การรวมระบบ e-commerce เข้ากับ ERP สำคัญกับบริษัท B2B ที่ต้องการปรับขนาดอย่างไร

การ integrate ระบบ e-commerce เข้ากับ ERP คือ การประสานการทำงานระหว่าง e-commerce website ของบริษัทฯ  เข้ากับระบบ ERP เพื่อรองรับระบบสินค้าคงคลังและระบบบัญชีด้านหลังบ้าน การเชื่อมต่อหรือ integrate ที่เหมาะสมทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสามารถในการขยายการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และทำให้เกิดการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับจากการให้บริการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นมาก

การ integrate ระบบ e-commerce เข้ากับระบบ ERP จะช่วยข้อมูลวิ่งไปมาระหว่างสองซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อดีต่อบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจแบบ B2B คือ จำนวนสินค้าคงคลังจะอีพเดทอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ในทั้ง 2 แห่ง คือ

 1. ส่วนหลังบ้าน (back-end) คือ สินค้าจะถุกขายและตัดสต๊อกออกจากคลังสินค้า (ทำให้บริษัทฯของคุณทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับทีมในบ้านของคุณ) ที่ และ
 2. ส่วนหน้าบ้าน (front-end) ที่เป็นส่วนหน้าของธุรกิจ สินค้าคงคลังก็จะเพิ่มขึ้น (ทำให้บริษัทฯของคุณทำงานดีขึ้น ในการให้บริการลูกค้าของคุณ!)

เหตุใดธุรกิจของคุณจึงควรรวม e-commerce เข้าด้วยกันกับ ERP

ธุรกิจจำนวนมากเลือกที่จะรวมระบบทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเพราะมันหมายถึงข้อมูลสินค้าคงคลังและการกำหนดราคามีให้สำหรับลูกค้าและพนักงานแบบเรียลไทม์ และที่สำคัญ แม้ว่าความต้องการสินค้าของลูกค้าจะเพิ่มขึ้น แต่ด้วยระบบ ERP จะช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มเติมสำหรับการจัดการธุรกรรมต่างๆ เพราะระบบ ERP ที่เชื่อมมต่อกับระบบ e-commerce sales channels ทำให้พนักงานของคุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายอย่าง เช่น การสั่งซื้อ จำนวนสินค้าคงคลัง รายการลูกค้า และการจัดส่ง/การติดตาม

ข้อเสียของกระบวนการทำงานแบบ manual ที่ไม่มีการ integrate ระบบ e-commerce เข้ากับระบบ ERP

เมื่อระบบ e-commerce ของบริษัทฯ ไม่ได้เชื่อมต่อกับขั้นตอนการจัดการงานหลังบ้านอย่างอัตโนมัติ ความผิดพลาดในการทำงาน ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรมดา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง…

 • การใส่ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งผิดพลาด
 • คลังสินค้าในส่วนงาน e-commerce ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการขายสินค้าเกิดจำนวนที่คลังมีอยู่
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องหรือหายไป
 • และเมื่อการรวมระบบทั้งสองไม่ได้เกิดขึ้น ประสบการณ์ของลูกค้าแบบ end-to-end ทั้งหมดของบริษัทฯ จะตกอยู่ในความเสี่ยง

อย่างไรก็ตามอุปสรรคในการบูรณาการระบบ e-commerce เข้ากับระบบ ERP สำหรับธุรกิจแบบB2B มักจะเป็นเรื่องราคาและความลำบากในการเปลี่ยนจากระบบเดิมที่มีอยู่ แต่เมื่อผู้บริหารได้ไตร่ตรองให้ดีแล้ว จะพบว่าการลงทุนคือความคุ้มค่าในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มฐานลูกค้า ประสบการณ์การให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทฯ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในหลาย ๆ ด้านนั่นเอง

ระบบ Hotel Management Software ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

 • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
 • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
 • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
 • SPAscheduler SPA and wellness management
 • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

มาทำความรู้จักซอฟต์แวร์หลักในธุรกิจโรงแรมกัน

ระบบหรือซอฟต์แวร์ หลักๆ ที่ใช้กับุรกิจโรงแรม คือ PMS และ POS ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริการห้องพัก และการบริการร้านอาหาร มีรายละเอียดดังนี้

 1. PMS หรือ ระบบบริการส่วนหน้า (Property Management System)

PMS เป็นระบบหลักและสำคัญที่สุดในธุรกิจโรงแรม เพราะเป็นระบบที่ทำหน้าที่บริหารจัดการห้องพัก การรับจองห้องพัก การเข้าพัก ตลอดจนการเก็บเงินลูกค้า กรณีที่ลูกค้า check-out นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการควบคุมและบริหารห้องพักในส่วนของแผนกแม่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการปิดห้องซ่อม การปรับสถานะห้องพัก ห้องว่าง ห้องสกปรก เป็นต้น

 1. POS หรือ ระบบบริการร้านอาหาร (Restaurant Management system)

POS เป็นระบบ ที่ใช้สำหรับเก็บเงินลูกค้าที่มาใช้บริการห้องอาหาร เป็นอีกหนึ่งระบบที่มักควบคู่กับระบบบริการส่วนหน้า เพราะทั้งสองระบบควรจะต้องเชื่อมต่อ (integrate) ถึงกันได้ จึงจะสามารถตรวจสอบได้ว่า ลูกค้าที่มาทานอาหารนั้น เป็นแขกที่มาพักจริงหรือไม่ (โดยปกติ ลูกค้าที่มาพักโรงแรม มักจะไม่ขำระเงินทันที หลังรับประทานอาหาร แต่จะชำระเมื่อแจ้งออก หรือ check-out)

หากคุณเป็นโรงแรมที่มีจำนวนประมาณ 50 – 80 ห้อง การใช้เพียง 2 ระบบข้างต้น ก็อาจจะเพียงพอกับการบริหารธุรกิจโรงแรมแล้วครับ แต่ในยุคที่ข้อมูลมีค่าและการเก็บรักษา การใช้ข้อมูลให้มีประดยชน์ต่อการได้มาซึ่งรายได้ของธุรกิจ ทำให้ผู้บริหารโรงแรมมองหาระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูล ภายใต้กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ   คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และเป็นฐานข้อมูลเดียวขององค์กร ที่มีความปลอดภัย และมีระดับการเข้าถึงแยกเป็นแผนกต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นแผนกการตลาด แผนกบัญชี แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น

ระบบหรือซอฟต์แวร์การบริการส่วนใหญ่ที่อธิบายว่าเป็น PMS นั้นเป็นอินเตอร์เฟสที่มุ่งเน้นการจัดการในส่วนหน้าเท่านั้น จึงไม่มีระบบที่จะสนองความต้องการของผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการโรงแรมจึงจำเป็นต้องใช้ระบบต่าง ๆ ในฐานข้อมูลที่แยกจากกันด้วยอินเตอร์เฟสจำนวนมากเพื่อให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ แต่การใช้ระบบหลายๆระบบร่วมกัน ทำให้ เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน ค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องใช้หลายระบบ อีกทั้งการประมวลผลก็ไม่รวดเร็วเท่ากับการที่มีระบบเพียงระบบเดียว

ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการโรงแรม จึงหันมาให้ความสนใจ Hospitality ERP Software กันมากขึ้น เนื่องจาก เป็นระบบที่รวมทั้ง Front Office (PMS) และ BACK Office นอกจากนั้นยังสามารถ integrate รวมกับระบบอื่นๆ ซึ่งทำให้การทำงานขององค์กร เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น เช่น Restaurant POS, Retail POS, CRM, Inventory, Purchasing เป็นต้น   

