CDP (Customer Data Platform) เพื่อการตลาดโรงแรม ควรเป็นอย่างไร

ปัจจุบันนี้ การเอาข้อมูลของลูกค้า (Customer Data) มาเป็นเครื่องมือสำหรับการทำการตลาด ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใด เพราะยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าใครสามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้า และสามารถเอามาบริหารจัดการวิเคราะห์ นำเอาข้อมูลไปใช้ เพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้ ก็จะเป็นผู้ที่สามารถเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่มีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง

นักการตลาดโรงแรมจึงหันมาให้ความสนใจกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อทำการตลาดโรงแรม แต่ปัญหาที่นักการตลาดโรงแรมเจอก็คือ การรวมรวมข้อมูลคุณภาพ เพราะโรงแรมมีการเก็บข้อมูลไว้มากมาย ตั้งแต่มีการจองห้องพัก เข้าพัก ให้บริการระหว่างเข้าพัก เป็นต้น แต่ข้อมูลนั้นมีความกระจัดกระจาย และอยู่ในหลายระบบ เช่น ในระบบ PMS ระบบร้านอาหาร หรืออยู่ในอีเมล์ที่รับจองห้องพัก ทำให้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะการนำข้อมูลมาใช้จริง

แล้วจะแก้ไขปัญหา ข้อมูลลูกค้า กระจัดกระจายได้อย่างไร?

เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ดี และมีคุณภาพ คุณจำเป็นที่จะต้องมีระบบกลางที่จะช่วยรวบรวม ฐานข้อมูลลูกค้าที่เข้าพัก ความชื่นชอบ ลักษณะนิสัยของแขก ครอบครัว ซึ่งระบบกลางจะรวบรวมและทำให้นักการตลาดโรงแรสามารถเอาข้อมูลนั้นไปทำการประมวลผล ต่อยอด ทำการตลาด ไม่ว่าจะแผนโปรโมชั่น ออกเวาร์เชอร์ สร้างระบบความภัคดี ระบบสมาชิก ซึ่งระบบกลางนี้ เรียกว่า Customer Data Platform หรือ CDP

และนี่คือ ปัญหาบางส่วนที่ CDP ช่วยแก้ไขได้

 1.   ฐานข้อมูลเดียว (Sole Data): หากไม่มีแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ข้อมูลลูกค้าสามารถกระจายไปตามระบบและแผนกต่างๆ ได้ ทำให้ยากต่อการดูภาพรวมของแขกแต่ละคน CDP สามารถช่วยนำข้อมูลทั้งหมดนี้มารวมไว้ในที่เดียวโดยเป็นแหล่งข้อมูลคุณภาพเดียว
 2.   โปรไฟล์ลูกค้าไม่สมบูรณ์ (Incomplete Customer Profiles): เนื่องจากข้อมูลที่กระจายไปทั่วหลายระบบ จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างโปรไฟล์ที่ครอบคลุมของแขกแต่ละคน CDP สามารถช่วยเติมเต็มช่องว่าง ทำให้เห็นภาพพฤติกรรมและความชอบของแขกแต่ละคนได้ครบถ้วนมากขึ้น
 1.  ขาดข้อมูลส่วนบุคคล (Lack of Personalization): หากไม่มีมุมมองที่ครอบคลุมของแขกแต่ละคน การมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวอาจเป็นเรื่องยาก CDP สามารถช่วยให้โรงแรมใช้ข้อมูลแขกเพื่อสร้างข้อเสนอ คำแนะนำ และการสื่อสารส่วนบุคคลได้
 2. การตลาดไม่มีประประสิทธิภาพ (Inefficient Marketing):  หากไม่มีฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ โรงแรมอาจประสบปัญหาในการสร้างแคมเปญการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย CDP สามารถช่วยให้โรงแรมใช้ข้อมูลแขกเพื่อแบ่งกลุ่มฐานลูกค้าและสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
 3.  ไม่มีความความผูกพันกับลูกค้า(Inefficient Marketing): โรงแรมอาจประสบปัญหาในการมีส่วนร่วมกับแขกอย่างมีนัยสำคัญ หากว่าโรงแรมไม่ได้เข้าใจพฤติกรรมและความชอบของแขกได้ครบถ้วน CDP สามารถช่วยให้โรงแรมใช้ข้อมูลแขกเพื่อสร้างการสื่อสารที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า

แล้วจะเลือกใช้ CDP จากระบบไหนดี?

นักการตลาดโรงแรม เข้าใจดีว่า DCP มีผลกระทบอย่างมากต่อยอดขายและรายได้ของโรงแรม ด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดสัมผัสต่างๆ (touchpoints) ในการเข้าใช้บริการแต่งละอย่างของแขก จึงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าได้ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อแจ้งกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย เช่น การส่งเสริมการขายที่ตรงเป้าหมายและโอกาสในการขายต่อยอด นอกจากนั้น CDPยังช่วยให้โรงแรมปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าโดยเฉพาะของแต่ละคนได้ (personalize the customer experience) ซึ่งอาจนำไปสู่ความภักดี (Loyalty) ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าได้

