงแรมที่ไม่พึงประสงค์

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าโรงแรม/แขกที่มาพักเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งของการดำเนินงานโรงแรม และมีผลโดยตรงต่อความพอใจของแขก (Guest Satisfaction) พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแขกจึง  จำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้สามารถแก้ปัญหาของแขกได้เป็นส่วนใหญ่

การทำงานของ  โรงแรมก็จะมีลักษณะเป็นการทำงานแบบเป็นทีม  เพราะทุกคนจะมีเป้าหมายร่วมกัน  คือ ทำอย่างไรให้แขกมีความพอใจ ดังนั้น โรงแรม จึงควรฝึก ให้พนักงานมีความรู้ ความมั่นใจ และเรียนรู้ว่าเวลาแขกมาสอบถามหรือขอความช่วยเหลือ  ควรจะต้องตอบสนองอย่างไร  เมื่อพนักงานได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหาของแขกอย่างได้ผล  และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในลักษณะนี้  เขาก็จะเกิดความมั่นใจซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเผชิญกับปัญหา  เมื่อพนักงานเริ่มเห็นว่าความพยายามของเขาในการแก้ปัญหาบังเกิดผลดี เขาก็จะมีกำลังใจ และกล้าเป็นผู้ริเริ่มในการแก้ปัญหาเวลาต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ ในอนาคต  แทนที่จะเดินหนีหรือหาทางหลบไปเวลามีปัญหา

กระบวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแขกมีขั้นตอนสำคัญอยู่ 4 ขั้น ดังนี้

 1. รับฟังปัญหาของแขกโดยไม่ขัดจังหวะ ซึ่งจะต้องตั้งใจฟังและฟังอย่างเดียว โดยอาจตอบว่า “I understand (ผม/ดิฉัน เข้าใจ)” หรือ “I can see why you’re upset (ผม/โน เข้าใจแล้วว่าทำไมท่านจึงหัวเสีย)” เพื่อให้แขกได้ระบายความรู้สึก ความโกรธ ซึ่งหากพนักงานตั้งใจฟังก็จะทำให้แขกสงบลง และลดความหงุดหงิดลงได้ เมื่อแขกได้พูดเรื่องที่เขาอยากพูดแล้ว  พนักงานควรจะถามเพื่อให้แน่ใจว่าตนเองเข้าใจปัญหาของแขกอย่างแท้จริง  และควรจะจดบันทึกปัญหาของแขกด้วย  การจดบันทึกอย่างนี้ทำให้แขกรู้สึกว่าเราสนใจที่จะแก้ปัญหาจริง ๆ และพร้อมกันนั้นก็ช่วยให้เราจดจำรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย
 2. กล่าวคำขอโทษและแสดงให้แขกเห็นว่าเราเข้าใจเขา โดยจะต้องขอโทษแขกโดยไม่พูดตำหนิใคร รวมถึง ขอบคุณแขกที่มาบอก ซึ่งช่วยให้โรงแรมได้ทราบเรื่องนั้น
 3. เสนอทางแก้ปัญหาหลายแบบและดูว่าแขกชอบแบบไหน ในการแก้ปัญหาให้แขก พนักงานจำเป็นต้องรู้ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างที่พอจะเสนอให้แขกบ้าง ซึ่งจะช่วยให้แขกรู้สึกว่าเขามีทางเลือกอยู่บ้าง และพนักงานก็จะรู้ได้ว่าแขกชอบทางเลือกไหนมากที่สุด
 4. ติดตามผล เพื่อให้แขกมั่นใจว่าคุณมีความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยสอบถามจากแขกว่าปัญหานั้นได้รับการแก้ไขหรือยังภายในกรอบเวลาที่ตกลงไว้

ขั้นตอนแต่ละขั้นจะสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต้องเรียนรู้และนำมาใช้เวลาแก้ปัญหาแก่พนักงาน  เมื่อพนักงานมีทักษะที่จำเป็นเหล่านี้เขาก็จะเห็นว่าปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่นั้นเป็นโอกาสที่จะได้ให้บริการแก่แขก  การแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีอย่างนี้จะช่วยป้องกันมิให้ปัญหาลุกลามไปจนกลายเป็นความไม่พอใจอย่างใหญ่โต  ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ  แล้วตอนต้นแขกเพียงต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com

