ระบบ CiMSO ERP Software กับ การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic และ Perpetual

CiMSO ERP Software เข้าใจถึงระบบและขั้นตอนการทำธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี ระบบของเรานอกจากจะมีฟังก์ชั่นหลากหลายเหมาะกับธุรกิจของลูกค้า เช่น สนามกอล์ฟ โรงแรม ร้านอาหาร สปอร์ตคลับ และ ธุรกิจรีเทล เรายังเข้าใจว่าระบบบัญชีมีบทบาทสำคัญต่อทุกๆกิจการ ระบบ BACKoffice ของ CiMSO software ช่วยให้เจ้าของกิจการและผู้รับผิดชอบงานบัญชีขององค์กรไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไป เพราะนอกจากข้อมูลจะไหลเวียนอย่างเรียลไทม์ ชัดเจน โปร่งใส แล้วการลงบัญชี เพื่อออกงบการเงินก็ทำได้อย่างถูกต้องด้วย ซึ่งการออกงบการเงินประกอบด้วย 5 งบที่สำคัญ

 1. งบแสดงสถานะการเงิน (Statement of Financial Position)
 2. งบแสดงสถานะการเงิน (Statement of Financial Position)
 3. งบแสดงการเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Owner’s Equity)
 4. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
 5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement)

ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ที่ออกจากระบบ CiMSO ERP Software เป็นข้อมุลที่หน่วยงาน/แผนกต่างๆขององค์กรสามารถนำไปใช้วิเคราะห์หรือใช้งานได้ เช่น ฝ่ายบริหารนำข้อมุลไปใช้ในการบริหารองค์กร ฝ่ายการเงินนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ

การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง นอกจากการดูยอดซื้อ-ขายสินค้าแล้ว ในการทำธุรกิจ การซื้อสินค้า/วัตถุดิบมาเพื่อขายให้เพียงพอ การควบคุมต้นทุน และการสำรองสินค้าไว้เพื่อให้สินค้ามีพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติมโตขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อถึงวันสิ้นงวด แผนกบัญชีจึงต้องมีการตรวจนับสินค้าและตีราคาว่า สินค้าคงเหลือมีมูลค่าอยู่เป็นจำนวนเงินเท่าใด เพื่อใช้บันทึกเป็น “สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี หรือสินค้าคงเหลือปลายงวด” และนำไปแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล

บทความนี้จะแนะนำ วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 2 แบบ คือ แบบ Periodic และ Perpetual

1. การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System : พีริออดิก อินเวนทอรี ซิสเทิม)

วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดนี้ เป็นการทำการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ต้องการทราบยอดคงเหลือ และถ้าต้องการทราบต้นทุนขายต้องทำการคำนวณเท่านั้น เนื่องจาก เป็นการบันทึกบัญชี โดยที่จะไม่มีการบันทึก “บัญชีสินค้าคงเหลือ” ในระหว่างงวด ดังนั้นยอดคงเหลือบัญชีสินค้าคงเหลือจะเป็นยอด ณ วันต้นงวด และจะไม่บันทึกต้นทุนขายในทุกครั้งที่ขาย

วิธีนี้เหมาะสำหรับกิจการที่มีสินค้าในปริมาณมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือธุรกิจรีเทลล์ ข้อดีของวิธีนี้คือ การบันทึกบัญชีทำได้ง่ายและประหยัดเวลา ข้อเสียคือ ไม่สามารถทราบยอดคงเหลือของสินค้าได้ทันทีที่ต้องการ

2. การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System : เพอเพชชวล อินเวนทอรี ซิสเทิม)