แพลตฟอร์ม CDP ที่ดีจึงสมควรที่จะ integrate กับระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์โรงแรม (INNkeeper – Hotel software) ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร (RESTaurateur – Restaurant software)  ซอฟต์แวร์บัญชี (BACKoffice – accounting software) ซอฟต์แวร์กิจกรรม (ACTIVities – Activities booking software) ซอฟต์แวร์สนามกอล์ฟ (GOLFmanager – Golf T-booking & Green Fees software) ซอฟต์แวร์ร้านสปา (SPAscheduler – Spa & Hydro wellness software) เป็นต้น เพื่อให้โรงแรมสามารถรวบรวมข้อมูลของแขก/ลูกค้าได้ทุกจุดสัมผัส

และเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ CDP ระบบโรงแรมที่ครอบคลุมการบริการจัดการโรงแรม (Hotel Management software) ควรจะมีคุณสมบัติในการรวบรวมข้อมูลสำคัญภายใต้กฎหมาย PDPA ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการจอง –  มีระบบ Channel manager ลิ้งกับ Online Hotel booking ซึ่งเมื่อลูกค้าจองห้องพัก จะระบุข้อมูลผู้จอง ห้องพัก อาหาร วันเข้าพัก จำนวนคน รายชื่อ อายุแขกที่เข้าพัก ข้อมูลความต้องการพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
 • ข้อมูลการเข้าพัก – มีระบบ PMS ซึ่งเป็นระบบบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม เก็บข้อมูลการ check-in / check-out การชำระเงิน วางมัดจำ ของแขกผู้เข้าพัก
 • ข้อมูลความชื่นชอบอื่นๆ จากจุดสัมผัสต่างๆ ที่แขกเข้าใช้บริการ เช่น ร้านอาหาร (ระบบร้านอาหาร Restaurant POS) ร้านสปา (ระบบสปา Spa POS) การจองรอบตีกอล์ฟ (ระบบสนามกอล์ฟ Golf Software) การจองกิจกรรมในโรงแรม (Activities booking software) เป็นต้น
 • ข้อมูลการชำระเงิน – มีระบบบัญชี ที่เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆอย่างเรียลไทม์ (Real-time accounting software)

CDP นอกจากจะช่วยให้โรงแรมสามารถทำการตลาดได้ดี ยังสามารถช่วยให้โรงแรมปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ตัวอย่างเช่น CDP สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของแขกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับการรับพนักงานและลดต้นทุนค่าแรง นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความต้องการและความต้องการของแขก ช่วยให้พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงความพึงพอใจของแขก

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

Thank you for visiting CiMSO booth at FHT 2023 – Food and Hospitality Thailand

Dear Visitor,

Thank you so much for taking the time to visit our booth at the Food & Hospitality Thailand 2023. We truly appreciate your interest in our products and services and hope you had a chance to learn more about what we have to offer.

If you have any further questions or would like to schedule a meeting to discuss potential opportunities for collaboration, please don’t hesitate to contact us. We would be more than happy to assist you.

Once again, thank you for taking the time to visit us and we look forward to see you in the next expo soon. 

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

ใช้ CDP ทำ การตลาดโรงแรม อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับประสบการณ์การเข้าพัก การรับบริการแบบพรีเมี่ยม ความรู้สึกที่ประทับใจของแขกที่เข้าพัก คำถามของนักการตลาดโรงแรม ก็คือ ทำอย่างไรโรงแรมจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจที่ตรงใจของผู้เข้าพักมากกว่าที่เคย เพื่อให้รายได้ของโรงแรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อการทำการตลาดให้ตรงกับความคาดหวัง ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด แน่นอน โรงแรมก็เหมือนธุรกิจอื่นๆที่ต้องการข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลติดต่อ สัญชาติ เพศ สมรสหรือไม่ มีบุตรกี่คน ความชื่นชอบในการทานอาหาร ประวัติการเข้าพัก การเลือกซื้อสินค้า และความชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สินค้าที่ขาย การให้บริการของโรงแรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ทีมการตลาด สามารถเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ พิจารณา ออกโปรโมชั่น แนะนำบริการ ให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่ก่อนการเข้าพัง และหลังการเข้าพัก เช่น เมื่อแขกที่เข้าพักจองห้องพักและคุณได้รับข้อมูลว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกเล็ก คุณสามารถนำเสนอ free baby cod หรือแพคเกจ buy one get one fee สำหรับการเข้าโซนของเล่นเด็ก (kids club) ซึ่งลูกค้าน่าจะสนใจได้ทันที เมื่อลูกค้าประทับใจ แน่นอนลูกค้าจะกลับมาใหม่และจะบอกต่อ ไม่ว่าจะเป็นในหมู่เพื่อนฝูงด้วยกัน ในกลุ่มหรือเพจครอบครัว ซึ่งความประทับใจเล็กน้อยเหล่านี้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรมอย่างมาก

แล้วโรงแรมจะทำอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลลูกค้า (Customer Data)* ?

การรวบรวมข้อมูลของลูกค้าด้วยการให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มลงในกระดาษดูไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในยุคปัจจุบัน และเรื่องการเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพราะมีความ error สูง ทำให้ข้อมูลที่ได้มาไม่มีคุณภาพ   

ในปัจจุบัน มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือ ที่เรียกว่า แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) หรือ customer Data Platform เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้โรงแรม สามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Data) ซึ่ง CDP เปรียบเสมือนฐานข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลลูกค้า ช่วยให้โรงแรมเข้าใจและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น   

เป้าหมายของการทำ CDP ก็คือ การช่วยให้โรงแรมเข้าใจแขกที่เข้าพักได้ดีขึ้นและมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้กับแขก

*ข้อมูลลูกค้า (Customer Data) ในที่นี้ หมายถึงข้อมูลของลูกค้า ที่ได้มาอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้กฎหมาย PDPA

CDP เพิ่มรายได้ให้กับโรงแรมได้อย่างไร?