วิธีให้บริการเพื่อเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าโรงแรม

งานโรงแรมเป็นงานบริการ ทุกตำแหน่งพนักงานของโรงแรมควรเป็นบุคคลที่มีมนุษยวัมพันธ์ดีและมีใจให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งที่จะต้องพูดคุยให้ข้อมูลกับแขก วิธีสร้างความประทับใจให้กับแขก ทำได้ไม่ยากและเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆ ที่คนโรงแรมอย่างเราควรทำให้ได้ ดังนี้

 1. ทักทาย

การกล่าวคำทักทายเมื่อพบลูกค้าและกล่าวคำอำลาเมื่อลูกค้าออกจากโรงแรมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อลูกค้ากลับไปก็จะจดจำว่าพนักงานโรงแรมนี้มีอัธยาศัยดี และให้การดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าอยากแนะนำโรงแรมนี้ให้กับคนรู้จักต่อไป

 1. จดจำชื่อ

มีหลายวิธีที่ใช้ในการจดจำลูกค้า เช่น จากรูปร่าง ลักษณะภายนอก จุดเด่นของ ซึ่งหากคุณสามารถจำชื่อลูกค้าและเรียกชื่อลูกค้าได้ในครั้งที่ 2 ที่คุณพบเจอกับลูกค้า ลูกค้าจะดีใจและรู้สึกเป็นคนสำคัญเมื่อคุณสามารถเรียกชื่อเขาได้อย่างถูกต้อง

 1. รอบรู้ ให้ข้อมูลได้

นอกจากการอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมแล้ว คุณควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโรงแรม หรือจังหวัดที่โรงแรมคุณตั้งอยู่ ที่กิน เที่ยว ช้อปปิ้ง เส้นทาง และการเดินทาง เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้ามักจะสอบถามเป็นประจำ

 1. บันทึกข้อมูลและความต้องการของลูกค้า

การบันทึกไว้ว่าลูกค้าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และต้องการอะไรเป็นพิเศษไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  เมื่อลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป ลูกค้าก็จะประทับใจที่คุณเอาใจใส่ความต้องการของเขาโดยที่ไม่ต้องบอกซ้ำ

 1. ไม่รับปาก

หากคุณไม่มันใจว่าจะทำสิ่งที่ลูกค้า/แขกร้องขอได้ อย่ารับปากหรือตอบคำถาม สิ่งที่คุณควรทำคือการบอกกับลูกค้าอย่างสุภาพว่า ขอตรวจสอบกับผู้จัดการสักครู่ จากนั้นได้คำตอบ อย่างไรให้รีบแจ้งลูกค้าโดยเร็ว

เป็นอย่างไรบ้างครับ วิธีให้บริการเพื่อเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าโรงแรม 5 ข้อสั้นๆ เท่านั้น แต่เป็น 5 ข้อสั้นๆที่สำคัญและย่อมทำให้แขกที่มาพักโรงแรมของคุณต้องประทับใจอย่างแน่นอน

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com

ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager)

ผู้จัดการโรงแรม (hotel Manager) มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของเจ้าของโรงแรม เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักและอาหาร ผู้จัดการโรงแรมควรจะผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเพื่อให้การบริการเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า ปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ

ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมนี้ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการว่าจ้างบุคลากรในอาชีพนี้ต้องการผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมมาแล้ว เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง อดทน และต้องบริหารงานตลอด 24 ชั่วโมง อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรม และอาชีพนี้ได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นเป็นสวัสดิการ โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้จัดการโรงแรม

การเป็นผู้จัดการโรงแรมในระดับ 3 ดาว ถึง 5 ดาวนั้น ควรเป็นผู้มีประสบการณ์มากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรืออยู่ในฝ่ายการจัดการระดับผู้บริหารอย่างน้อยเป็นเวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปี การเริ่มต้นทำงานในขั้นแรกผู้ที่รักอาชีพทางด้านนี้จะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

 1. ปริญญาตรีสาขาด้านการบริหารโรงแรมหรือสูงกว่า
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักอาชีพบริการ
 4. มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ทันทีเมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร
 5. สามารถทำงานล่วงเวลา
 6. มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็นอย่างสูง
 7. เป็นคนเปิดกว้างเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ ไม่เหยียดผิวพรรณเชื้อชาติ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของ ผู้จัดการโรงแรม