ประโยชน์ของ Hospitality ERP

 • รวบรวมฐานข้อมูลส่วนกลาง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 • ความสอดคล้องข้อมูลและความถูกต้องระหว่างหน่วยงานในโรงแรม
 • ประยุกต์การประสานงานข้ามแผนกและเวิร์กโฟลว์การดำเนินการ
 • คล่องตัวการดำเนินงานและการทำงานไหลเวียนได้ดี
 • งานคล่องตัวซึ่งพนักงานโรงแรม สามารถมีเวลาที่จะมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องให้ความสนใจส่วนบุคคล
 • มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
 • ตั้งค่าเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมาย
 • โครงสร้างพื้นฐานแบบ Agile ที่ระบุและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
 • การลงทุนในเซิร์ฟเวอร์เดียวเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชัน (ปัจจุบันสามารถทำงานผ่าน cloud)
 • การลงทุนในลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เดียว
 • จัดการกับบุคลากรด้าน IT เพื่อจัดการ ERP
 • วางแผนการดำเนินงานของโรงแรมทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การบัญชีการเงินสินค้าคงคลังเงินเดือนการจัดการห่วงโซ่อุปทานการวางแผนการผลิต CRM เป็นต้น
 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • เพิ่มความพึงพอใจของแขก

ความแตกต่างระหว่าง PMS และ ERP

PMS

 • เป็น แอปพลิเคชั่นขนาดใหญ่ที่ยุ่งยาก
 • เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากข้อมูลย้ายจากแผนกหนึ่งไปยังแผนกถัดไป
 • ต้นทุนการใช้แรงงานสูง เพราะพนักงานทำงานอย่างเร่งรัดด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมเฉพาะส่วนของตนเอง ทำให้ผู้บริหารต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
 • ต้องมีการโต้ตอบกับผู้ขายหลายราย

ERP

 • ช่วยให้โรงแรมสามารถโต้ตอบกับผู้ขายรายเดียวได้เนื่องจากมีโซลูชั่นเดียวสำหรับการดำเนินการหลายอย่าง
 • ค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งจัดการได้ง่ายขึ้น

ระบบ Hotel Management Software ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

 • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
 • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
 • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
 • SPAscheduler SPA and wellness management
 • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

ERP หรือการวางแผนทรัพยากรองค์กร มีประโยชน์กับธุรกิจ E-commerce อย่างไร

ธุรกิจ E-commerce  ครับ เคยคิดว่าจะนำ ERP มาพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรกันไหมครับ ถ้าไม่เคย ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่เราจะพิจารณาระบบ ERP เพราะ ERP สามารถเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ERP หรือ Enterprise Resource Planning ในภาษาไทย เราเรียนกว่า การวางแผนทรัพยากรองค์กร หลายคน เห็นคำฟังดูค่อนข้างทั่วไปและไม่เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรกันแน่ เรามาดูกันว่ามันหมายถึงอะไรและ ERP ช่วยคุณได้อย่างไรในโลกอีคอมเมิร์ซ

การวางแผนทรัพยากรองค์กร: คืออะไร

การวางแผนทรัพยากรองค์กร หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือระบบที่รวบรวมข้อมุลในทุกแง่มุมของการดำเนินการ เครื่องมือเหล่านี้รวมฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น การตลาด, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, โลจิสติกส์ และการบริการลูกค้าทั้งหมด เพื่อที่จะทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ ERP จะดำเนินการกระบวนการหลักโดยอัตโนมัติ โดยรวบรวมคำสั่งซื้อส่งรายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อต่างๆและรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้แต่ละแผนกของคุณมีประสิทธิภาพ

กล่าวโดยย่อ ระบบ ERP มีความสามารถในการรวบรวมฐานข้อมูลและตัดงานที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่งช่วยลดปริมาณงานที่แต่ละคนในองค์กรของคุณต้องทำให้เสร็จ สิ่งนี้ช่วยให้คุณประหยัดเงินในระยะยาว

ส่วนประกอบของระบบ ERP

ลองคิดถึง ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่บริษัทของคุณที่อจะใช้อยู่ดู คุณอาจจะมีระบบ CRM ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบจัดการซัพพลายเชน ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบ Email-Marketing เป็นต้น แต่…แทนที่คุณจะมีหลายระบบที่แยกญานข้อมูลกัน มันจะดีกว่าไหม ถ้าคุณมีเพียงระบบเดียวที่สามารถรวมกระบวนการต่างเหล่านี้เข้าด้วยกัน

นั้นคือ ระบบ ERP ที่สามารถทสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณ

หลังจากที่พนักงานของคุณคีย์ข้อมูลเข้าระบบ ระบบ ERP จะรวบรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และผู้ที่เกียวข้อง เช่น CEO จะสามารถเข้าไปในระบบเพื่อรับข้อมูล นำไปวิเคราะห์ ได้ทันที โดยเฉพาะข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • การชำระเงินโดยลูกค้า
 • การจ่ายเงินไปยังบุคคลภายนอก
 • สถานะการจัดส่ง
 • ผลิตภัณฑ์และสินค้าคงคลัง
 • ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
 • รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าและ บริษัทของคุณกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับลูกค้าอย่างไร เช่นเก็บข้อมูลการเลือกซื้อ สิ่งที่ลูกค้าสนใจ ชื่นชอบ เป็นต้น

เหตุผลหลักๆ ที่หลายธุรกิจและหลายผู้ประกอบการหันมาใช้ ระบบ ERP ก็คือ เรื่องการไหลเวียนของข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งท้ายที่สุด การใช้ระบบ ERP จะทำให้ผู้ใช้มีดอกาสมากมายในการประหยัดเงิน การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยให้สามารถจัดสรรแรงงานได้ดีขึ้นด้วย

ระบบ ERP มีบทบาทอย่างไรสำหรับองค์กรอีคอมเมิร์ซ

หลายคนไม่รู้ว่า ระบบ ERP กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีความสัมพํนธืกันมากกว่าที่คิด

สมมติว่า บริษัท ABC ขายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าออนไลน์ ในขั้นต้น บริษัทใช้ซอฟต์แวร์หลายจบงานต่าง ๆ ตั้งแต่ การขายและกระบวนการซัพพลายเชน เช่น ลูกค้ามาที่ร้านค้าออนไลน์และเช็คเอาท์ เว็บไซต์ส่งใบเสร็จรับเงินและเก็บอีเมล์ของลูกค้า บริษัท ABC มีทั้งกระบวนการขนส่งและการตลาด แต่ไม่มีสิ่งใดที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

ดังนั้น พนักงานจะต้องตรวจสอบเพื่อดูว่าสินค้าอยู่ในสต็อก จากนั้นทำเครื่องหมายรายการเป็นซื้อ เพื่อให้คลังสินค้าหรือซัพพลายเออร์สามารถจัดและใส่บรรจุภัณฑ์

จากนั้นมีบางคนต้องแจ้ง บริษัทจัดส่ง และส่งอีเมล?ยืนยันการจัดส่งพร้อมรหัสติดตามให้ลูกค้า

ในที่สุด บริษัทยังต้องการนำลูกค้ากลับไปที่ร้านค้าออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าในครั้งต่อไป ดังนั้น เราจึงต้องมีเจ้าหน้าที่การตลาดทางอีเมล์ที่ส่งโปรโมชันไปยังรายการอีเมล์ในฐานข้อมูลลูกค้า

วิธีการวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้วย ระบบ ERP เพื่อให้การทำงานดีขึ้น

ต่อจากตัวอย่างข้างต้น สมมติว่า บริษัท ABC เลือกใช้ระบบ ERP เครื่องมือนี้รวมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการจัดส่งสินค้า

เมื่อ ลูกค้าแวะไปที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ และเลือกสินค้าสองสามชิ้นใส่ตะกร้าช้อปปิ้ง ต่อมาลูกค้ากดเช็คเอาต์และทำการซื้อ เมื่อใช้ระบบ ERP ในการบริหารจัดการ ระบบจะมีการส่งใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าและไม่มีใครต้องตรวจสอบเพื่อดูว่ามีสินค้าในสต็อคหรือไม่

แผนกคลังสินค้าจะได้รับการแจ้งเตือนให้จัดแพคสินค้าโดยอัตโนมัติ วัสดุบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งทั้งหมดถูกพิมพ์และพร้อมใช้งาน เมื่อพัสดุออกจากคลังสินค้า อีเมล์จะส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติเพื่อแจ้งรหัสติดตามการจัดส่งให้กับลูกค้า และอาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบจัดการการตลาดผ่านอีเมล์ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องปรับแต่ง

ระบบ ERP ทำให้ลูกค้าได้รับการดูแลตั้งแต่ก่อนและหลังการซื้อ ระบบ ERP แสดงประวัติลูกค้าและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้นเข้ามาในfileนี้เช่นกันเนื่องจากซอฟต์แวร์จะแสดงการโต้ตอบทั้งหมดที่พนักงานดูแลลูกค้าแต่ละรายมี ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลกลับไปประเมิน ให้คะแนน KPI กับคนที่พนักงานคนที่ควรให้ขึ้นเงินเดือน 

อย่างที่เราพูดไปกุญแจสำคัญทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังของระบบ ERP คือ ระบบอัตโนมัติ ในท้ายที่สุด บริษัทได้รับประสิทธิภาพและจะได้เงิน/ผลกำไรมากขึ้น

บริษัทของคุณต้องการใช้ประโยชน์จากการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ระบบ ERP หรือไม่?