 1. การทำ CDP มีผลต่อยอดขายและรายได้ของโรงแรมเป็นอย่างมาก ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าจากจุดต่างๆ หรือแผนกต่างๆ ภายในโรงแรมที่แขกเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นจุดบริการส่วนหน้า (Front Office) ร้านอาหาร (Restaurant) สระว่ายน้ำ (swimming pool) หรือจุดกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เพื่อแจ้งกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย เช่น โปรโมชั่นที่ตรงเป้าหมายและโอกาสในการต่อยอดการขาย
 2. นอกจากนั้น CDP ยังสามารถเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค่าในรูปแบบที่เป็นส่วนตัวอมากขึ้น (personalize the customer experience) ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ลูกค้าติดและชื่นชอบในแบรนด์ของโรงแรมและเกิดการใช้บริการซ้ำอยู่เรื่อย ๆ นำไปสู่การทำระบบความภัคดี (Loyalty Program) เช่น CDP สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของแขกเพื่อแนะนำบริการส่วนบุคคลหรือการอัพเกรดในระหว่างขั้นตอนการจอง ซึ่งอาจนำไปสู่มูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยที่สูงขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
 3. CDP ยังสามารถช่วยให้โรงแรมปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและเพิ่มรายได้ เช่น
  • ข้อมลูเชิงลึกแบบ real-time ที่ได้จาก CDP ทำให้พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของแขกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงความพึงพอใจของแขก  
  • ข้อมูลเชิงพฤติกรรมของแขก ทำให้แผนกบุคคล (HR) ของโรงแรม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสมัครพนักงาน ลดต้นทุนค่าแรง และยังหาคนทำงานได้ตรงเป้าหมายกับขนบธรรมเนียมประเพณีขององค์กรมากขึ้น

โรงแรมเอาข้อมูล CDP ได้จากที่ไหน?  

โรงแรมสามารถรวบรวบ CDP ได้จากหลายจุดสัมผัสในเส้นทางการเข้ารับบริการของแขก ตั้งแต่การจองห้องพัก (hotel booking) การโต้ตอบบนเว็บไซต์ Social Media อีเมล์ การเข้าโรงแรมเพื่อเช็คอิน (hotel check-in) และระบบจุดขาย (POS) ร้านอาหาร กิจกรรมต่างๆ ระหว่างเข้าพัก รวมถึงข้อเสนอแนะ (feedback) หลังเข้าพัก จากนั้นข้อมูลที่รวบรวมจะถูกจัดระเบียบและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลส่วนกลาง ช่วยให้ CDP สามารถสร้างมุมมองที่ครอบคลุมของลูกค้าแต่ละรายและการโต้ตอบกับโรงแรมได้ ข้อมูลเหล่านี้นอกจากใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์ของแขกที่เข้าพักแล้ว ยังช่วยให้คุณเอาไปวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจด้วย

สิ่งสำคัญของการทำ CDP ก็คือ การรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสำหรับโรงแรมหลายๆ โรงแรม ที่มีการให้บริการแขก ที่ใช้หลายซอฟต์แวร์ เช่น เวลาแขกจองห้องพักก็ใช้ channel manager นึง พอแขก check-in ก็ใช้ระบบ PMS อีกตัวนึง เมื่อแขกข้าพักแล้วมาใช้บริการตามจุดต่างๆของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ฟิตเนส สปา ก็ใช้ระบบคนละตัวกันหมด   การที่โรงแรมเลือกใช้หลายซอฟต์แวร์ทำให้ข้อมูลแขกถูกรวบรวมแยกส่วนกัน   ทำให้ข้อมูลที่ได้มา ไม่สามารถหรือเป็นไปได้ยากมากที่จะ mapping กันถูกต้อง เช่น นาย ก จองห้องพักสำหรับครอบครัว เมื่อเช็คอินแล้ว หน้า front office จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพัก เมื่อนาย ก และครอบครัวไปทานร้านอาหารในโรงแรม ร้านอาหารส่วนมากที่ใช้ระบบ POS แยกจาก PMS จะไม่สามารถรู้ว่าแขกห้องไหนมาทานอาหาร และไม่สามารถเก็บข้อมูลว่าแขกท่านนั้นสั่งซื้อหรือเลือกอะไรเป็นพิเศษ ดังนั้นการที่จะทราบว่า นาย ก ชอบทานอะไรเป็นพิเศษ เพื่อที่จะนำเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้ากลับมาเข้าพักโรงแรมและทานอาหารที่โรงแรมอีกครั้ง จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลย

ดังนั้น การเลือกใช้ ระบบจัดการโรงแรม ในรูปแบบ integrated software จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า หรือ CDP เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มีคุณภาพพร้อมนำมาวิเคราะห์ เพิ่มประสบการณ์การเข้าพักที่ประทับใจ ลดรายจ่ายในการทำงานซ้ำซ้อนของพนักงาน และค่า MA ที่จะต้องเสียให้กับหลายซอฟต์แวร์ ลดความปวดหัวในการบริหารจัดการระบบหลายๆระบบ แถมเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรมด้วยการ เอาข้อมูล CDP แบบ real-time ไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยอดขายสูงขึ้นอย่างยั่งยืน   