วิธีนี้จะมีบัญชี “สินค้าคงเหลือ” ไว้เพื่อบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้าที่เกิดขึ้นตลอดการดำเนินงาน โดยใช้บันทึกมูลค่าของสินค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย ส่งคืนและรับคืน ดังนั้นจึงทำให้ทราบยอดคงเหลือของสินค้าได้ตลอดเวลา วิธีนี้เหมาะสำหรับกิจการที่ขายสินค้าราคาแพงหรือสินค้าจำนวนไม่มาก ข้อดีของวิธีนี้คือ ทำให้ทรายยอดคงเหลือของสินค้าได้ตลอดเวลา ข้อเสียคือ ต้องบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้า ทำให้มีการบันทึกบัญชีค่อนข้างมาก

การใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละกิจการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกบัญชี CiMSO ERP Software ของเราตอบโจทย์การบันทึกบัญชีของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกวิธีการบันทึกบัญชีแบบ Periodic และ Perpetual ระบบเราก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ในส่วนของการคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ระบบ CiMSO ERP Software เราใช้ได้ทั้งวิธีถัวเฉลี่ยน้ำหนัก (Weighted Average Method) และ วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average Method)

 • วิธีถัวเฉลี่ยน้ำหนัก (Weighted Average Method) เป็นวิธีที่ถือว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของสินค้าต่อหน่วยเป็นจำนวนเงินของสินค้าที่ไว้ขายทั้งสิ้นซึ่งยกมาจากต้นงวด บวก สินค้าที่ซื้อมาระหว่างงวด หารด้วยจำนวนหน่วยของสินค้าที่มีไว้ขายทั้งสิ้น จำนวนเงินของสินค้าคงเหลือคำนวณได้โดยนำจำนวนสินค้าที่เหลือคูณกับราคาทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วย ซึ่งวิธีที่ใช้ได้เฉพาะกับกิจการที่บันทึกสินค้าแบบ Periodic Inventory Method เท่านั้
 • วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average Method) จะใช้กับการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual Inventory Method ซึ่งเป็นการคำนวณราคาทุนของสินค้าต่อหน่วยทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าเข้ามา ต้นทุนของสินค้าที่ขายจะใช้ราคาทุนต่อหนวย ซึ่งคำนวณไว้ในครั้งสุดท้ายก่อนการขายนั้น อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัด

หากคุณสนใจ เกี่ยวกับระบบ CiMSO ERP Software และต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือหากคุณต้องการนัดทำ short demo (ฟรี) กรุณาติดต่อ cimso@aecenlist.com หรือ 02-3924186 หรือ LINE ID: @cimsothai

7.1 Ci Header BACKoffice

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

CiMSO ERP จะช่วยให้แฟรนไชส์ของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน เป็นเป็นวีการสร้างธุรกิจที่รวดเร็วและมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าการเริ่มสร้างธุรกิจด้วยตนเอง แต่สำหรับแฟรนไชส์ไทยแล้ว ที่ยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่บ้างก็คือ การตั้งแฟรนไชส์แต่ไม่เข้าใจหลักการทำแฟรนไชส์ที่แท้จริง ซึ่งในระยะยาวส่งผลให้ธุรกิจแฟรนไชส์นั้นต้องล้มหายตายจายและไม่มีแฟรนไชส์ซี่ต่อสัญญาอีกต่อไป ดังนั้น เจ้าของธุรกิจที่จะขยายกิจการแบบแฟรนไชส์ หรือ ผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ หรือ “แฟรนไชส์ซอร์” จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ว่าจะต้องสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการมีระบบปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ (เจ้าของแบรนด์) และแฟรนไชส์ซี (ผู้ซื้อสิทธิแฟรนไชส์) ไม่ใช่แค่ทารขายแฟรนไชส์ เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่ารอยัลตี้ โดยไม่ทำการอื่นๆเลย

มาดู ปัจจัยสำคัญที่ผู้สร้างธุรกิจแฟรนไชนส์ต้องมี คือ

 1. แผนธุรกิจที่พิสูจน์ได้ว่าทำแล้วสำเร็จ
 2. หลักสูตรอบรมการทำธุรกิจ และคู่มือปฏิบัติงาน
 3. ระบบการตลาด
 4. ระบบเทคโนโลยี
 5. เครือข่ายแฟรนไชส์ซี

ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ของ CiMSO ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่าง แฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี โดยการเชื่อมต่อการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ระบบการขาย แบบ POS, การจัดการสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้, การทำการตลาด เป็นต้น

โดย ระบบ CiMSO Hospitality & Business ERP Software มี features ที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจที่จะขยายกิจการแบบแฟรนไชส์ หรือ “แฟรนไชส์ซอร์” สามารถสร้างมาตรฐานแฟรนไชส์ของตนเอง ให้มีความก้าวหน้า ยังยืน และพัฒนาต่อไปร่วมกับแฟรนไชนส์ซี ดังนี้

 • Touch Screen POS (RESTaurateur หรือ SHOPkeeper) ระบบเทคโนโลยี Point Of Sale (POS) สำหรับการขายหน้าร้านที่สามารถเชื่อมต่อไปนังระบบสต๊อกของแฟรนไชส์ซี ทำให้ทุกการขายของแฟรนไชล์ซี่มีการตัดสต๊อกถูกต้องแม่นยำ และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบของแฟรนไชส์เซอร์ทำให้แฟรนไชส์เซอร์สามารถช่วยทำการตลาดให้กับสินค้าขายดีของแฟรนไชส์ซี ณ โลเคชั่นนั้นๆได้
 • Procurement หรือระบบจัดซื้อ (STOCKmanager) ซึ่งทำให้ แฟรนไชส์ซี มีระบบจัดซื้อซึ่งสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าจากแฟรนไชส์เซอร์ได้ทันทีเมื่อสินค้าลดลงเกินกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ ในทำนองเดียวกัน แฟรนไชส์เซอร์ก็สามารถเห็นระดับสต๊อกสินค้าของแฟรนไชส์ซี ซึ่งทำให้สามารถเตรียมสั่งซื้อสินค้า/วัตถุดิบที่มีมาตฐานพร้อมส่งให้กับแฟรนไชส์ซี ทำให้ระบบการขายสินค้าของทั้งแฟรนไชส์ไม่ขาดช่วง รองรับความต้องการของลูกค้าปลายทางได้เป็นอย่างดี
 • Membership & Loyalty หรือระบบสมาชิกและสะสมแต้ม (CLUBmanager) ระบบสมาชิกของ CiMSO จะสามารถเก็บประวัติการเข้าใช้บริการ/ซื้อสินค้า ของลูกค้าปลายทาง ทำให้แฟรนไชนส์ซี สามารถทำการตลาด สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของตนเองได้ รวมถึงการรวบรวม data ของแฟรนไชส์ซี่จช่วยให้ทางแฟนไชส์เซอร์สามารถนำข้อมูลมาวิเคาระห์ เพื่อการทำแคมเปญการตลาดต่างๆ การออกสินค้าใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าปลายทาง
 • CRM หรือระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CLIENTmanager) นอกจากการรอลุกค้ามาใช้บริการที่ร้าน หรือการทำการตลาดด้วยการทำ online marketing ที่เป็นการหาฐานลูกค้าใหม่แล้ว ระบบ CiMSO ERP ยังสามารถช่วยธุรกิจแฟรนไชส์ได้ด้วยการทำการตลาด แบบ Direct Marketing ไม่ว่าจะผ่านทาง Email Marketing หรือ SMS ส่งโปรโมชั่นหรือรายการสินค้าใหม่ๆไปยังฐานลูกค้าเดิม ทำมห้เกิดการซื้อซ้ำ สร้าง Brand Loyalty ให้กับแบรนด์ด้วย
 • Accounting หรือ ระบบัญชี (BACKoffice) นอกจากการขาย การ สั่งซื้อสินค้าต่างๆ สิ่งที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การทำบัญชี ระบบ CiMSO ERP Software สามารถช่วยให้เจ้าของแฟรนไชส์ช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีที่ต้องการระบบบัญชี ด้วยการเพิ่ม BACKoffice ให้กับแฟรนไชส์ซี ซึ่งหากแฟรนไชส์ซี่เจ้าไหนไม่ต้องการก็สามารถเลือกไม่ใช้ระบบดังกล่าวนี้ได้ การเสริมระบบบัญชีให้กับเครือข่ายแฟรนไชส์ซี จะช่วยให้การทำงานของแฟรนไชส์ซีมีมาตรฐานและไม่ปวดหัวกับการบริหารจัดการ เพราะผู้ใช้จะสามารถเห็นยอดรายรับ-จ่ายของตนเอง ได้อย่างเรียลไทม์ และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปยื่นกับกรมสรรพากรได้ง่ายดายอีกด้วย