อย่างที่เราเคยพูดถึงในบทความก่อนๆ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือแทบไม่มีความสนใจในการจ่ายเงินก้อนใหญ่ สำหรับการเลือกใช้ระบบ ERP แต่เมื่อคุณใช้เครื่องมือการรวม เช่น CiMSO  และ Automate การวางแผนทรัพยากรของระบบอีคอมเมิร์ซของคุณจะง่ายต่อการจัดการ

ระบบ Hotel Management Software ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

 • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
 • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
 • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
 • SPAscheduler SPA and wellness management
 • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

ระบบ ERP ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารมีประสิทธิภาพดีขึ้นได้อย่างไร

เมื่อคุณเป็นผู้จัดการ เจ้าของกิจการ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจของบริษัท คุณน่าจะต้องการเครื่องมือที่น่าเชื่อถือเพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพ ทำให้ให้ธุรกิจของคุณเติบโตและสร้างรายได้

ปกติแล้ว คุณจะซื้อเครื่องจักรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานที่ติดตั้งเครื่องจักร คุณจะจ้างพนักงานเพื่อการออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพราะคุณรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information Technology, IT) และซอฟต์แวร์ ได้กลายเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันของทุกคน และไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดกลาง ก็ล้วนต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์

ตราบใดที่คุณยังสามารถใช้ spread sheet และซอฟต์แวร์พื้นฐานอื่น ๆ เช่น QuickBooks สำหรับการออกใบแจ้งหนี้การจัดการบัญชีและคุณพอใจ คุณก็ยังไม่จำเป็นต้องลงทุนกับซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ (ทั้งที่เทคโนโลยี่และซอฟต์แวร์อื่นๆ ทำให้คุณทำงานได้ง่ายและไวขึ้น)  ระบบ ERP Software เป็นที่นิยมมากในธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึง ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอื่นๆ เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ คุ้นเคยกับการใช้ระบบ ERP ในการบริหารธุรกิจ หากคุณคิดว่า คุณไม่มีความสามารถในการลงทุนกับ ระบบ ERP หรือคุณยังไม่แน่ใจว่าประโยชน์ของการใช้ระบบ ERP คืออะไร บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไม ระบบ ERP คุ้มค่าที่จะลงทุนเพื่อธุรกิจของคุณ

ก่อนอื่น คุณควรจะเข้าใจก่อนว่า รับบ ERP คือ ซอฟต์แวร์หรือระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ที่สามารถ integrate หรือบูรณาการไปกับ application / function อื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรสามารถพัฒนาการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างฐานข้อมุลในทุกๆแผนกขององค์กรในระหว่างการทำงานขององค์กร และข้อมูลเหล่านั้นเป็ฯข้อมูลเดียวที่ใช้ร่วมกันทั้งองค์กร บริษัทต่างๆ ใช้ระบบ ERP ในการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลจากทุกแผนกของธุรกิจ เริ่มต้นจากการวางแผนทางด้านต้นทุน การออกใบแจ้งหนี้ การบัญชี การตลาด การขาย การผลิต การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน การคลังและบัญชีเงินเดือน นอกจากนั้น ระบบ ERP ยังรวบรวมข้อมูลการสั่งสื้อ/ใช้บริการของลูกค้า ข้อมมูลผู้ขาย กระบวนการสั่งผลิตและบันทึกอื่นๆอีกมากมาย โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ ช่วยให้บริษัท สามารถใช้ในการวางแผน การปรับปรุงการทำงานหรือแม้หระทั่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอด้วยข้อมุลชุดเดียวกัน บริษัทขนาดเล็กเลือกใช้ QuickBooks, Spread sheet และ Peachtree Accounting จะเริ่มเห็นผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในรูปแบบของการทำงานที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีผลต่อกำไร เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโต เช่น ข้อมูลสูญหาย การจัดส่งสินค้าผิดพลาด ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า การทำงานที่ซ้ำซ้อนของพนักงานทำให้ตองจ้างพนักงานเกินความจำเป็น เป็นต้น แม้ว่า QuickBooks Spread sheet และ Peachtree Accounting จะให้บริการโซลูชั่นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากและเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการและยังห่างไกลจากการผนวก ระบบ ERP เข้ากับการควบคุมการตรวจสอบที่เหมาะสมและขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจและนี่คือประโยชน์เพิ่มเติมของระบบ ERP

 • ช่วยยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพการขาย
 • ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นการเติบโตทางการเงินขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น (financial growth)
 • ช่วยในการจัดการการดำเนินธุรกิจ
 • ช่วยลดต้นทุนแรงงาน
 • ERP ปรับปรุงกระบวนการจัดส่งสินค้า
 • ด้วยกระบวนการและนโยบายทางธุรกิจที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร ระบบ ERP จะช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าและเพิ่มผลกำไร
 • ช่วยให้การควบคุมการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้บริหารสามารถการวางแผนการทำงานขององค์กรได้ดีขึ้น

ระบบ ERP นั้นคุ้มค่าต่อการลงทุน ราคาไม่แพงและสามารถปรับแต่งได้ง่ายตามลักษณะของธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมบริการ การโรงแรม การค้าปลีก การจัดจำหน่าย

ระบบ Hotel Management Software ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

 • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
 • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
 • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
 • SPAscheduler SPA and wellness management
 • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

โรงแรมของคุณพร้อมสำหรับ ระบบ ERP หรือยัง

ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจบริการมีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการของโรงแรมนั้นซับซ้อนมากขึ้น

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโรงแรม พบว่าการใช้ระบบจัดการแบบพื้นฐานไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอีกต่อไปในการทำธุรกิจ แล้วโรงแรมประเมินความต้องการในการใช้ระบบบริหารจัดการโรงแรมอย่างไร บทความนี้จะนำเสนอข้อดี-ข้อเสียและวีธีแก้ไขความกังวงในการเลือกใช้ระบบบริหารจัดการโรงแรมครับ

ในช่วงไปม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจบริการ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร สปา สนามกอล์ฟ ล้วนมีความจำเป็ฯที่จะต้องสรรหาและนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจบริการของตน เนื่องจากความต้องการของธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายๆแง่มุม เช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การทำการตลาด และการบัญชี เป็นต้น และนอกจากนี้ ธุรกิจบริการหลายๆตัว มีความต้องการและแนวทางในการดำเนินธุรกิจไปในทางที่ มีความร่วมมือแบบ global มากขึ้น ทำให้ การทำธุรกิจไม่ได้จำกัด อยู่ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แต่สามารถขยายใหญ่ขึ้นไป มีหลายยสาขา ในหลายภุมิภาคและหลายประเทศ เทคโนโลยีทำให้การดำเนินธุรกิจบริการเหล่านี้สามารถจัดการได้จริง ผู้บริหารสามารถมองเห็นข้อมูลและการทำงานขององค์กรได้อย่างเรียลไทม์  ซึ่งทำให้การตัดสินใจในองค์กรเป็นไปด้วยความรวดเร็วและดียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน

ใน 10 ปีมานี้ โรงแรมส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ ซอฟต์แวร์เฉพาะ สำหรับการดำเนินงานของแต่ละโรงแรม เช่น แผนก front office แผนกบัญชี (accounts receivable)  แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) แผนกบุคคล (HR & payroll) แผนกช่าง (maintenance) เป็นต้น จากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หลากหลายเจ้า มาเชื่อมต่อกับระบบ PMS หลักที่โรงแรมใช้อยู่เดิม เหมือนเป็นการเอาระบบหลายๆระบบจากหลายๆเจ้ามาเชื่อมต่อกัน ซึ่งหลายดรงแรม พบว่าการเลือกทำแบบนี้กลายเป็นความวุ่นวาย เสียเวลาและเป็นการลงทุนที่สาหัสกว่าเดิม เพราะการเชื่อมต่อซอฟต์แวรืคนละเจ้ากัน ใช่ว่าจะสามารถเชื่อมต่อข้อมุลกันได้แบบ 100% ทำไห้หลายๆครั้งต้องเสียค่าพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของโรงแรมตัวเอง หรือหากเจ้าไหนมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติม เจ้าอื่นๆก็จะต้องพัฒนาด้วย ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่มีการพัฒนาเล็กๆน้อยๆ เป็นต้น

หากคุณเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ปัจจุบันใช้ PMS ในการบริหารจัดการโรงแรม และต้องการต่อยอดการบริหารอื่นๆในโรงแรม เช่น ระบบัญชี ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ระบบร้านอาหาร เป็นต้น คุณน่าจะต้องเริ่มมองหาโซลูชั่นการจัดการโรงแรมในรูปแบบ ERP software ครับ

ประโยชน์ของ ERP

 • ความสอดคล้องของข้อมูลและความแม่นยำในแผนกต่างๆของโรงแรม
 • การประสานงานข้ามแผนกที่ง่ายขึ้นและการจัดการ work flow ที่ดีขึ้น
 • ความคล่องตัวในการทำงานซึ่งช่วยให้พนักงานโรงแรม สามารถมุ่งเน้นไปที่การ pay attention กับการทำงานที่ work station ของตัวเอง
 • การตั้งค่าเป้าหมายและการตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายที่ง่ายและชัดเจนขึ้น
 • โครงสร้างพื้นฐานของระบบและขั้นตอนการทำงานที่คล่องตัว ซึ่งสามารถระบุปัญหาและสามาถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ธุรกิจโรงแรม ต้องการ ERP Software จริงหรือไม่

การวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP เป็นแนวคิดที่มีมานานแล้ว และมีการนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ ธุรกิจการผลิต หรือ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะ ERP คือ เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถปรับปรุงการไหลของข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ความรวดเร็วของการทำงานของพนักงาน และความถูกต้องของการทำงาน เป็นปัจจัยต้นๆของการแข่งขันกันระหว่างโรงแรม ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ลูกค้าส่วนมากจะแชร์ประสบการการเข้าพัก การให้บริการของโรงแรมผ่าสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้บริการของแขกในอนาคตและรายได้ของโรงแรม ทำให้ฝ่ายบริหารของโรงแรมต้องการการมองเห็นการดำเนินงานของโรงแรมอย่างต่อเนื่องและเรียลไทม์ การต้อนรับที่ดีต้องมีความคล่องตัว ดังนั้น การเลือกใช้ ERP Software ที่เป็น single integrated solution เป็นทางเลือกที่ดีของโรงแรมที่ต้องการให้ การต้อนรับที่คล่องตัว และครอบคลุมฐานข้อมูลเดียวที่ปผนกต่างๆของโรงแรมสามารถเข้าถึงได้อย่างราบรื่น

ข้อดีของการเลือกใช้ Single integrated solution  คือ

 • ลงทุนในเซิร์ฟเวอร์เดียวเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชัน
 • ลงทุนในลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เดียว
 • ใช้บุคลากรด้านไอทีโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับระบบ ERP
 • เป็นการวางแผนการดำเนินงานของโรงแรมในภาพรวมทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ บัญชีการเงิน สินค้าคงคลัง เงินเดือน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น
 • เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ERP Software เป็นระบบบริหารจัดการ เวอร์ชันขั้นสูงของ PMS ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้อนข้อมูลในจุดเดียวและสามารถเข้าถึงได้โดยผู้จัดการในระหว่างการทำงาน (ดู Hotel ERP คืออะไร ทำไมธุรกิจโรงแรมจึงต้องมี Hotel ERP)

ความแตกต่างระหว่าง PMS และ ERP

PMS

 • เป็นแอปพลิเคชั่นขนาดใหญ่ที่ยุ่งยาก
 • เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากข้อมูลย้ายจากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่ง
 • ใช้ทีมงานมากด้วยกระบวนการทำงานแบบแมนนลวล ซึ่งเสียทั้งเวลาและเงิน
 • ต้องมีการติดต่อกับผู้ขายหลายรายเพื่อหาจุดแก้ปัญหา

ERP software

 • โรงแรมสามารถติดต่อกับผู้ขายรายเดียวเนื่องจากมีวิธีแก้ไขปัญหาเดียวสำหรับการทำงานหลายอย่าง
 • ต้นทุนคงที่ซึ่งสามารถจัดการได้มากขึ้น

อุปสรรคต่อการยอมรับและเลือกใช้ ระบบ ERP Software

แม้ว่าระบบ ERP จะมีความต้องการใช้สูงขึ้นเรื่อยๆ มีหลายโรงแรมเลือกใช้ ERP ในการจัดการดรงแรม แต่ก็ยังไม่มากนักเนื่องจากต้นทุนสูง แต่อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือ ผู้ที่ต้องการระบบ ERP สามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ตามความต้องการของโรงแรม

การเลือกใช้ระบบ ERP มาแทนที่ระบบ PMS เดิมของโรงแรม จะต้องใช้ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูล การโยกย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ตามรูปแบบของระบบ ERP การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้ระบบ ซึ่งหลายองค์กรมองว่าเป็นการลงทุนทั้งเวลาและจำนวนเงิน ทำให้คำว่า ERP จึงดูห่างไกลจากจุดสนใจหลักของธุรกิจ และด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสถานประกอบการด้านการบริการส่วนใหญ่ก็มีความลังเลใจเกี่ยวกับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่

อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณสมบัติของ PMS ส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ก็ คือ  การบริหารจัดการงานที่ซับซ้อนขั้นเรื่อยๆขององค์กร และการเข้าถึงข้อมุล ดูการทำงานอย่างเรียลไทม์ขององค์กร เพื่อลดการรั่วไหลขององค์กร แต่ ERP Software สามารถทำได้ กุญแจสำคัญของการเลือกใช้ ERP Software จากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์คือการเลือกผู้ให้บริการที่มีความเชียวชาญและและสามารถทำให้กระบวนการนี้รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก (ดู CiMSO Hospitality software)

ถึงเวลาแล้วที่โรงแรมของคุณจะลงทุนในระบบ ERP

ถ้าทีมงานในแผนกต่างๆขององค์กร/โรงแรมของคุณทำงานแยกกันอย่างอิสระ และคุณจ้างพนักงาน full-time ครบทุกตำแหน่งเพื่อทำรายงานการดำเนินงาน แต่คุณก็ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของโรงแรมได้อย่างรวดเร็ว ก็เป็นจุดนึงที่บ่งบอกว่า โรงแรมของคุณมีความพร้อมสำหรับ ERP Software

ความต้องการใช้ ERP เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการติดตั้ง Hospitality ERP เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการ การโอนย้ายข้อมูลแบบดั้งเดิม การฝึกอบรมพนักงานโรงแรมเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์และการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่แท้จริงคือความท้าทาย หากคุณไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เข้าใจถึงผลที่จะได้รับจาก ERP ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คุณไม่สบายใจเป็นเวลาหลายเดือน

 • โรงแรมที่ติดตั้ง ERP มีกี่แห่ง
 • ผู้ให้บริการ ERP ให้บริการมานานเท่าไหร่
 • ส่วนงานบริการที่ติดตั้ง ERP มีอะไรบ้าง
 • มีการติดตั้ง ERP ในโรงแรมขนาดเดียวกับคุณหรือไม่
 • การปรับแต่งแอปพลิเคชั่นทำได้ง่ายเพียงใด
 • ใช้เวลาในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนานเท่าไร?
 • การย้ายข้อมูลดั้งเดิมลงใน ERP และการย้ายข้อมูลจะใช้เวลานานเท่าใด
 • ผู้ให้บริการ ERP จะฝึกอบรมพนักงานโรงแรมของคุณหลังการติดตั้งหรือไม่
 • มีบริการดูแลหลังการขายสำหรับ ERP หรือไม่
 • ERP ครอบคลุมภายใต้มาตรฐานอะไรบ้างและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

