วิธีตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำระบบตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีวิธีและขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

จากหน้าเว็บระบบเครื่องหมายการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา >> คลิกตรวจสอบ >> คลิกตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย (มีค่าธรรมเนียม) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอเริ่มต้นตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย

วิธีการใช้งานโปรแกรม

การค้นหาข้อมูล

ระบุเงื่อนไขการค้นหา

คลิกปุ่ม เพื่อเริ่มการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอค้นหาข้อมูล

ทำการป้อนเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

ป้อนคำของเครื่องหมายที่ต้องการค้นหา

เลขที่เครื่องหมาย ป้อนตั้งแต่เลขที่ ถึงเลขที่

ชื่อเจ้าของ ป้อนชื่อเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า

 • ป้อนอักษรแรก เสียงท้าย เสียงท้ายอื่น หรือคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิก ข้อมูลที่ป้อน ให้คลิกปุ่ม 
 • คลิกที่ช่องว่างเงื่อนไข โปรแกรมจะแสดงรายการให้เลือก หรือคลิก  เพื่อเลือกข้อมูล และป้อนคำเหมือนคล้าย
 • คลิกที่ช่องว่างเงื่อนไข โปรแกรมจะแสดงรายการให้เลือก หรือคลิก เพื่อเลือกข้อมูล และป้อนคำเสียงคำพ้องแต่ละพยางค์

เครื่องหมายรูป

 • คลิกปุ่ม เพื่อค้นหารหัสภาพตาม Vienna Code
 • คลิกปุ่มเพื่อเคลียร์ข้อมูลการค้นหารหัสภาพ Vienna Code

จำพวกสินค้า

 • คลิกปุ่ม เพื่อค้นหารหัสจำพวก/กลุ่มจำพวก
 • คลิกปุ่ม เพื่อเคลียร์ข้อมูลการค้นหารหัสจำพวก/กลุ่มจำพวก
 • คลิกปุ่ม เพื่อ reset เป็นค่าเริ่มต้น
 • คลิกปุ่ม เพื่อแสดงตามปกติ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอข้อมูลแสดงตามปกติ

คลิกเลือกรายการที่ต้องการแสดงรายละเอียด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอแสดงรายละเอียด

คลิกปุ่ม   เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอตัวอย่างรายงาน

คลิกปุ่ม เพื่อแสดงตามรูปภาพ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอข้อมูลแสดงตามรูปภาพ

คลิกเลือกรายการที่ต้องการแสดงรายละเอียด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอแสดงรายละเอียด

คลิกปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอตัวอย่างรายงาน

หมายเหตุ  กรณีกดพิมพ์ครั้งแรก ให้เลือกดังรูป เพื่อให้สามารถพิมพ์รายงานได้

คลิกปุ่ม เพื่อหยุดการใช้งานการค้นหา โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป

คลิกปุ่ม  เพื่อตกลงสิ้นสุดการตรวจสอบความเหมือนคล้าย

การพิมพ์ใบชำระเงิน

คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์ใบชำระเงิน

ทำการป้อนรายละเอียด ดังนี้

 • ป้อนจำนวนชั่วโมง (ชั่วโมงละ 100 บาท) โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินโดยอัตโนมัติ
 • ป้อนชื่อที่จะออกในใบเสร็จ

คลิกปุ่ม เพื่อทำการยกเลิกข้อมูล

คลิกปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอค้นหา

คลิกปุ่ม เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอตัวอย่างรายงาน

การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อออกจากโปรแกรม

ข้อมูลจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Banner-Jarrett-Lloyd

To contact Jarrett Lloyd by phone, please call +66-2392-4187 or email at contact@jarrettlloyd.com