มารู้จัก แผนกและตำแหน่งแม่บ้านโรงแรม (Housekeeping หรือ Accommodation Service) กัน

การเป็นแม่บ้านที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านในการทำงานกับโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือพนักงานทำความสะอาดของบริษัทและองค์กรทั่วไป หากต้องการให้มีผลงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ ได้รับคำชม และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อทราบและมีโอกาสฝึกปฏิบัติวิธีการและขั้นตอนต่างๆ อย่างถูกวิธี

งานแม่บ้านโรงแรม หมายถึง งานดุแลทุกส่วนของโรงแรม ทั้งห้องพักและบริเวณสาธารณะที่ให้บริการแขก (ยกเว้ย บริเวณครัว เป็นหน้าที่ของ Steward) ตำแหน่งแม่บ้านโรงแรมในหลายๆโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรม 4-5 ดาว จะเรียนตำแหน่งนี้ว่า ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ  Assistant Manager คือ เป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นหน่วยงานที่เข้าทำงานในทุกเนื้อที่ของโรงแรมเป็น หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับแผนกต่างๆได้ดี ทำให้สามารถมองเห็นการทำงานของทุกฝ่ายได้

โครงสร้างของแผนกแม่บ้าน

 1. หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) รับผิดชอบงานแผนกแม่บ้านทั้งหมดโดยขึ้นกับผู้จัดการใหญ่ (General Manager) ของ โรงแรม
 2. หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper) หัวหน้าแม่บ้านดูแลตรวจตราการทํางานของผู้ช่วยแม่บ้านหรือแม่บ้านประจํา ฟลอร์
 3. แม่บ้านประจําฟลอร์หรือผู้ช่วยแม่บ้าน (Floor Housekeeper หรือ Assistant Housekeeper ) ดูแลตรวจตราการทํางานของพนักงานทําความสะอาดหรือพนักงานดูแลห้องพัก (Cleaning Staff/Room Attendants) เฉพาะที่ทํางานอยู่ที่ฟลอร์ใดฟลอร์หนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนงของโรงแรม
 4. พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) มีหน้าที่ทําความสะอาดและให้บริการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของแขก
 5. พนักงานยกของ/ทําความสะอาด (Housekeeper) มีหน้าที่ยกหรอขนย้ายพวกเฟอร์นิเจอร์หนักๆ หรือนําขยะไปทิ้ง บางครั้งก็อาจรับผิดชอบด้านทําความสะอาดบริเวณใช้ร่วมภายในโรงแรมด้วย ในเมืองไทยชื่อตําแหน่งนี้จะไม่ค่อยได้พบ ชื่อตําแหน่งที่นิยมใช้กันคือ Cleaner
 6. หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor) ต้องรับผิดชอบผ้าทุกชนิดที่ใช้ในห้องพักแขก (เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เป็นต้น )ผ้าของห้องอาหารและแผนกจัดเลี้ยง (ได้แก่ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก ผ้ารองถาด) และเครื่องแบบพนักงาน โดยการจ่ายผ้าที่ซักสะอาดแล้ว เก็บรวบรวมผ้าที่ใช้แล้ว ปะชุนผ้าที่ขาดและดูแลควบคุมการส่งผ้าไปซักที่แผนทแผนกซักรีดและการรับคืน ผ้าที่ซักแล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานตำแหน่งแม่บ้านโรงแรม

 1. งานทำความสะอาดห้องพัก (Room Cleaning)
 2. งานทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ (Public Area Cleaning)
 3. งานห้องผ้า (Linen Room)
 4. งานห้องเครื่องแบบพนักงาน (Uniform Room)
 5. งานห้องซักรีด (Laundry Room)
 6. งานห้องดอกไม้ (Decoration / Flower Room)
 7. งานบริการต้นห้อง (Butler Service)
 8. งานเก็บและรักษาของที่แขกลืมทิ้งไว้ (Lost & found Service)
 9. งานมินิบาร์ (Mini bar Service)
 10. งานช่าง (Handy man)
 11. งานทำสวน (Gardener)

คุณสมบัติและลักษณะสำคัญของพนักงานแม่บ้าน

 1. มีความพร้อม
 2. มีความเรียบร้อยของร่างกาย
 3. มีกิริยามารยาท
 4. มีจรรยาบรรณ

ทัศนคติที่ดีต่องานแม่บ้าน

 1. รักในอาชีพงานแม่บ้าน
 2. ทำงานให้ดีที่สุด หมายถึง “สะอาดที่สุด”
 3. ทำงานด้วยความอดทน
 4. ให้พึงระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า แม่บ้านคือ ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสถานที่ให้สะอาด
Banner-jobnsure

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com