แต่ละส่วนบริการมีความต้องการเฉพาะของตนตัวอย่างเช่นโรงแรมสนามบินจะเรียกเก็บเงินผู้เข้าพักที่แตกต่างจากรีสอร์ทริมชายหาด เรือสำราญจะมีแผนกที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับสปา การเลือก ERP ที่เหมาะสมอาจต้องใช้เวลาและการพิจารณาต้นทุนและเวลาในการลงทุนควรเลือก ERP ที่เหมาะสมด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่และคิด ท้ายที่สุดคุณอาจต้องใช้ชีวิตกับ ERP เป็นเวลาหลายปี

การติดตั้ง ERP เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่คุณจะเริ่มต้นกับผู้ให้บริการ ERP ของคุณ พิจารณาว่าพวกเขาเข้าใจความต้องการของคุณและสามารถส่งมอบตามความคาดหวังของคุณหรือไม่ (ดู CiMSO’s Client References)

ระบบ Hotel Management Software ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

 • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
 • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
 • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
 • SPAscheduler SPA and wellness management
 • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

ความจำเป็นที่สนามกอล์ฟ ต้องมีระบบจัดการที่ดี

ปัจจุบันกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากกีฬาชนิดนี้มีประโยชน์ในการออกกำลังกายแล้ว ยังถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้มหาศาลให้กับนักกอล์ฟฝีมือดีทั้งคนไทยและต่างชาติ  จึงทำให้คนเริ่มที่จะสนใจจะเรียนรู้และฝึกตีกอล์ฟกันมากขึ้น และเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมระบบการให้บริการของสนามกอล์ฟเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนที่มีเวลาไม่มากที่จะไปตีกอล์ฟหรือออกรอบในเวลาที่จำกัด  คนส่วนมากจึงหันมาใช้บริการสนามกอล์ฟใกล้บ้านกันมากขึ้น

ในปัจจุบันระบบของสนามกอล์ฟส่วนใหญ่ยังใช้พนักงานบริการ เมื่อมีลูกค้ามากขึ้นจึงทำให้เกิดความล่าช้า  สนามกอล์ฟจึงต้องพัฒนาระบบโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  ลดความผิดพลาด  และง่ายต่อการใช้งาน  เพื่อให้เป็นระบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธุรกิจสนามกอล์ฟ 

ธุรกิจสนามกอล์ฟ นอกจากควรจะต้องมีระบบบริหารจัดการสนามกอล์ฟ ที่มีระบบ การจองสนาม การจองเวลาออกรอบ ยังควรมีระบบสมาชิก ระบบที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่งโดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายของลูกค้าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่สถานะของลูกค้าและโปรโมชั่นของสนาม  รวมถึงมีระบบร้านอาหาร หรือห้องพัก ที่รองรับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

ปัญหาส่วนมากที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการสนมกอล์ฟ คือ ความล่าช้าในการให้บริการของสนามกอล์ฟ เช่น การค้นหาข้อมูลของลูกค้า การจอง และส่งผลต่อการทำการตลาด การสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความรู้สึกเป็น loyalty กับ สนามกอล์ฟ ดังนั้น ระบบสนามกอล์ฟที่ดีความจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าสนามกอล์ฟ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อลดปัญหา และข้อผิดพลาดต่างๆ ในการทำงาน
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในการทำงานของพนักงานและธุรกิจ
 • เพื่อให้สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
 • เพื่อให้กระจายงานออกเป็นส่วนๆ และทำงานไม่ซ้ำซ้อนกัน

CiMSO ERP Software มีระบบบริหารจัดการสนามกอล์ฟ ชื่อว่า COLFmanager ที่มีคุณสมบัติดังนี้

Features

 • Course, Tee and weather management
 • Tee bookings, start management and fast billing
 • Membership levies and green fees billing
 • Pro Shop and rental items point of sale
 • Competition and event management
 • Score card and leader board processing
 • Handicap capture and Golfing Association interface

Course management

 • Content rich multi-course tee view grid
 • Details per hole with cross-over times
 • Course access and green fees by golfer status
 • Default seasonal and ad hoc green fees
 • Caddie schedules, fees and shift control
 • Buggy schedules and rental pool control
 • Pro-Shop touch screen points of sale

T-Bookings and Green Fees

 • Configure default, seasonal and ad hoc tee sheets with user defined time increments
 • Support all accepted tee-, number of ball- and number of hole configurations
 • Individual or block (group) tee bookings with direct e-mail and SMS confirmation and waiting list
 • Content rich course and Tee bookings view grid with colour coded availability status

Competition Scoring and Leader Board

 • Individual golfer or team events with fast registration
 • Stableford, Stroke- and Bogey Play scoring
 • Fast, real time score card capture and leader board display

ซึ่งระบบ GOLGmanager ของ CiMSO สามารถเชื่อมต่อกับระบบธุรกิจและบัญชีได้อย่างดีเยี่ยม

 • Debtors control (AR) (see BACKoffice accounting)
 • Services and Charges (non stock item) billing (see BACKoffice accounting)
 • Transaction management (see BACKoffice accounting)
 • Cash control (see BACKoffice accounting)
 • Document filing and management system (see DOCmanager)
 • Facsimile transmission and receipting (see FAXmanager)

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

ทำไมโรงแรมต้องมีระบบแม่บ้าน Housekeeping

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลัก คือ การขายบริการให้แขกที่มาพักในโรงแรม นอกจากมีห้องพัก อาหารและเครื่องดื่มไว้บริการแขกที่มาเข้าพักแล้ว ยังมีบริการอื่นๆ อีก เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย สปา ซักรีด เสริมสวย ตลอดจนบริการอินเตอร์เนต เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ธุรกิจโรแงรมมีแหล่งที่มาของรายได้หลากหลาย การรวบรวมข้อมูลในทุกขั้นตอนต้องฉับไว ซึ่งปัจจุบัน ผู้ที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมส่วนมาก จึงนำระบบจัดการโรงแรม (hotel Management software) เข้ามาใช้   

ระบบบริหารจัดการโรงแรม จะช่วยให้ข้อมูลการจัดการดรงแรม ตั้งแต่ การจองห้องพัก การ check-in ซึ่งเป็นระบบหน้าบ้าน (Front Office) ไหลเวียนไปถึงระบบบัญชีหลังบ้าน (Back Office) นอกจากนั้น ระบบบริหารจัดการดรงแรมที่สมบูรณ์ จะมีระบบจัดการแม่บ้าน (Housekeeping software) ด้วย เพราะ การบริการของโรงแรม ยังรวมถึงการทำงานของแผนกแม่บ้าน ซึ่งแผนกแม่บ้านก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีคุณภาพของโรงแรมได้เช่นกัน 

แต่เดิม การจัดการแผนกแม่บ้าน จะใช้วีธีการสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์ ซึ่งหลายครั้งก็มีปัญหาจากการสื่อสาร ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาด เช่น การที่แผนก front office ยังไม่สามารถรับสายโทรศัพท์จากแผนกแม่บ้าน เพื่อแจ้งการเชคเอาท์ของแขกเก่าได้ในระหว่างที่ต้องรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาติดต่อ ทำให้การทำงานล่าช้า และอาจมีความผิดพลาดในการชำระเงิน ดังนั้น การมีระบบแม่บ้านที่ดี จะช่วยลดการติดต่อผ่านดทรศัพท์ แต่เป็นการแจ้งผ่านระบบ ซึ่งผู้ที่จะต้องดำเนินการต่อหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถจัดการต่อได้โดยไม่มีความผิดพลาด เช่น เมื่อแผนกแม่บ้านทำความสะอาดเรียบร้อย จะแจ้งไปยังระบบ เพื่อให้แผนกฟร้อนแจ้งห้องพักว่างเพื่อขายต่อไปได้ รวมถึงการตัดจ่ายสินค้าที่อยู่ในห้องพัก ที่ให้แผนกจัดซื้อทราบจำนวนสินค้าคงเหลือได้อย่างเรียลไทม์ เป็นต้น

