Hotel Management Software (โฮเต็ล เมเนจเม็นท์ ซอฟต์แวร์) คืออะไร

Hotel Management Software (โฮเต็ล เมเนจเม็นท์ ซอฟต์แวร์) คือ ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการงานในโรงแรมทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ควบคุมได้ง่ายขึ้นทั้งด้านการจัดการภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริหารส่วนหน้า (Front Office) ระบบจองห้องพัก (Booking & Interfaces) ระบบแม่บ้าน (Housekeeping) การรับชำระเงิน (payment channel) และระบบบัญชี (Accounting) รวมถึงในการจัดการส่วนของลูกค้า (Client Manager) หรือการทำการตลาด CRM (ซีอาร์เอ็ม)

หากคุณเป็นผู้บริหาร/เจ้าของโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท และร้านอาหาร หรือคุณอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องให้บริการและเพิ่มฐานลูกค้าให้กับองค์กรเหล่านั้น คุณย่อมเข้าใจดีว่าสำหรับงานบริการแล้วการดูแลลูกค้าเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงแรมที่มีคุณภาพ คลอบคลุมการบริหารงานในทุกแผนกจะช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ตั้งแต่ การจองที่พัก การชำระเงิน การเช็คอิน การบัญชี ได้ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงแรมที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการร้านอาหาร สปา และ บริการอื่น ๆ ของทางโรงแรม  รวมถึงมีรายงานที่สามารถให้ข้อมูลเรียลไทม์แก่ผู้บริหาร  ทั้งยังมีทั้งโซลูชั่น Private Cloud จึงหมดปัญหาด้านข้อมูลสูญหาย

การนำซอฟต์แวร์ที่มีความเสถียนและมีฟังก์ชั่นคลอบคลุมทุกบริการ รวมถึงรองรับการเติบโตเข้ามาใช้ในธุรกิจโรงแรม ไม่เพียงแต่ทำให้สะดวกแล้วยังลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก

การนำซอฟต์แวร์เข้าไปใช้ในการบริหารงานโรงแรมเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารโรงแรม ที่พัก ยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กหรือโรงแรมขนาดใหญ่ เพราะการบริหารงานโรงแรม ที่พัก มีข้อมูลและส่วนงานต่าง ๆ ที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกันและเป็นงานด้านบริการ การลดปัญหาด้านความผิดพลาดเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทีดี และการสร้างฐานลูกค้าด้วย Royalty Program เป็นอีกหนึงในวีการทำการตลาดที่ดีขององค์กร

สำหรับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานด้านโรงแรมจึงจำเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนในระยะยาว มากกว่าการทดลองใช้ซอฟต์แวร์ฟรีหรือทดลองใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับการขยายตัวขององค์กร เพราะการเปลี่ยนซอฟต์แวร์การโอนถ่ายข้อมูลและการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่เรื่อย ๆ ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับองค์กรที่ตั้งเป้าว่าจะเติบโตต่อไปในอนาคต

ฟังก์ชั่น (Module) อะไรที่ระบบบริหารงานโรงแรมควรมี

1. ระบบการบริหารงานส่วนหน้า (Front Office Management)

บริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม ซึ่ง Front Office เป็นแผนกที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจโรงแรมโดย เสมือนเป็นศูนย์รวมหลักของการให้บริการลูกค้า ซึ่งการทำงานจะมีความเชื่อมโยงกับทุกแผนกของในโรงแรมเป็นตัวแทนในการบริการแขกตั้งแต่ (Check In – In House – Check Out) ดูแลลูกค้าตั้งแต่เดินเข้ามาลงทะเบียนเข้าพัก  บริการส่งขึ้นห้องพัก ดูแลลูกค้าในระหว่างกำลังพักอยู่ จนถึงตอนลูกค้า ออกจากที่พัก และการทำงานจะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องรอบคอบรวมถึงต้องสอดคล้องกับรายการบัญชีอีกด้วย

 • Fast registration, check-in, guest services, account processing and check-out
 • Detailed City Ledger with pit check and collections control
 • Forex buying and selling and barter trading
 • Housekeeping
 • Staff points system with schedules and extensive room status allocations
 • Amenities budgeting and dispensing control

2. ระบบการจองห้องพัก (Reservations Management)