ผู้จัดการโรงแรมที่ทำงานในโรงแรมอิสระ หรือ Independent Hotel ซึ่งเจ้าของและเครือญาติบริหารกันเองโดยจ้างมืออาชีพมาบริหารจัดการ จะมีความยุ่งยากในการบริหารแบบเส้นสายของญาติเจ้าของพอสมควร โรงแรมแบบนี้เหมาะกับผู้จัดการโรงแรมที่ชื่อนชอบในการบริหารจัดการทีมงานอย่างรวดเร็ว มีอิสระ แต่ผู้จัดการดรงแรมที่เลือกทำงานในโรงแรมเครือช่าย   (Chain Hotel) ซึ่งจะจ้างระดับผู้บริหารในอัตราเงินเดือนสูงมาก รวมทั้ง สวัสดิการ โบนัส ตลอดจนสิทธิพิเศษอื่นๆ และผลประโยชน์ตอบแทนเหนือกว่าโรงแรมประเภทอิสระ จะมีมาตรฐานในการทำงานสูง และมีความก้าวหน้าในการทำงานในระดับสากล เพราะถ้าผู้จัดการหรือผู้บริหารมีความสามารถ เพราะอาจได้รับการส่งเสริมให้บริหารโรงแรมในเครือข่ายในประเทศอื่น ๆ

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com

การเลือกจ้างพนักงานเสิร์ฟอาหาร

ร้านอาหาร จะสมบูรณ์แบบไม่ได้หากขาดคนปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน หรือหลังร้าน พนักงานทุกตำแหน่งล้วนมีหน้าที่แตกต่างกันไป และแต่ละตำแหน่งก็ต้องการประสบการณืทำงานที่แตกต่างกันไป เช่น ตำแหน่งหัวหน้าพ่อครัว กับตำแหน่งผู้จัดการ เป็นตำแหน่งที่ควรมีประสบการณ์ ส่วนตำแหน่งอื่นๆอาจไม่จำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์มากนัก ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่สามารถหาคนทดแทนได้งาน วันนี้เรามาดูวีธีการเลิอกจ้างพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารกันครับ

พนักงานเสิร์ฟอาหาร เป็นพนักงานที่จะต้องพบเจอลูกค้า ดังนั้น พนักงานเสิร์ฟอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับร้านอาหาร ร้านที่มีพนักงานเสริฟอาหารที่มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส่ ทำงานกระฉับกระเฉง แคล่วคล่องว่องไว จะทำให้บรรยากาศของร้านอาหารดูมีชีวิตชีวา ส่งผลให้ลูกค้าในร้านรู้สึกถึงความเป็นมิตรและมีความพอใจในการให้บริการของร้านอาหาร

นอกจากนั้น พนักงานเสิร์ฟอาหาร ควรจะต้องเป็นคนที่ฉลาดตอบคำถาม  ฉลาดให้ข้อมูลและมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ เช่น หากลูกค้าถามว่าอาหารจากนี้ใช้อะไรทำ รสชาติเป็นอย่างไร หากพนักงานได้แต่ทำหน้า งง หรือตอบว่า ไม่รู้ แล้วไม่พยายามไปหาคำตอบมาตอบคำถามให้ลูกค้าอีกด้วย

Serviced Mind หรือหัวใจบริการ คือปัจจัยหลักในการเลือกพนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟที่ดีต้องมีคุณสมบัติรักการให้บริการ ยิ้มแย้ม จดจำลูกค้าได้และสามารถเชียร์ขายได้ทันที นอกจากนั้น การใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สามก็สำคัญในยุคปัจจุบัน หากทำเลที่ตั้งของร้านอาหารและกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ เราก็ควรจะเลือกพนักงานเสิร์ฟที่มีความสามารถทางภาษา รวมถึงเทรนการใช้บทสนทนาขั้นพื้นฐานให้พนักงานไว้บ้าง อย่างน้อย 1 ถึง 2 คน เผื่อต้อนรับบริการลูกค้าชาวต่างชาติ ทางร้านจะได้ไม่พลาดโอการในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการขาย

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com

ข้อดีของการทำงานโรงแรม

งานโรงแรม เป็นงานบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ผู้ที่เลือกทำงานโรงแรม จะต้องมีความสามารถทางด้านจิตใจสูง เพราะต้องมีใจรัก เกี่ยวกับงานบริการและมีความอดทนเป็นเลิศครับ วันนี้ Jobnsure ขอนำเสนอ ข้อดีของการทำงานโรงแรม

 1. ได้พบเจอผู้คนตลอดเวลา

ข้อดีข้อแรก ถุกใจขาเม้าและคนรักงานบริการ ก็คือ การได้พบผู้คน มากหน้าหลายตา และทั้งแขกที่มาเข้าพักและการทำงานรวมกับคนจากแผนกอื่นๆ ในโรงแรมที่ต้องติดต่อประสานงานด้วย การเจอผู้คนหลายแบบจึงทำให้ได้ปรับตัวและเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ  เป็นการเปิดโลก สร้างคอนเนคชั่นที่อาจได้ใช้ในอนาคต รวมถึงรู้จักรับมือคนในรูปแบบต่างๆ

 1. สวัสดิการอาหารฟรี

หนึ่งในสวัสดิการที่พนักงานโรงแรมได้รับ คือ “อาหารฟรี” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะบริการอาหารให้ทั้งหมด 4 มื้อ โดยไม่ใช่แค่มื้อเที่ยงเท่านั้นนะครับ โดยระหว่างทำงานจะสามารถพักกินข้าวได้ 2 มื้อ หรือใครมีเวลาว่างที่จะทาน 3 มื้อ ก็สามารถทานได้  อย่างเช่น ถ้าคุณเข้ากะเช้าตั้งแต่ 7.00 – 17.00 น. นั่นหมายความว่าคุณสามารถกินข้าวก่อนเข้างาน พักเที่ยง และก่อนกลับบ้านได้อีกด้วย การได้ทานข้าวฟรีเมื่อมาคำนวณแล้ว ก็ทำให้เดือนๆ หนึ่งประหยัดเงินค่าอาหารที่ต้องเสียเป็นประจำได้มากทีเดียว

 1. นอกจากเงินเดือนแล้ว ยังได้ Service Charge อีก

งานโรงแรมมีหลายตำแหน่งนะครับ บางตำแหน่งไม่ได้ Service Charge แต่ก็มีอีกหลายตำแหน่งที่ได้ Service Charge ซึ่งจริงๆแล้วก็คือค่า commission นั่นเองครับ ค่า Service charge เป็นค่าบริการที่โรงแรมชาร์ตเพิ่มมาจากแขกที่มาพักหรือมาใช้บริการกับทางโรงแรม (โดยส่วนมากคือ 10% ของค่าบริการต่างๆที่แขกใช้บริการ) หากเป็นโรงแรมใหญ่ๆแล้ว ค่า Service Charge ก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว หลายโรงแรมได้ตั้งแต่ 15,000 – 40,000 บาทเลยครับ

 1. เป็นงานที่สามารถสะสมวันหยุดไว้เที่ยว

คนที่ทำงานโรงแรมจะมีวันหยุดที่มาเหมือนคนทำงานทั่วไป เพราะช่วงวันหยุดจะเป็นช่วงที่คนมาใช้บริการมากที่สุด ถือเป็นช่วงทำรายได้ของธุรกิจ ทำให้ช่วงที่คนปกติได้หยุดนั้น คนทำงานโรงแรมต้องทำงานครับ แต่ข้อดีของการทำงานอย่างต่อเนื่องก็คือ คนทำงานโรงแรมจะสามารถนำวันหยุดเหล่านั้น เก็บเอาไปใช้วันอื่นได้ ซึ่งส่วนมากสามารถสะสมไปใช้ได้ภายใน 1 ปี ตามกฎหมายแรงงานครับ

 1. ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (เฉพาะบางโรงแรม)