ดังนั้น ระบบการจัดจัดการห้องพักแผนกแม่บ้านภายในโรงแรม (housekeeper Support System for Room Management in Hotel) จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีมาช่วย ในการบริหารและจัดการห้องพักของแผนกแม่บ้านภายในโรงแรมให้มีประสิทธิภาพขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน แจ้งสถานะห้องพัก ตรวจสอบข้อมูลห้องพักของโรงแรม ให้แก่พนักงานให้แผนกแม่บ้าน

 ระบบแม่บ้าน HOUSEkeeper ของ CiMSO มีคุณสมบัติดังนี้

 • Content rich colour coded property view grid with unit/room clean indicator
 • Unit/room to staff assignments with points-based work distribution system
 • Unit/room service status with maintenance, laundry and luggage management
 • Housekeeping reports for in-house guests, customer preferences and linen change management
 • Laundry list with detailed cleaning instructions and direct billing to guest folio
 • Service Ticket system for maintenance and repairs requests

  ซึ่งระบบแม่บ้าน HOUSEkeeper ของ CiMSO จะเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆที่ใช้บริหารจัดการโรงแรม ดังนี้

 • Debtors control (AR) (see BACKoffice accounting)
 • Services and Charges (non stock item) billing (see BACKoffice accounting)
 • Transaction management (see BACKoffice accounting)
 • Cash control (see BACKoffice accounting)
 • Document filing and management system (see DOCmanager)
 • Facsimile transmission and receipting (see FAXmanager)

รวมถึง สามารถอินทรีแกรท (integration) ไปยังระบบ …

 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • STOCKmanager products services and recipe stock control with procurement
 • BACKoffice creditors (AP), General Ledger (GL) and Cash Books (CB)

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

เวาเชอร์ (Voucher) … อีกหนึ่งแนวทางสร้างรายได้ของโรงแรม ในยุคโควิด-19

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ ธุรกิจโรงแรม และการโดยสาร เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้คนงดเว้นการเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อลดการพบปะผู้คน ซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็จะมีวีธีการทำอย่างไรให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้แบบไม่ต้องปิดกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบริการขายอาหารแบบ delivery หรือการทำการตลาดด้วยการทำ CSR ให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักฟรี การทำอาหารแจกบุคคลยากไร้ เป็นต้น

อีกหนึ่ง แนวทางที่โรงแรม สามารถทำได้ เพื่อเป็นการหารายได้และเตรียมพร้อมสำหรับการต่อยอดธุรกิจ หลังโควิด-19 หายไป ซึ่งระบบจัดการ CiMSO สมารถสนับสนุนได้ คือ การจัดทำ เวาเชอร์ (Voucher) ขายนั่นเองครับ

การขายเวาเชอร์ (Voucher) สามารถขายได้ทั้งที่พัก ที่พักพร้อมแพ็กเกจทัวร์ หรือแม้แต่ร้านอาหารในที่พัก ซึ่งการขายเวาเชอร์ (Voucher) จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีโอกาสที่จะเก็บเงินสดมาไว้ใช้ในช่วงเวลานี้

การขายเวาเชอร์ (Voucher) ที่ดีควรจะมีการวางแผน ไม่ว่าจะการจัดแพคเกจ การตั้งราคา การกำหนดช่วงเวลา และวิธีการโปรโมตการขายเวาเชอร์ (Voucher) ทั้งนี้ ระบบบริหารจัดการโรงแรม CiMSO INNkeeper สามารถช่วยคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ง่าจะเป็นการตั้งราคา ช่วงเวลา ออกหมายเลขเวาเชอร์ (Voucher) ส่งข้อมูลผู้ซื้อไปยังระบบัญชี เพื่อพร้อมสสำหรับการรองรับการเข้าพักที่ไม่ over booking ของลูกค้า และช่วยผู้ประกอบการไม่ให้มีความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการขายเวาเชอร์ (Voucher) อย่างที่ธุรกิจ/แบรนด์อื่นๆเป็นมาก่อนครับ

คำแนะนำสำหรับการจัดการ เวาเชอร์ (Voucher) คือ ผู้ประกอบการจะควรตั้งราคาขายเวาเชอร์ (Voucher)  ที่ต่ำกว่าราคาขายปกติในระดับที่น่าสนใจ และกำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถใช้เวาเชอร์ (Voucher) ได้ โดยระยะเวลาที่คาดว่า สถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติคืออีกประมาณ 1 ปี จากนี้ หรือแสดงความเข้าใจให้ลูกค้าทราบว่า พร้อมจะปรับกรอบเวลาให้ลูกค้าได้ใช้บริการตามสะดวกที่สุด หากสถานการณ์ข้างหน้าเปลี่ยนแปลงไป เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อเวาเชอร์ นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งประเภทการขายเวาเชอร์ให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นาคาที่แตกต่างกันได้ด้วยครับ โดยการจากนั้นโปรโมต เวาร์เชอร์ ผ่านทางอีเมล์สำหรับลูกค้าเก่า และโปรโมตช่อทางอื่นๆสำหรับลูกค้าใหม่ครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับกลยุทธ์เวาเชอร์ (Voucher) ของ CiMSO ที่นอกจากจะใช้ในช่วงโควิด-19 แล้ว ยังสามารถให้ได้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นการขายในช่วงมหกรรม “ไทยเที่ยวไทย” หรือช่วงเทศการสำคัญๆ ของไทยครับ

ระบบ Hotel Management Software ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

 • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
 • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
 • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
 • SPAscheduler SPA and wellness management
 • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

ทำไม ERP ถึงมีความสำคัญในปี 2020

ถึงแม้ว่าการลงทุนเลือกใช้ ERP Software จะเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง และมีความยุ่งยากในการเริ่มใช้งานครั้งแรก แต่ความมีประสิทธิภาพของระบบ ERP ซึ่งเรียกได้ว่า powerful ต่อการทำงานขององค์กร ทำให้แนวโน้มขององค์กรยุคใหม่ หรือแม้กระทั่งองค์กรเก่าๆที่ต้องการแข่งขั้นให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เลือกที่จะใช้ ERP และยินดีให้พนักงานทุกภาคส่วนปรับตัวเข้ากับระบบ ERP ในขณะที่องค์กรที่ไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์ อาจะพบว่ามันยากที่จะเข้าใจว่าเหตุใด ERP จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ แต่ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ธุรกิจบีบคั้น การแข็งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายๆธุรกิจมีความจำเป็นที่จะต้องหาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งสำหรับหลายๆองค์กร ความได้เปรียบเหล่านี้สามารถทำได้โดยซอฟต์แวร์ ระบบ ERP

การใช้ ERP คืออะไร

ระบบบริหารจัดการองค์กร ( ERP ) ถูกใช้โดยองค์กรที่ต้องการจัดการฟังก์ชั่นทางธุรกิจภายในระบบแบบรวมศูนย์และรวม ERP มักใช้โดย บริษัท ที่ทำงานต่อเนื่องกันเป็นระบบ supply chain (ห่วงโซ่อุปทาน) เพื่อช่วยติดตามชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดของการผลิตและการจัดจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ERP สามารถใช้งานได้โดยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่แตกต่างกันจำนวนมาก รวมถึง อุตสาหกรรมด้านการโรงแรม ร้านอาหาร และการดูแลสุขภาพ กลุ่มธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) ธุรกิจก่อสร้าง และการบริการอื่นๆ องค์กรที่ต้องการจัดการพนักงาน ฐานลูกค้า และสินค้าคงคลัง ก็สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ ERP ได้

ระบบ ERP 0tจัดเก็บข้อมูลที่ป้อนทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลเดียว ทำให้แผนกทั้งหมดขององค์กรสามารถทำงานร่วมกันภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกันได้ นอกจากนี้ข้อมูลทั้งหมดจะสามารถนำมาจัดระเบียบ วิเคราะห์และสร้างเป็นรายงานได้  ระบบERP สามารถนำระบบบริหารจัดการของแผนกต่างๆมารวมกันเป็นระบบเดียว ตั้งแต่ ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Management) ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง (Business Intelligence) ระบบบริหารการเงิน (Financial Management)