CiMSO INNkeeper คือ ซอฟต์แวร์โรงแรม ที่ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถบริหารจัดการจองห้องพัก (booking) การเข้าพัก (Check-in) การชำระเงินและออกจากที่พัก (Check-Out) รวมถึงการบริหารจัดการภายในของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นส่วนของแม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง เช่น การปิดห้องซ่อม การปรับสถานะห้องพัก ห้องว่าง ห้องสกปรก เป็นต้น <ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ รู้จัก ระบบการจัดการโรงแรม INNkeeper – Hotel software>

INNkeeper นอกจากจะมีฟังก์ชั่น ครอบคลุมการจองห้องพัก การจัดการส่วนหน้า (Hotel PMS) และงานส่วนแม่บ้าน (HOUSEkeepet) ของโรงแรมแล้ว INNkeeper ยังมีระบบที่เชื่อมต่อกันซึ่งช่วยให้คุณบริหารจัดการธุรกิจต่อเนื่องจากการให้บริการห้องพักได้อย่างง่ายดายในระบบเดียว รวมถึงเก็บข้อมูล CDP ได้มีคุณภาพอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น…

 • RESTaurateur ระบบร้านอาหาร
 • GOLFmanager ระบบสนามกอล์ฟ
 • CLUBmanager ระบบสมาชิก คลับ
 • SHOPkeeper ระบบร้านค้า คาเฟ่
 • REALter ระบบเช่าพื้นที่ เช่ารายเดือน service apartment
 • STOCKmanager ระบบจัดซื้อ คลังสินค้า
 • BACKoffice ระบบบัญชี การเงิน

และระบบอื่นๆ

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

รู้จัก ระบบการจัดการโรงแรม INNkeeper – Hotel software

นอกจากสถานที่ของโรงแรม รีสอร์ทที่สวยงาม ทำเลที่ดี ห้องพักสะอาด การให้บริการจากทีมพนักงานที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีแล้ว นักธุรกิจโรงแรมในยุคปัจจุบัน ยังต้องแข่งขันทางธุรกิจในรูปแบบของเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของลูกค้าโรงแรม เพื่อให้โรงแรมที่คุณบริหารอยู่ยังสามารถเป็นผู้นำในการให้บริการและเพื่อเพิ่มมูลค่า ความคุ้มค่าของการเข้าพักให้กับลูกค้าของคุณ

เทคโนลียีที่ทันสมัย ที่บทความนี้จะพูดถึง คือ ระบบจัดการโรงแรมส่วนหน้า หรือ Property Management System – PMS ครับ

การบริหารโรงแรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโรงแรมที่มีมาตรฐานจะมีขั้นมีตอนที่ซับซ้อน มีการทำงานที่จะต้องประสานกับทีมงานมากมายหลายแผนก ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงแรมจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้การทำงานของทุกแผนกสอดคล้องกันอย่างราบรื่น เครื่องมือ หรือ Hotel Tool ที่สำคัญที่สุดที่ทุกโรงแรมต้องมี คือ ระบบบริหารจัดการส่วนหน้า หรือ ระบบโรงแรม หรือคนไทยเรียก Hotel PMS คือ ซอฟต์แวร์โรงแรม (hotel software) นั่นเอง

ระบบบริหารจัดการส่วนหน้า (Hotel PMS) เป็น ซอฟต์แวร์ที่จัดการและทำงานด้านธุรการจำนวนมากโดยอัตโนมัติซึ่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) หรือสำนักงาน (Office Administration) จะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ การใช้ระบบ PMS ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนกต้อนรับของโรงแรม และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าพัก ในสถานที่ให้บริการของคุณ

INNkeeper (อิน-คี’-เพอะ) คืออะไร?

INNkeeper คือ ระบบ Hotel PMS (Property Management System) หรือซอฟต์แวร์โรงแรม ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถบริหารจัดการจองห้องพัก (booking) การเข้าพัก (Check-in) การชำระเงินและออกจากที่พัก (Check-Out) รวมถึงการบริหารจัดการภายในของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นส่วนของแม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง เช่น การปิดห้องซ่อม การปรับสถานะห้องพัก ห้องว่าง ห้องสกปรก เป็นต้น

INNkeeper มีฟังก์ชั่น อะไรบ้าง?

INNkeeper เป็นซอฟต์แวร์โรงแรมที่ ช่วยทั้งผู้ประกอบการโรงแรมให้ทำงาน ตอบสนองความต้องการแขกอย่างมีมาตรฐานการโรงแรม และช่วยให้ลูกค้าผู้เข้าพักได้รับการบริการแบบ premium มีระดับตลอดการเข้าพัก ด้วย ตัวอย่าง ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้