งานในโรงแรม จะแบ่งเป็น งานฝ่ายบริหาร (management) และ งาน ฝายปฏิบัติการ (operation) ฝ่ายบริหารก็คือพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศ เป็นหลัก เช่น sales , บัญชี , ฝ่ายบุคคล เป็นต้น โดยพนักงานเหล่านี้จะทำงานเหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไป โดยทำงานตั้งแต่วัน จันทร์-ศุกร์ ซึ่งก็คือ 5 วัน และหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ส่วนฝ่ายปฏิบัติการ จะได้หยุด 2 วันต่อสัปดาห์เช่นกัน แต่วันที่ได้หยุดอาจจะไม่ใช่วันเสาร์และอาทิตย์ เพราะต้องขึ้นอยู่กับการจัดตารางงานของหัวหน้า และในบางครั้งเราสามารถขอเลือกวันหยุดได้ หากตารางงานเอื้ออำนวย

 1. ที่พักฟรี (เฉพาะบางโรงแรม)

การทำงานโรงแรมในบางที่จะมีที่พักให้ฟรี โดยเฉพาะโรงแรมในต่างจังหวัด ทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่ห้องที่ทางโรงแรมจัดให้พนักงานเข้าพักมักจะจัดให้อยู่สองคน ทำให้ต้องอยู่ร่วมห้องกับพนักงานด้วยกันส่งผลให้ความเป็นส่วนตัวน้อยลง แต่เมื่อมาคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายและตัดปัญหาเรื่องการเดินทางออกไปแล้วก็ถือว่าคุ้มมาก เพราะช่วยลดค่าใช้จ่าย แถมยังเดินทางได้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาไป – กลับ

 1. ไม่ต้องคิดมาเรื่องการแต่งตัว

ข้อนี้ถือว่าดีมาก สำหรับพนักงานผญิง เพราะไม่ต้องเสียทั้งเงินและเวลาในการเลือกเสื้อผ้า เพราะโรงแรมจะมีชุดยูนิฟอร์มประจำตำแหน่งให้ ถึงเวลามาทำงานก็ใส่ Uniform มาทำงานได้เลย

 1. สวัสดิการดีไม่แพ้อาชีพอื่น

งานโรงแรม ก็ถือเป็น งานประจำ ตามความหมายของกรมแรงงาน ดังนั้น พนักงานโรงแรม ทุกตำแหน่ง มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม หากโรงแรมมีมาตรการเรื่องการประกันกลุ่ม ก็สามารถได้ประกันไปด้วย นอกจากนั้นยังมี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันหยุดประจำปี ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด อาชีพพนักงานโรงแรมก็มีครบ ไม่ได้ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลย และยิ่งอายุงานมาก การเลื่อนขั้นและวันหยุดก็จะได้ตามอายุงานเช่นกัน

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com

ตัวอย่างเรซูม่ ตำแหน่ง Hotel Front Desk Receptionists

แผนกต้อนรับของโรงแรม (Hotel Front Desk Receptionists) เป็นตำแหน่งพนักงานต้อนรับที่มีหน้าที่ทำให้แขกผู้เข้าพักรู้สึกเป็นที่ต้อนรับและผ่อนคลาย Hotel Front Desk Receptionists รับผิดชอบในขั้นตอนการเช็คอิน (check-in) การเรียกเก็บเงินและการแก้ไขข้อร้องเรียนใดๆ ที่มาจากลูกค้า ผู้ที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับของโรงแรม (Hotel Front Desk Receptionists) จะต้องแสดง ทักษะในการให้บริการลูกค้าด้วยความสภาพ ความสามารถในการสื่อสาร และควรมีทักษะไอทีพื้นฐาน เพราะควรจะต้องใช้ ระบบบริหารจัดการโรงแรม ได้อย่างคล่องแค่ว นอกจากนั้น ควรมีจรรยาบรรณในการใช้โทรศัพท์และทักษะการเขียนที่ดี ผู้สมัครส่วนใหญ่จะจบหลักสูตรการจัดการโรงแรม หรือแม้ไม่ได้จบหลักสุตรนี้ แต่ก็มักจะมีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมมาก่อน ทำให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งพนักงานแผนกต้อนรับของโรงแรม (Hotel Front Desk Receptionists) เป็นอย่างดี

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com

มารู้จักตำแหน่ง Concierge ของโรงแรม กัน

แม้ว่าช่วงโควิด-19 จะใผลต่อธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมาก ทำให้หลายโรงแรมต้องปิดตัวลงชั่วคราว แต่ Jobnsure ของเราเชื่อมั่นว่า เมื่อโควิด-19ลาจากไป การท่องเที่ยวและการสังสรรจะกลับมาอย่างรวดเร็ว งานโรงแรมนี่แหละ จะกลับมาบูมและมีความต้องการจ้างงานสูงอย่างแน่นอน ใครชอบงานบริการหรือชอบพบปะคนเยอะๆ ล่ะก็ เตรียมพร้อมสมัครงานโรงแรมกันเลยครับ