ทำไมต้องใช้ ระบบ ERP

แม้ว่า ระบบ ERP อาจมีเป้าหมายคล้ายกับโซลูชั่นหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ แต่ซอฟต์แวร์การวางแผนการจัดการธุรกิจ แบบระบบ ERP จะดีกว่าระบบอื่นๆอย่างไร ต่อไปนี้คือเหตุผล ที่องค์กรธุรกิจควรพิจารณาถึงความสำคัญในการเลือกใช้ระบบการจัดการองค์กร (ERP) เพื่อให้องค์กรมีความสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้

1. เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ประหยัดเงินในระยะยาว (Long-term investment, More Money Saved)

ในช่วง2-3ปีมานี้ แม้ว่าบริษัทซอฟต์แวร์หลายบริษัทตั้งข้อเสนอและราคาที่ยืดหยุ่นให้กับลูกค้ามากขึ้น แต่แพคเกจ ERP ยังคงเป็นการลงทุนขนาดใหญ่สำหรับหลาย ๆ องค์กร ค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับการลงทุนซื้อและติดตั้งระบบริหารจัดการองค์กร เพียงอย่างเดียว ทำให้ดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ที่โปรแกรมจะช่วยให้องค์กรของคุณประหยัดเงินได้ แต่หากคุณลองคำนวณและวางแผนให้ดี คุณจะมองเห็นว่า ERP สามารถให้ ROI ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร

อย่างแรก ระบบ ERP จะรวมระบบต่างๆที่อาจมีการแยกส่วนในองค์กรของคุณ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงระบบเจ้าหนี้ทำให้พนักงานของคุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับงานของพวกเขาจากระบบรวมศูนย์เดียว

ระบบเดียวที่รวมศูนย์นี้ จะช่วยให้พนักงานของคุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ ERP ทำให้ผู้ใช้ (USER) ไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลในหลาย ๆ ระบบ เพราะมีฐานข้อมูลกลางทำให้สามารถดึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นมาก ยิ่งกว่านั้นองค์กรของคุณประหยัดเงินในส่วนของการบริหารจัดการด้วย เพราะเป็นระบบเดียวไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ฝึกอบรมในหลาย ๆ ระบบ สิ่งนี้ไม่เพียง แต่ช่วยลดจำนวนเงินที่ใช้ในการฝึกอบรม แต่ยังช่วยลดเวลาการฝึกซ้อมหลายครั้งกับผู้ขายซอฟต์แวร์ เพราะคุณสามารถสื่อสารกับเจ้าเดียวเท่านั้น

2. ปรับปรุงการทำงานร่วมกันขององค์กร (Improved Collaboration)

คุณสมบัติของ ERP อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณเลือกใช้ แต่โดยทั่วไปแล้วระบบทั้งหมดจะปรับปรุงการทำงานร่วมกันในบางวิธี ฐานข้อมูลส่วนกลางเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่ทำให้ระบบ ERP มีความโดดเด่น ด้วยฐานข้อมูลส่วนกลางนี้ คุณจะใด้แหล่งที่มาของความจริงในการทำงานภายในของบริษัทคุณ การมีฐานข้อมูลเดียวกัน ที่ไหลไปทุกขั้นตอนการทำงานขององค์กร จะช่วยลดข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากการทำงานกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งขะลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คุณเคยต้องเสีย เช่น การลดจำนวนคนที่เคยต้องทำงานซ้ำซ้อนด้านฐานข้อมูล การลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาด เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้นฐานข้อมูลส่วนกลางจะช่วยลดความลังเลหรือการหยุดชะงักในขั้นตอนการทำงาน เนื่องจากสมาชิกในทีมทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้ทั่วทั้งบริษัท นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องรวมข้อมูลในระบบหรือแหล่งต่าง ๆ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดได้รับการรวบรวมจัดเก็บแชร์และเข้าถึงผ่านระบบเดียวจึงไม่ต้องกังวลว่าไฟล์ข้อมูลจะมีความถูกต้องสมบูรณ์หรือปลอดภัยเพียงใด ลองคิดภาพว่า ถ้าคุณไม่มีระบบ ERP ในองค์กร และพนักงานของคุณอาจทำงานผิดพลาดด้วยการป้อนข้อมูลลูกค้าซ้ำ ๆ กันซ้ำแล้วซ้ำอีกในระบบต่าง ๆ

3. การวิเคราะห์ที่ดีขึ้น (Better Analytics)

ฐานข้อมูลกลางของข้อมูลยังช่วยในการปรับปรุงการวิเคราะห์และการรายงานของคุณ เนื่องจาก ERP บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าทั้งหมด  ERPจึงเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม  ซอฟต์แวร์ ระบบ ERP จะทำให้ทีมของคุณสร้างรายงานที่หลากหลายได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

ด้วยระบบ ERP คุณสามารถได้รายงานที่อาจใช้เวลาหลายวันในการวิจัยและรวบรวมโดยไม่มี ERP ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

รายงานเหล่านี้อาจรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่งบรายได้และค่าใช้จ่ายไปจนถึง KPI ที่กำหนดเอง ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างที่องค์กรต้องการ ความสามารถในการเข้าถึงรายงานเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้คุณและทีมของคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ไอทีของคุณเพื่อสร้างรายงานที่คุณต้องการอีกต่อไป สุดท้ายโดยทั่วไปแล้วรายงานจะมาพร้อมกับระดับการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เห็นข้อมูลที่มีค่าของบริษัท

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Improved Productivity)

ขั้นตอนการทำงานแบบเดิมๆ ทั้งน่าเบื่อและหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการที่พนักงานจะต้องทำการป้อนข้อมูล ตรวจสอบคลังสินค้า ประมวลผลคำสั่งซื้อ ทำให้พนักงานต้องใช้เวลามากในการทำงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งโอกาสในการทำงานผิดพลาดเป็นไปได้สูงมาก หากคุณเลือกใช้ ระบบ ERP ที่มีฟังก์ชั่นที่เหมาะสม ระบบจะช่วยให้งานที่น่าเบื่อ เดินไปอย่างอัตโนมัติ ภายใต้ฐานข้อมุลที่เชื่อถือได้และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การป้อนข้อมูลซ้ำ การคำนวณขั้นสูงภายในไม่กี่นาที ซึ่งส่งผลให้ทีมงานของคุณสามารถทำงานได้อย่างรอบคอบมากขึ้น เพิ่ม ROI และผลกำไรให้กับองค์กร

5. ลูกค้าพึงพอใจ (Happier Customers)

ในยุคดิจิทัล ผู้คนจำนวนมากหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ อาหารที่กินและวิธีการใช้ชีวิตของ กว่า 80% ของผู้บริโภคเชื่อมั่นรีวิวออนไลน์เท่าๆ กับเพื่อนๆ ความคิดเห็นของลูกค้าก่อนหน้านี้มีผลกระทบต่อสินค้าและบริการของคุณมากกว่าในสมัยก่อน การทำให้ลูกค้าพึงพอใจมีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันมาก และวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าคือการจัดหาสินค้าและบริการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพจะนำเสนอฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น เครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอบริการที่จะช่วยให้ฐานลูกค้าของคุณมีความพึงพอใจ พร้อมที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง และยังบอกต่อถึงบริการของคุณไปยังคนอื่น ๆ ด้วย

นอกเหนือจากข้อมูลการติดต่อ CRM แบบรวมสามารถแสดงรายละเอียดเช่นประวัติการสั่งซื้อและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณเห็นลูกค้าของคุณแบบองค์รวมมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและความต้องการของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น การมองเห็นลูกค้าที่เพิ่มขึ้นช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์การขายของคุณเพื่อสร้างโอกาสในการขายที่ดีขึ้น

นอกเหนือจากข้อมูลการติดต่อ CRM แบบรวมสามารถแสดงรายละเอียดเช่นประวัติการสั่งซื้อและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณเห็นลูกค้าของคุณแบบองค์รวมมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและความต้องการของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น การมองเห็นลูกค้าที่เพิ่มขึ้นช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์การขายของคุณเพื่อสร้างโอกาสในการขายที่ดีขึ้น