1.Reservation (Hotel Booking) การจองห้องพัก

 • INNkeeper มีระบบการจองห้องพักที่รวดเร็วสำหรับลูกค้า walk-in, Free Individual Traveler (FIT), Travel agent, Tour Operator รวมถึง การจองห้องพักผ่านออนไลน์ (Internet bookings)
 • INNkeeper รองรับการจองห้องพักแบบเรียลไทม์ (Real-Time) ผ่านเว็บไซต์ (web-page) ของโรงแรม, ระบบการจองจากส่วนกลาง หรือ central reservation system (CRS), รวมถึง ช่องทางการจองออนไลน์ต่าง ที่เรียกว่า Channel Manager หรือ Online Channel ซึ่งหากผู้ใช้ INNkeeper เชื่อมต่อระบบกับ online channel และ CRS แล้ว เรารับประกันได้เลยว่าการจองห้องพักของคุณจะไม่มีคำว่า Over-Booking อย่างแน่นอน
 • หน้าจอการทำงาน INNkeeper ที่พนักงานส่วนหน้า (Front Office) ใช้ในการบริหารจัดการจองห้องพัก จะสามารถใส่เสื้อหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของผู้เข้าพัก (Guest Information) การสั่งจองการให้บริการล่วงหน้าของแขกที่จะเข้าพัก (Pre-booking Extra) การจัดการเงินมัดจำ (Money deposit) การจัดการคีย์การ์ด (Key-Card Access) โดยหน้าจอการทำงานจะเป็นหน้าจอที่สบายตา ใช้สีต่างๆในการแยกแยะสถานะของห้องพัก และสามารถ drag and drop ข้อมูล เลื่อนไปยังห้องพักที่ต้องการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • โมดูล INNkeeper ยัง integrate กับ ระบบ WORKFlow system ที่จะช่วยให้โรงแรมผู้ใช้ สามารถจัดการกับขั้นตอนการทำงาน การจัดการการขายได้ดียิ่งขึ้น <เรียนรู้ ระบบ WORKflow system มากขึ้นจากลิ้งนี้ คลิกที่นี่>  

2. Central Reservation Office การศูนย์กลางของการจองห้องพัก

 • ระบบการจองอย่างรวดเร็วแบบ Grid view รวมศูนย์สำหรับโรงแรมทุกสาขา
 • ข้อมุลส่งถึงกันแทบจะเรียลไทม์ระหว่างศูนย์กลาง (สาขาสำนักงานใหญ่) และ สาขาอื่นๆ
 • การบริหาร การจองห้องพักแบบกลุ่ม (Group booking management) และกระบวนการยกเลิกการจองจำนวนมาก ภายใต้กฎต่างๆที่ สำนักงานใหญ่ตั้งค่าไว้ (rule based mass cancellation processes)
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบ WEBsync’s CRS เพื่อทำการจองออนไลน์ไม่ว่าจะทาง หน้าเว็บของโรงแรม หรือ ช่องทาง OTAs (online channel booking) อื่นๆ

3. Rate Management การจัดการอัตราค่าห้องพัก

 • การจัดการห้องพัก ราคาห้องพัก (Property inventory management) ด้วยกฎการตั้งราคาแบบยืดหยุ่น (Dynamic rule) ซึ่งเป็นการตั้งราคาที่เปลี่ยนแปลงตามระดับความต้องการของสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ฤดูกาล ราคาพิเศษ (seasonal rates, rack rates and special rates)
 • การจัดการจองแบบกลุ่มและการจองแพคเกจงานอีเว้นท์ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานสัมมนา (Group bookings and event packages)
 • การจัดการงบประมาณ (AHLA budgeting) เชื่อมต่อกับ งบกำไรขาดทุน (income statement หรือP&L report)

4. Front Office Management โปรแกรมโรงแรมส่วนหน้าฟร้อนท์

 • ระบบการ check-in อย่างรวดเร็ว เพื่อการลงทะเบียนแขกที่เข้าพัก (Fast guest identification, registration and check-in) ซึ่งสามารถใช้วิธีลดการสัมผัส (contactless) ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอุปกรณ์มือถือ (mobile device) หรือ เครื่องคีย์ออส (kiosk check-in)
 • ระบบการจัดการส่วนหน้าอื่นๆ เช่น  แผนกช่วยเหลือ (help desk) บริการแขก (guest service) ใบอนุญาตยานพาหนะ (vehicle permits) และการซื้อและขายอัตราแลกเปลี่ยน (forex buy and sell)

5.Accounts and City Ledger งานทางบัญชีและบัญชีแยกประเภท

 • การบันทึกบัญชี City Ledger ซึ่งสามารถติดตามสถานะแขกที่เข้าพักในโรงแรมและแขกที่ checked out แล้วสำหรับการวางบิล เรียกเก็บเงินและปิดบัญชี
 • การเรียกเก็บเมื่อ แขกเข้าพัก (on arrival) หรือ ทุกคืน (nightly) หรือ เฉพาะกิจ พร้อมการควบคุมการตรวจสอบอย่างละเอียดและการออกรายงาน
 • การสร้างโฟลิโอของแขก (guest folios) แยกตามการจองห้องพัก โดยไม่จำกัด โดยสามารถเพิ่ม โยกย้าย และยกเลิกได้ (creates, transfers and reversals)
 • กาตรวจสอบบัญชีแขก (guest account validation) อย่างรวดเร็ว และเช็คเอาท์ ด้วยการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระ (statement) เป็นรายการๆ หรือจะแสดงยอดรวมก็ได้

6. Housekeeping

 • ระบบบริหารจัดการแม่บ้านโรงแรม (Housekeeping services management) ที่เชื่อมต่อกับระบบ โรงแรมส่วนหน้า (PMS) เป็นรูปแบบ grit view ลิ้งกับห้องพัก
 • การตั้งค่าเพื่อจัดกลุ่มห้อง (Configurable room grouping) ที่สามารถแบ่งหรือจัดสรรคะแนน เชื่อมโยงกับพนักงานและตารางการให้บริการ (service schedules)  
 • ระบบแม่บ้านจะใช้โค้ดสี (colour code) เพื่อแสดงสถานะห้องสะอาดและตรวจสอบแล้ว เชื่อมกับระบบ PMS จึงสามารถทราบสถานการณ์ทำความสะอาดต่างๆได้ทันที่ที่หน้าจอการจองห้องพัก (the front office bookings grid)
 • ระบบแม่บ้านโรงแรม ยังเชื่อมต่อ กับ ระบบจัดการของแผนกช่าง หรือแผนกช่วยเหลือ (HEPLdesk System) ซึ่งจะช่วยให้ทีมช่างสามารถแจ้งการซ่อมแซมผ่านระบบ (maintenance ticket) และการติดตามการแก้ไข รวมถึงแก้ปัญหาได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

แล้ว INNkeeper ดีกว่าระบบ PMS อื่นๆอย่างไร?