วันนี้ Jobnsure จะมาแนะนำตำแหน่ง Concierge ของโรงแรม ให้ผู้ที่สนใจงานโรงแรมรู้จักครับ

คำว่า Concierge เป็นภาษาฝรั่งเศส อ่านว่า “คอนเซียช” แต่ภาษาฝรั่งเศส อ่านว่า “กอง-ซี-แอช” คือ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและคอยคอยช่วยเหลือลูกค้าในโรงแรมครับ

Concierge Service ถือเป็นบริการอันเป็นที่คุ้นเคยอย่างดียิ่งสำหรับผู้ที่นิยมใช้บริการของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวที่ให้บริการประหนึ่งผู้ช่วยพิเศษสำหรับลูกค้าวีไอพี ในการจัดการหรือดำเนินการกิจธุระสำคัญต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในช่วงที่พักอาศัยในโรงแรมให้ได้รับความสุขสูงสุด

โดยส่วนมาก Concierge หรือ ผู้ช่วยพิเศษ จะดำเนินการจัดการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากแขกที่เข้าพักโรงแรม เช่นบริการติดต่อสำรองห้องพักโรงแรม ร้านอาหาร ตั๋วเครื่องบิน บริการจัดหารถเช่าและแท็กซี่สาธารณะ บริการจองตั๋วภาพยนตร์และบัตรคอนเสิร์ต บริการจองสนามกอล์ฟและจองเวลาทีออฟ บริการจองโต๊ะและสถานที่สำหรับสถานบันเทิงต่างๆ บริการจัดซื้อรายการอาหารในห้างสรรพสินค้า บริการสั่งดอกไม้ รวมถึงการให้บริการค้นหาและจัดส่งของไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ยากลำบากต่อการค้นหา เป็นต้น

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการสมัครงาน ตำแหน่ง Concierge คือดังนี้

 • มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีมาก
 • สุภาพและมีความมั่นใจ
 • รักงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้คน
 • สามารถทำงานได้หลากหลายและจัดการเวลาได้
 • จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลาย หากจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับค่าแรงของอาชีพนี้ ในต่างประเทศมักคิดเป็นรายชั่วโมง คือตกประมาณ 13 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง แต่หากเป็นโรงแรมระดับหรูก็จะได้มากกว่านี้แน่นอน ตำแหน่ง Concierge ในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว สามารถมีเงินเดือน 30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจและโลเกชั่นการทำงาน

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com

อยากทำงานโรงแรม ต้องเรียนสาขาอะไร

ต้องการสมัครงานเกี่ยวกับโรงแรม อยากทำงานโรงแรม ต้องเรียนสาขาอะไร?? จริงๆแล้วงานโรงแรม มีมากมายหลายแผนก (ดู งานโรงแรมมีอะไรบ้าง) มีตั้งแต่นักงานส่วนหน้า (Front Office) พนักงานบัญชี (Accounting) พนัก

สาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นสาขายอดฮิตและตรงสายมากที่สุด แต่หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีชื่อสาขา รายละเอียดการเรียน และเป้าหมายของหลักสูตรแตกต่างกันไป เช่น สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท เป็นต้น  แม้ว่าหลักสูตรของแต่ละสถาบันจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันอย่างไร แต่เนื้อหาโดยพื้นฐานของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมจะมีวิชา หลักๆ ดังนี้

สาขาการโรงแรม

 • การดำเนินงานส่วนหน้า (Front Office)
 • แผนกครัว (Kitchen Operations)
 • การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • การจัดเลี้ยง (The Catering Department)
 • แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)
 • จิตวิทยาการบริการ
 • การบริหารงานโรงแรม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
 • การบริหารการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม

และวิชาเลือกอื่นๆ ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด เช่น การจัดการสปา เครื่องดื่มและบาร์ เป็นต้น

สาขาการท่องเที่ยว

 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจนันทนาการ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์และการนำเที่ยว
 • ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
 • อารยธรรมและประวัติศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว
 • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจ MICE