6. การปฏิบัติตามมาตรฐานและการจัดการความเสี่ยงที่ง่ายขึ้น (Simplified Compliance and Risk Management)

เมื่อบริษัทเติบโตและทำธุรกิจในประเทศต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตามกฎระเบียบต่างๆที่กำหนดไว้ในธุรกิจของคุณ แม้แต่ บริษัทในประเทศก็จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์

ระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนมากถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเหล่านี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรักษาความสอดคล้อง มีมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ ระบบ ERP ยังมีเครื่องมือตรวจสอบในตัวเพื่อช่วยในการทำเอกสารต่างๆ เช่น การใช้สารเคมี สูตรอาหารต่างๆ และข้อกำหนดด้านภาษี ระบบERP ทำให้การดำเนินกิจการของคุณง่ายอย่างเหลือเชื่อในการออกรายงานและส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ERP มักจะมีเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) โซลูชันนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแม่นยำในการปรับปรุงการจัดการทางการเงินโดยรวม เนื่องจากมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดน้อยลงระหว่างการบัญชี เครื่องมือการคาดการณ์ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำนายเหตุการณ์เมื่อมันมาถึงความต้องการแรงงานและงบประมาณ ด้วยข้อมูลนี้ในมือคุณสามารถสร้างงบประมาณตารางเวลาและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

7. ปรับปรุงระบบและการตรวจสอบสินค้าคงคลัง (Improved Inventory Monitoring)

ความท้าทายที่สำคัญสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโต คือ การติดตามและตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังที่กำลังขยายตัว ระบบ ERP จะมีฟังก์ชั่นบาร์โค้ด (Barcode), แท็ก RFID (RFID tag) และหมายเลขซีเรียล (Serial Number) เพื่อเก็บแท็บสินค้าคงคลังของคุณในทุกขั้นตอนระหว่างซัพพลายเชน ทำให้คุสามารถติดตามประมาณสินค้าคงคลังที่คลังสินค้าต่าง ๆ รายการที่อยู่ระหว่างการขนส่งและรายการที่อยู่บนชั้นวางที่พร้อมสำหรับลูกค้า ความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดบรรจุและการจัดส่งอย่างมาก

นอกจากนั้น ด้วยเทคโนโลยีการติดตามให้ตัวเลขที่แม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถได้รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลังที่มีประสิทิภาพ เรียลไทม์ คุณสามารถกำหนดค่า KPI ที่กำหนดเองเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ใดเคลื่อนย้ายเร็วที่สุด แสดงความต้องการมากขึ้นและเพิ่มต้นทุนการดำเนินการ ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำยิ่งขึ้น

8. ปรับปรุงการวางแผนการผลิตและการจัดการทรัพยากร (Improved Production Planning and Resource Management)

นอกเหนือจากการจัดการสินค้าคงคลังของคุณแล้ว ผู้ใช้ระบบ ERP ยังสามารถบริหารจัดการการผลิตด้วย เนื่องจาก ERP ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตทั้งหมด รวมถึงพื้นที่การผลิต สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับตารางการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ อุปกรณ์และจำนวนแรงงานให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด

นอกจากนี้ ระบบERP จะจัดการรายการวัสดุ (BOM) และสินทรัพย์ถาวร ของคุณ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไข BOM ได้อย่างง่ายดายพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด การจัดการสินทรัพย์ถาวรช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดการบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลดการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด ปรับปรุงผลกำไรและความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)

จากข้อดี หลากหลายข้อข้างต้น จะเป็นได้ว่าความสำคัญของ ERP นั้นมีมากกว่าค่าใช้จ่ายเริ่มต้น หากคุณเลือกโซลูชั่นของ ระบบ ERP ที่เหมาะสม คุณจะพบว่า ระบบ ERP เป็นระบบที่จะช่วยให้องค์กรของคุณมีฐานข้อมูลเดียวกัน การทำงานไหลลื่นและมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการทำงาน เพิอ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกแผนกตั้งแต่การจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบ การผลิต การคลัง การขนส่งสินค้า การทำบัญชี การออกรายงาน รวมถึงการตัดสินใจเกียวกับองค์กรโดยผู้บริหาร เรียกได้ว่าเป็ฯการลงทุนครั้งใหญ่ที่ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ผู้ที่เล็งเห็นประโยชน์ของระบบ ERP และเข้าใจการทำงานของระบบ จะสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเองได้ โดยที่ไม่มองว่าเป็ฯการลงทุนที่สูงเกินไปเลยครับ 

ระบบ Hotel Management Software ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

 • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
 • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
 • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
 • SPAscheduler SPA and wellness management
 • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

พร้อมรับมือสถานการณ์ covid-19 ด้วยการสื่อสารกับลูกค้า

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้กระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางสู่หลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม เศษฐกิจ ซึ่งนักธุรกิจ  จำเป็นต้องมีแผนเผชิญเหตุไว้ดูแลกิจการของตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

หลายๆ ธุรกิจ หันมาให้ความสนใจกับช่องทางการขายผ่านสื่อออนไลน์กันมากขึ้น จะเห็นได้ว่ามีหลายธุรกิจ จากที่เน้นไปทางหน้าร้าน กลับมีความพยายามในการขายสินค้าออนไลน์ ผ่าน online shopping (Web application, Mobile application)  และการประกาศข้อมูลผ่านสื่อ social ต่างๆ ซึ่งช่องท่างเหล่านี้จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็น Facebook ad หรือ Google Adwords ทำให้กิจการไหนที่ไม่ได้มีกำลังสูงก็ ไม่สามารถแข่งขันกับเจ้าอื่นๆได้ และเป็นอันต้องปิดตัวลงไปตามระเบียบ

แทนที่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งหมดไปกับการทำการตลาด online เพื่อสื่อสารกับลูกค้าทุกหมู่เหล่าแบบนั้น คุณควรจะแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณก่อน และส่งข้อมูลการตลาด เพื่อสื่อสารไปในช่องทางที่แตกต่างกัน การทำแบบนี้ จะให้คุณสามารถดูแลฐานลูกค้าเดิมได้ดี และยังหาฐานลูกค้าใหม่ได้ในช่วงเวลาและงบที่เป็นไปได้อีกด้วย

CiMSO ERP Software มี function ที่เกียวข้อง เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารกับฐานลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยระบบ CLIENTmanager – Customer centric CRM, business administration, communications and accounting control

Features

 • Extensive customer database with management reports console
 • Demographic and status profiling with data mining
 • Customer and staff identification by RFID, Bar Code or Mag Strip card, photo image display or finger print scan
 • Direct call dialing, e-mail, fax, and SMS transmission with tracking
 • Bulk marketing e-mail, fax, snail-mail and SMS blasts
 • Staff task and communications scheduling and tracking
 • Customer preferences and detailed trading history

และหากคุณต้องการสร้าง Ads ง่ายๆ พร้อมส่งถึงฐานลูกค้า ไม่ว่าจะเอา file ออกมาในรูปแบบ jpg, png หรือ html ก็สามารถที่จะใช้ DOCmanager – Near paperless e-filing with integrated LibreOffice word processor, spreadsheet, drawing and presentations program

Features

 • Document console with fast search, merge print and storage in nine formats
 • Drag and drop filing index in tree view format with fast search and retrieval
 • Document templates bespoke header footer formats and status links
 • Dynamic document indexing to customer and staff profiles
 • Integrated LibreOffice word processor, spreadsheet, drawing and presentation programs
 • Extensive merge fields and merge facilities for key management areas in the CiMSO ERP suite
 • Document merge, mass mailing blasts and automated transmission by e-mail, fax and snail-mail
 • All documents stored in, and archived as part of the SQL database
 • Extensive document filters for fast document search and retrieval
 • Seamless integration to the CiMSO suite programs

เท่านี้คุณก็จะได้การสื่อสารที่มีคุณภาพ ถึงฐานลูกค้าของคุณ ตั้งแต่การให้ข้อมูลสถานการณืต่างๆของกิจการ การรับมือ การทำการตลาดต่างๆ โดยสามารถคุมค่าใช้จ่ายต่างๆได้อีกด้วย สู้ๆไปด้วยกันนะครับ GOWIT20 ครับ

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com