INNkeeper เป็น module หนึ่งของระบบ CiMSO Hospitality ERP (“CiMSO” หรือ “คิมโซ”) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และเป็นระบบที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจบริการ (hospitality business) โรงแรม รีสอร์ท สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจบริการอื่นๆ

ระบบคิมโซ ประกอบไปด้วยโมดูลหรือซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่หลากหลายและ integrate กันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์โรงแรม (INNkeeper) ซอฟต์แวร์สนามกอล์ฟ (GOLFmanager) ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร (RESTaurateur) โมดูลระบบสมาชิก (CLUBmanager) โมดูลระบบบัญชีการเงิน (BACKoffice) และ โมดูลระบบอื่นๆ (ดุได้ที่ลิ้งนี้ CiMSO modules) ซึ่งทุกซอฟต์แวร์หรือโมดูลสามารถเชื่อมต่อกันและสามารถทำงานร่วมกันได้โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเมอร์ในการเชื่อมต่อระหว่างโมดูล

ตัวอย่าง

สมมติว่า คุณเป็นโรงแรม มีร้านอาหาร 2 ร้าน คุณก็สามารถ เลือกใช้โมดูล INNkeeper ผนวกเข้ากับ RESTaurateur เมื่อแขกที่เข้าพัก ลงไปรับประทานนอาหารที่ร้านอาหารและต้องการจ่ายเมื่อ check-out ด้วยระบบคิมโซ คุณจะสามารถรวมยอดค่าใช้จ่ายต่างๆภายในโรงแรมของคุณเข้าไปใน guest folio เดียวกันเพื่อเรียกเก็บเงินด้วย statement ในวันที่แขกต้องการเช็คเอ้าได้ทันที  

ที่สำคัญ คือ ระบบคิมโซ มีโมดูลบัญชีการเงินที่โดดเด่น และมีมาตรฐานการบัญชี ทำให้ผู้ที่เลือกใช้ระบบที่ต้องการข้อมูลทางการเงินอย่างเรียลไทม์ สามารถรับรู้รายได้ ออกรายงานทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น รายงานภาษีซื้อ-ขาย รายงานงบกำไรขาดทุน ได้ทันที    

INNkeeper จะทำให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดีขึ้นอย่างไร?

ระบบคิมโซ เป็นระบบที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานการให้บริการแบบพรีเมี่ยม ผนวกเข้ากับการเก็บข้อมูลและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (ภายใต้กฎหมาย PDPA) ระบบคิมโซจึงโดดเด่นในเรื่อง Customer Data Platform (CDP) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากต่อการทำการตลาด และการ serve need ของลูกค้าผู้เข้าพักโรงแรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ลูกค้าสมาชิก เอเจนซี่ หรือแม้กระทั่งลูกค้ารายบุคคล        

INNkeeper เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม ได้อย่างไร?

เมื่อคุณมีซอฟต์แวร์โรงแรมที่มีฟังก์ชั่นการทำงานครบทุกขั้นตอนของการทำงานของโรงแรม ไม่ว่าจะแผนกจองห้องพัก แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน หรือแม้แต่การให้บริการอื่นๆของโรงแรม เช่น ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สปา กิจกรรม เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์เ เสถียรและอัพเดทอยู่เสมอ คุณย่อมมีการให้การบริการที่ดี รวดเร็ว และไม่มีความผิดพรากในการทำงาน แขกที่เข้าพักรู้สึกประทับใจ จนอยากจะกลับเข้ามาพักอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งคุณก็จะสามารถเพิ่มยอดรายได้ ได้ด้วยการนำเสนอความเป็นสมาชิก (CLUBmanager) ที่จะมอบส่วนลดพิเศษ แพคเกจพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกของโรงแรม

ยิ่งไปกว่านั้น INNkeeper ช่วยให้คุณสามารถเก็บบันทึกฐานข้อมูลที่ดี (good data base from CDP)  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นฐานข้อมูลที่ได้มาจากตัวลูกค้าที่เคยใช้บริการโรงแรมของคุณเอง แน่นอน คุณย่อมได้เปรียบโรงแรมอื่นๆ ที่ไม่มีฐานข้อมูลเหล่านี้ เพราะคุณจะสามารถทราบจากข้อมูลที่คุณมีว่า กลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร ชื่อชอบอะไรเป็นพิเศษ อยากได้อะไรเป็นพิเศษ คุณจะสามารถจัดทำโปรโมชั่น ได้ถูกใจฐานลูกค้าเก่าของคุณมากขึ้น และส่งบัตรเชิญ ขาย voucher ผ่าน direct email ให้ฐานลูกค้าของคุณ เชิญชวนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการโรงแรมของคุณอยู่เรื่อย ๆ

หรือเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ในการทำการตลาดได้ถูกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างแคมเปญการตลาดออนไลน์ผ่าน social network หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่คุณมี ทำให้กลุ่มผู้คนที่ชื่นชอบสิ่งเดียวกันหรือคล้ายๆกัน เกิดความสนใจที่จะเข้าพัก ใช้บริการที่โรงแรมของคุณ      

INNkeeper มีโมดูลที่ครบครัน ฟังก์ชั่นดูดี น่าใช้ แต่ไม่กล้าเป็นโรงแรมแรกๆ ที่เลือกใช้

เราอยากบอกคุณว่า คุณไม่ใช่โรงแรมแรกที่ใช้ INNkeeper เพราะ โมดูล INNkeeper มีผู้ใช้งานมาแล้วกว่า 30 ปี มากกว่า 12 ประเทศทั่วโลก

INNkeeper ออกแบบโดยทีมงานที่มีความรู้ทางด้าน Hotel & Hospitality Specialist ดังนั้น ขั้นตอนการทำงานของระบบจะสอดคล้องกับการทำงานของโรงแรมที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งดีกว่านั้น ตรงที่คุณยังสามารถตั้งค่า (config) ขั้นตอนบางอย่างให้สอดคล้องกับการทำงานของโรงแรมของคุณได้ด้วยตัวเอง   

ซอฟต์แวร์โรงแรม INNkeeper มีหน้าจอและรูปแบบที่คล้ายกับ Microsoft เพราะ CiMSO เป็น Microsoft Partner ทำให้ระบบมีความเสถียรสูง ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลถึงความ error ซึ่งทีมไอทีของโรงแรมสามารถดูแลระบบได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอทีมโปรโกรมเมอร์มาแก้ไขเหมือนการซื้อซอฟต์แวร์ทั่วไป นอกจากนั้น CiMSO มีทีมงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อการดูแลลูค้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณมั่นใจได้ว่า เราจะยังอยู่ดูแลโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทของคุณ 24/7 อย่างแน่นอน          

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

Welcome 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗔 , 𝗕𝘂𝗿𝗶𝗿𝗮𝗺 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 to CiMSO family

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗔 , 𝗕𝘂𝗿𝗶𝗿𝗮𝗺 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 chooses CiMSO Software.
.
𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗔 is the biggest wholesale and retail bekery equipment and supplies store located in central of Buriram Province, the northeast of Thailand. The store plans to grow many branches and many related businesses around he northeast of Thailand.
Idea Software Solution:
– 𝗖𝗟𝗜𝗘𝗡𝗧𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿: to manage client relationships (CRM) and protect valuable client data (CDP)
– 𝗦𝗛𝗢𝗣𝗸𝗲𝗲𝗽𝗲𝗿 (Point Of sale – POS): to manage whole sale and retail outlets
– 𝗦𝗧𝗢𝗖𝗞𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿: to control stock, manage procurement and facilitate scrumptious food recipes
– 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗦𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲: to control accounts receivable (debtors) and accounts payable (creditors)
– 𝗕𝗔𝗖𝗞𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲: to manage cashbooks, bank reconciliation and General Ledger to balance sheet
.
For more information about Super A, please visit https://m.facebook.com/SuperA.tyk
If you require a consultant system and an #ERP system for #hospitality businesses.
.
– Golf & Club Management Software
– Hotel & Resort Management Software
– Event Management Software
– Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software,
– Spa & Treatment Managemant Software
– Wholesale & Retail Management,
– Franchise Management, and
– Other Service Businesses
.
𝐅𝐞𝐞𝐥 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐂𝐢𝐌𝐒𝐎 𝐄𝐑𝐏 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐞𝐦𝐨
✔ English and/or Thai language Speaking
✔ free demo, via online
✔ 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡𝐞𝐚𝐬𝐭 𝐀𝐬𝐢𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬: Thailand, Singapore, Vietnam, Laos, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Timor-Leste
.
T: +662-129 6312 or
E: marketingth@cimso.com
5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

Onsite Visit at Amata Spring Country Club

We, CiMSO Southeast Asia, would like to thank Amata Spring Country Club, chon Buri Thailand for the opportunity to introduce our software at your hospitality on 4 August 2023.  

[About Amata Spring Country Club]

Amata Spring Country Club is an exclusive private country club featuring one of the most prestigious and recognizable championship courses in Asia. Voted by World Golf Awards as Thailand’s Best Golf Course in 2018 and 2021, the championship 18-holes par 72 course has been home to some of the biggest golf tournaments in Thailand and hosted the world’s best players.

The golf course was designed by famous golf course architect Lee Schmidt of Schmidt-Curley Design, the firm has executed more than 100 layouts in 24 countries. The championship layout measures 7,500 yards loops around two vast lakes offering panoramic views of the golf course and features Asia’s only floating green hole #17, and the second floating green in the world

For mor information about Windmill Arena Driving Range, please visit https://www.amataspring.com/
 