และวิชาเลือกอื่นๆ ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด เช่น การจัดการธุรกิจเรือสำราญ การจัดการธุรกิจการบิน เป็นต้น

การเรียนในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะเน้นสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตั้งแต่ทฤษฎีการจัดการ ภาษา จิตวิทยา การบริหาร การบริการ และภาคปฎิบัติในวิชาชีพต่างๆ นอกจากงานตรงสายอย่าง งานบริหารโรงแรม แล้วนักเรียนที่เรียนจบทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ยังสามารถทำงานทางด้านอื่นๆได้อีก เช่น  

 1. การบริการอื่นๆ เช่น พนักงานสายการบิน พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์  สปา MICE Event Organizer เป็นต้น
 2. งานด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ วิทยากรนำเที่ยว เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว  NGO เป็นต้น   
 3. ประสานงานระหว่างประเทศ เช่น ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก Shipping เป็นต้น
 4. อาชีพอื่นๆ เช่น องค์กรของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ  เป็นต้น

ข้อดีของการเรียนจบคณะ/สาขานี้ คือ งานหลากหลาย ไม่จำเจ และภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการส่วนมากจะไม่เน้นเรื่องสถาบันที่จบมา แต่จะเน้น คนที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการฝึกงานและทักษะส่วนตัวครับ

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com

งานโรงแรมมีตำแหน่งอะไรบ้าง

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจบริการที่มีตำแหน่งงานหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถหางานได้หลากหลายตำแหน่ง ในหลายแผนก ช่องทางหงานก็ไม่ยาก คุณสามารถหางานจากทางออนไลน์  Jobnsure มีงานโรงแรม มากมายหลายตำแหน่ง อัพเดททุกวัน มาให้คุณค้นหาและสมัคร แต่ก่อนที่คุณจะกดสมัครงาน มาเรียนรู้แผนกงานต่างๆ ตำแหน่งงานโรงแรมต่างๆ กันครับ

 • แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Reception)
 • แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)
 • แผนกครัว (Chef)
 • แผนกบัญชี (Accounting)
 • แผนกขายและการตลาด (Sale & Marketing)

แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Reception)

แผนกต้อนรับส่วนหน้าเป็นแผนกที่ทุกโรงแรมต้องมี เมื่อมีแขกเข้ามาในโรงแรม ก็ต้องเดินมาที่เคาเตอร์แผนกต้อนรับก่อนเสมอ พนักงานต้อนรับมีหน้าที่ต้อนรับแขก ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพัก และขอให้แขกลงทะเบียน และชำระค่าห้องพัก แผนกต้อนรับ หรือสำนักงานส่วนหน้านั้นอาจเปรียบได้กับศูนย์รวมเส้นประสาท (nerve center) หรือศูนย์ประสานงานของโรงแรม และมีบทบาทสำคัญในการติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ในโรงแรมเพื่อช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ เมื่อแขกเรียกร้อง แผนกต้อนรับส่วนหน้าแบ่งออกเป็นหน่ยงานย่อยๆ ดังนี้

 1. ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
 2. พนักงานต้อนรับ (Reception)
 3. พนักงานสัมภาระ (Hall Porter)
 4. พนักงานสัมภาระภาคกลางคืน (Night Porter)
 5. พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone หรือ Telephone Operator)
 6. เจ้าหน้าที่สำรองห้องพัก (Reservations Clerk)
 7. พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)

แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)

ในบางโรงแรมแผนกแม่บ้านทั้งหมดจะขึ้นตรงกับผู้จัดการใหญ่ (General Manager) แต่บางโรงแรมก็ขึ้นตรงกับผู้จัดการส่วนหน้า (Front of House Manager) ในแผนกแม่บ้านจะมี หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper) ทำหน้าที่คอยดูแลตรวจตราการทำงานของผู้ช่วยแม่บ้าน หรือแม่บ้านประจำฟลอร์ (Floor Housekeeper หรือ Assistant Housekeeper) ซึ่งปกติจะมีประมาณ 3 คนขึ้นไป ในกรณีเป็นโรงแรมขนาดเล็ก หัวหน้าแม่บ้านก็จะดูแลรับผิดชอบงานแผนกแม่บ้านทั้งหมด ในการทำงานเป็นหัวหน้าแผนกแม่บ้านต้องทำงานประสานอย่างใกล้ชิดกับแผนกต้อนรับส่วนหน้าที่เกี่ยวกับห้องพักที่พร้อมจะขาย(ให้เช่า) ได้ อีกทั้งต้องประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุงเพื่อให้ช่วยซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะชำรุดเสียหายทั้งภายในห้องพักและบริเวนอื่นในโรงแรม