แฟรนไชส์ซอร์จะประสบความสำเร็จได้เมื่อแฟรนไชส์ซีประสบความสำเร็จ ดังนั้น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ซัพพอร์ทการทำงานของธุรกิจ ที่เป็น Fully Integrate อย่างเช่น  CiMSO ERP จะช่วยให้แฟรนไชส์ของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างดีครับ

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

ขยายธุรกิจ ในรูปแบบ แฟรนไชส์ (Franchise) ด้วยระบบ CiMSO ERP Software

การขยายธุรกิจ ในรูปแบบ แฟรนไชส์ (Franchise) ขนาดใหญ่จะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีซอฟต์แวร์ ERP สำหรับแฟรนไชส์

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning และโดยพื้นฐานแล้วเป็นวิธีการสำหรับองค์กรแฟรนไชส์ในการใช้ระบบหรือซอฟต์แวร์เพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจในลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับเครือข่าย ธุรกิจขนาดใหญ่ได้ คล้ายกับซอฟต์แวร์ ERP สำหรับร้านค้าปลีกที่มีชุดเครื่องมือการค้าปลีกครบชุด แต่รองรับหลายไซต์และหลายสาขาแฟรนไชส์ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจเฟรนไชส์ ครอบคลุมข้อกำหนดแฟรนไชส์ทั้งหมดรวมถึง CRM, การจัดซื้อแบบรวมศูนย์, หลายบริษัท หรือหลายแฟรนไชส์, POS, การเรียกเก็บเงิน, การบัญชี, การผลิต, คลังสินค้า, การจัดการโครงการและสินค้าคงคลัง

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจเฟรนไชน์ ทำงานอย่างไร

ระบบ ERP ของแฟรนไชส์จะช่วยให้แฟรนไชส์ซอร์ (Franchiser) สามารถมองเห็นธุรกรรมทั้งหมดในแฟรนไชส์ซี (Franchisee) ทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ทำให้มองเห็นสต็อกสินค้าและระบบการทำงานของซัพพลายเชนได้อย่างสมบูรณ์

ด้วย CiMSO ERP Software เราสามารถ support ระบบเฟรนไชส์ ดังนี้

 1. การจัดซื้อส่วนกลาง (Centralise Procurement)

การตั้งค่าคอน Configuration ที่ยืดหยุ่นของ CiMSO ช่วยให้แฟรนไชส์ซอร์สามารถสร้างใบสั่งซื้อส่วนกลางสำหรับสถานที่ทั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ในการต่อรองเหนือซัพพลายเออร์และยังนำไปสู่การกำหนดราคาตามปริมาณที่ซื้อจำนวนมาก จากนั้นปริมาณจากใบสั่งซื้อส่วนกลางจะสามารถแจกจ่ายให้กับแฟรนไชส์ซีแต่ละรายได้

 1. เพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังและซัพพลายเชน (Optimizing Inventory Levels and Supply Chain)

ERP แฟรนไชส์หรือระบบซอฟต์แวร์การจัดการแฟรนไชส์ ทำให้เรามองเห็นสินค้าคงคลังในระดับองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ เฟรนไชน์ซีสามารถวางใบสั่งซื้อตามระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ำ / สูงสุด แฟรนไชส์ที่มีสถานที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่งสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถนี้เมื่อสร้างคำสั่งซื้อสำหรับสถานที่ตั้งของตน คำสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังคลังสินค้าหลักของแฟรนไชส์ซอร์แล้วกระจายไปยังสถานที่อื่น ๆ ตามต้องการ