Credit: picture and information from Amata Spring Cluntry club 

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

Invitation to CiMSO Booth H9 at FHT 2023

We, 𝐂𝐢𝐌𝐒𝐎 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡𝐞𝐚𝐬𝐭 𝐀𝐬𝐢𝐚, would like to cordially invite you to visit our booth during the Food & Hospitality Thailand (FHT) 2023 exhibition which will be held on the date and venue as follow:-
.
𝐁𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐧𝐨.: 𝐇𝟗
𝐕𝐞𝐧𝐮𝐞: 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐫𝐢𝐤𝐢𝐭 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 (𝐐𝐒𝐍𝐂𝐂)
𝐇𝐚𝐥𝐥 𝟏-𝟑, 𝐆 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫
𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝟐𝟑-𝟐𝟔 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐3
.
𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐮𝐬:
CiMSO, is a fully integrated ERP Software for Hospitality & Business Management for…
.
𝐋𝐨𝐝𝐠𝐢𝐧𝐠 – Hotels, Resorts, Lodges, Game Reserves, Apartments
𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 – Restaurants, Bars, Clubs, Event Venues
𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 – Title Register, Leasing, Timeshare
𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥 & 𝐖𝐡𝐨𝐥𝐞𝐬𝐚𝐥𝐞 – Supermarkets, Retail Shops, Trading Stores
𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 – Golf Clubs, SPA’s, Hydro’s, Recreational Activities
————————————
👌👌For more information or free demo, please feel free to contact us:
E: marketingth@cimso.com
T: +66 2 129 6312,
LINE: @cimsothai
𝐂𝐢𝐌𝐒𝐎 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡𝐞𝐚𝐬𝐭 𝐀𝐬𝐢𝐚 (คิมโซ เซาท์อีส เอเชีย) ขอเชิญท่านเจ้าของ/ผู้บริหารธุรกิจ สนามกอล์ฟ โรงแรม ร้านอาหาร ครัวกลาง และธุรกิจบริการอื่นๆ พบปะพูดคุย หรือ Free Demo ที่งาน Food & Hotel 2023 นะครับ
.
✔️สถานที่: บูธ H9 ณ งาน FHT 2023 ศูนย์สิริกิติ์ QSNCC Hall 1-3 ชั้นG
✔️วัน: วันพุธที่ 23 ถึง วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566
✔️เวลา: 10.00-18.00 น.
อย่าลืมแวะมาอัพเดทเทคโนโลยี หาช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจบริการ กันนะครับ
.
ติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-3924186 หรือ cimso@aecenlist.com

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

Thank you for attending our CiMSO event on 20 July 2023

On behalf of the entire CiMSO Southeast Asia team, we would like to extend a warm thank you for attending our event on 20 July 2023 at Ana Anan – Resort, Pattaya. 

𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰: 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 : 𝗘𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗧𝗵𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗢𝗜

 
We were thrilled to have you join us and we hope that you found the event valuable and informative. 
 
Your presence at our event made it all the more special and we are grateful for your support. We believe that the insights shared and the connections made will greatly benefit our attendees and we are excited to see the positive impact that it will have on our industry.
 

Once again, thank you for taking the time to attend our event. We truly appreciate your support and we look forward to staying in touch with you. 

Please do not hesitate to reach out to us if you have any further questions or feedback about the event.

 

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

CiMSO Focus Group: 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 : 𝗘𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗧𝗵𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗢𝗜

Dear Clients,
 
You’re invted to join our seminar at Ana Anan – Resort, Pattaya
 
𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰: 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 : 𝗘𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗧𝗵𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗢𝗜
 
𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗧𝗶𝗺𝗶𝗻𝗴: July 20th, 2023
 
𝗩𝗲𝗻𝘂𝗲:
[Onsite] Ana Anan – Resort & Villas Pattaya,
[Online] google meeting (The link will be sent to you via email that you registration)
𝗧𝗶𝗺𝗲: 1.00 – 5.00 PM
𝗔𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮
 
1.00 – 1.30 PM : Register
1.30 – 2.45 PM : CIMSO ERP system for Hospitality
2.45 – 3.00 PM : Coffee Break
3.00 – 3.45 PM : Cost Saving compute infrastructure for your Hotel with NComputing VDI
3.45 – 5.00 PM : RUCKUS : Surpass guest expectations with a smarter, simpler, stronger network
5:00 – 5.30 PM : Q&A and Lucky Draw
5.30 PM onward : Dinner
 
𝗙𝗲𝗲 : 1200 Baht
(Free for limited guests invited by CiMSO and Ncomputing )
 
** LIMITED SEAT AVAILABLE
DON’T MISS OUT !!!
 
RESERVE YOUR SEAT TODAY for 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹!!! 𝗟𝘂𝗰𝗸𝘆 𝗗𝗿𝗮𝘄!!! 𝗜𝗽𝗮𝗱 !!!
 
**To RSVP, please register via this link https://forms.gle/s4W6YY5c8B3c6eY2A
 
**
Looking forward to seeing you there!
Regards,
CiMSO Team

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

Onsite Visit – Lotus Valley, Chachoengsao, Thailand

Today, our CiMSO Southeast Asia team has visited Lotus Valley to demonstrate our powerful GOLFmanager software. After 6-7 hours to go through all departments, we are very happy that our software is able to complete all requirements and advanced questions that customers has. We are looking forward to warm welcome you to our CiMSO family.

ABOUT Lotus Valley:
 
Lotus Valley Golf Resort is one of only a handful of Gary Player designed golf courses in Asia.
 
The famous South African created a good balance of golf challenge while using modern golf course construction methods and quality. The golf course plays up to a championship length of 7,015 yards from the tips and a par 72.
 
Lotus Valley Golf Resort is located east of Bangkok; approximately an hour from downtown Bangkok or 50 minutes from Suvanabhumi International Airport.

for more information, please visit https://lotusvalley.co.th/

 

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com