แผนกครัว (Kitchen)

ในโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีห้องอาหารหลายห้องและบาร์เครื่องดื่มอยู่หลายจุด มักจะมีตำแหน่งและบุคคลที่มีหน้าที่ ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทำงานประสานกับหัวหน้าแผนกครัว (Head Chef) อย่างใกล้ชิด

หน้าที่งานหลัก ๆ ของผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ การสรรหาคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงาน วางแผนและควบคุมการจัดซื้อของ ดูแลให้การจัดเตรียมอาหารเป็นไปโดยมีมาตรฐานสูง ตลอดจนกำหนดและควบคุมงบประมาณที่เกี่ยวข้องกุ๊กทำงานอะไรบ้าง แผนกครัว แบ่งย่อยเป็นแผนกต่างๆ ดังนี้

 1. ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)
 2. กุ๊กใหญ่ หรือ หัวหน้าแผนกครัว (Head Chef or Executive Chef)
 3. รองกุ๊กใหญ่ หรือรองหัวหน้าแผนกครัว (Second Chef or Sous Chef)
 4. หัวหน้าครัวหรือหัวหน้าหน่วยในครัว (Section Chef หรือ Chef de Partie)
 5. ผู้ช่วยกุ๊ก (Commia Chef)
 6. กุ๊กฝึกหัด (Apprentice หรือ Trainee Chef)
 7. พนักงานทำความสะอาดในครัว (Kitchen Porter/Kitchen Assistant)

แผนกบัญชี (Accounting)

แผนกบัญชี (Accounting) เป็นแผนกที่บริษัทไหนก็ต้องมี และต้องเน้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการ ก็จะให้ความสำคัญต่อการควบคุมด้านบัญชีและการเงิน พนักงานบัญชีจะต้องมีความเข้าใจในลักษณะงานต่าง ๆ ของระบบบัญชี และทำความคุ้นเคยกับลักษณะการดำเนินงานของโรงแรมอีกด้วย เช่น การควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือระบบการเก็บเงินของแผนกต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบัญชีที่ดีนั้นไม่ควรจำกันความสามารถ หรือหน้าที่เพียงการรวบรวมตัวเลขทางการเงินอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องทำความเข้าใจและตีความได้ว่าตัวเลขแบบใดเป็นตัวชี้ว่าเกิดปัญหาอะไร ขึ้น ตรงไหน และสามารถเข้าจัดการแก้ไขได้ แต่ในบางโรงแรม เวลาผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่ ผู้จัดการฝ่ายการเงินมักจะเป็นผู้รักษาการแทน

แผนกขายและการตลาด (Sale & Marketing)

ตามโรงแรมใหญ่ ๆ มักจะมีเจ้าหน้าที่ชำนาญการเป็นผู้ดูแลการขายและการตลาดโดยเฉพาะ ได้แก่ ผู้จัดการแผนกขาย/การตลาด และทีมงาน ซึ่งมีงานหลัก ๆ ในการติดต่อกับลูกค้าที่จองเป็นกลุ่ม หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Group Bookings หรือที่ติดต่อมาเพื่อจัดประชุมหรือจัดงานเลี้ยงที่โรงแรม นอกจากนั้น แผนกขายจะทำหน้าที่ติดต่อกับบริษัททัวร์และบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว รวมถึงการติดต่อกับบุคคลที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของโรงแรม โดยไปหาด้วยตนเอง หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมาย ส่วนแผนกการตลาดจะทำหน้าที่วางแผน และส่งเสริมงานขายด้วยวิธีส่งเอกสารถึงลูกค้าทางไปรษณีย์ (Direct mail selling) เช่น ส่งแผ่นพับโฆษราและเอกสารส่งเสริมการขายไปยังลูกค้า และการทำงานโฆษณาด้วย

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com