 1. ฐานข้อมูลผู้ใช้ส่วนกลาง (Users Database)

ระบบ BACKoffice ของ CiMSO สามารถตั้งค่าการลงบัญชีแบบบัญชีคู่ รวมทั้งสามารถตั้งเครดิตบัญชีลูกหนี้ได้ ทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ตามวงเงินสินเชื่อที่จัดสรรไว้ คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขของคุณเองสำหรับการชำระเงินและค่าธรรมเนียมล่าช้า รายงานฉบับเต็มของใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินหรือยังไม่ได้ชำระเงินช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระแสเงินสดขององค์กร

 1. การเพิ่มยอดขายสำหรับแฟรนไชส์ซอร์และเฟรนไชส์ซี่ (Increasing Sales for Franchisor and Franchisees)

การกลับมาของลูกค้าไปยัง เพรนไชส์ซีแต่ละสาขาขึ้นอยู่กับคุณภาพของการบริการลูกค้าและความสัมพันธ์ที่แฟรนไชส์ซีจัดหาให้ ยิ่งร้านไหนขายได้มากเท่าไหร่รายได้ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากตาม ความภักดีของลูกค้าและเครื่องมือส่งเสริมการขายที่จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์การจัดการแฟรนไชส์ CiMSO จะช่วยผลักดันลูกค้าไปยังร้านค้ามากขึ้น นอกจากนี้ CiMSO ERP สหรับธุรกิจ Franchise ยังมี CRM สำหรับช่วยให้แฟรนไชส์ซอร์สามารถดูแล เพิ่มยอดขายและเพิ่มการทำการตลาดต่างๆให้กับเฟรนไชส์ซี  นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นใหม่และเป็นที่ยอมรับเนื่องจากการระบุกำหนดคุณสมบัติการให้รางวัล การช่วยเหลือทางการตลาด มีส่วนสำคัญในการขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงแฟรนไชส์ซีนั้น ๆ

 1. การตรวจสอบ (Inspection)

ระบบ CiMSO ERP สำหรับธุรกิจเฟรนไชส์ ช่วยให้คุณได้ดูและเปรียบเทียบยอดขายและซัพพลายเชนของเฟรนไชส์ซี ทำให้คุณทราบได้ว่าธุรกิจมีประสิทธิภาพอย่างไร ประเด็นที่น่ากังวลสามารถชี้ให้เห็นได้และสามารถสรุปเป้าหมายการขายและการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาได้ ข้อมูลย้อนหลังต่าง ๆ ยังช่วยให้คุณสังเกตเห็นปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบด้วยตนเองจะเร็วขึ้น ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์รู้สึกมีผู้ช่วยเหลือ ผู้ Support ที่มีประสิทธิภาพ มั่นใจกับการลงทุนมากขึ้น

 1. ประโยชน์อื่นๆ (Other Benefits)

สำนักงานใหญ่ของเฟรนไชส์เซอร์ สามารถตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายได้ กระแสเงินสด กำไรขาดทุนและค่าใช้จ่ายต่อแฟรนไชส์ ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการรายงานแบบเดิม ๆ ระบบซอฟต์แวร์มีรายงานแต่ละรายการ คุณสามารถเรียกใช้รายงานของคุณในแบบที่คุณเห็นว่าเหมาะสมและเปรียบเทียบวิธีการกับเฟรนไชส์ซีอื่น ๆ ความรู้สึกของการแข่งขันนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของธุรกิจหรือเฟรนไชซ์ซีได้มาก

หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มผลกำไรของคุณด้วยระบบ CiMSO ERP Software เพียงโทรหาเราแล้วเราจะติดต่อกลับทันที!

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com