การจองที่พักโดยตรงกับโรงแรม คือ ส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้า ระบบ Reservation Management จะทำให้แขกของโรงแรมสามารถจองห้องพักได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายและเรียลไทม์

 • Content rich colour coded availability view grid
 • Fast, FIT, TA and TO group bookings process
 • Source of business and channel tracking
 • Rule based waiting list management
 • Real time web reservations direct from your web-page

3. ระบบการจองจากส่วนกลาง (Central Reservations Office)

บริหารการจองจากช่องทางต่าง ๆ ของทุก ๆ โรงแรมในเครือของคุณในที่เดียว ทำให้ข้อมูลการจองที่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือโรงแรมคุณ

 • Multiple properties availability view grid
 • Data synchronized near real time to all property servers
 • Rule based mass cancellation process
 • Seamless web interface to OTA & channel managers

4. ระบบแม่บ้าน (House Keeping)

 • Staff points system with schedules and extensive room status allocations
 • Amenities budgeting and dispensing control

5. ระบบบริหารจัดการอสังหาฯและการตั้งราคา (Property & Rates Management)

 • Property inventory management with dynamic, rack and special rates
 • Booking and event package management
 • AHLA budgeting and financial reports

ระบบ Hotel Management Software ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

 • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
 • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
 • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
 • SPAscheduler SPA and wellness management
 • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

ประโยชน์ของ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นอีกภาคธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศ ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการจึงโดดเด่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ มีการพัฒนาไปอีกขั้นตามพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ลูกค้าส่วนใหญ่ทั้งจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย มีพฤติกรรมในการสืบค้นโรงแรมที่พักที่สนใจและจองที่พักล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบางครั้งก็เลือกจองที่พักผ่านตัวแทนที่มีราคาถูกกว่า นั่นทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ ต้องมีการปรับตัวจากเดิมที่รอลูกค้าติดต่อขอใช้บริการ เป็นการใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการเข้าหาลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ ระบบ ERP for Hospitality & Business จึงเข้ามามีบทบาทมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจห้องพักขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ธุรกิจร้านอาหาร เพราะ ERP for Hospitality & Business ทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ รองรับการขยายหรือเติบโตขององค์กรโดยที่เจ้าของธุรกิจไม่ต้องกังวลถึงความยุ่งยากในการบริหารจัดการ

บทความนี้จะพูดถึง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบ ERP ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ Hospitality และทำไมเจ้าของธุรกิจ Hospitality ถึงจำเป็นจะต้องนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร

1. ลดภาระการทำงาน

ระบบบริหารจัดการโรงแรม หรือ  ERP for Hospitality จะช่วยให้ทีม HR ของโรงแรมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น เพราะระบบบริหารจัดการโรงแรมสามารถลดขั้นตอนและลดภาระการปฎิบัติงานลงได้ ดังนั้นคุณก็จะไม่ต้องใช้คนทำงานในทุกขั้นตอนอย่างแต่ก่อน เช่น หากโรงแรมเลือกใช้ PMS ที่เชื่อมต่อกับ Interfaces และ Channel Manager ที่มีทั้ง Front Office และ Back Office ทำให้ทีมงานของคุณไม่ต้องใช้เวลามากกับการบริหารจัดการห้องพักในแต่ละวัน แถมยังมีเวลาเหลือมาทำการตลาดรักษาฐานลูกค้าเดิมเพิ่มเติมฐานลูกค้าใหม่อีกด้วย

2. ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน

ERP หรือระบบโรงแรม จะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากคนได้ ข้อผิดพลาดที่เกิดบ่อย ๆ เช่น การที่พนักงานทำเอกสารการจองของลูกค้าหายทำให้ลูกค้าไม่มีห้องพัก หรือการลืมบวกค่าอาหารเข้าไปใน Folio ของลูกค้า ข้อผิดพลาดแบบนี้แทบจะไม่มีถ้าคุณมีโปรแกรมเข้ามาช่วยบริหาร

3. ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น

ความเร็วในการให้บริการถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าในยุคปัจจุบัน ลูกค้าจะพึงพอใจกับการให้บริการของโรงแรมคุณมากถ้าเค้าสามารถเช็คอินเสร็จภายใน 5 นาทีเพาะคุณทราบข้อมูลของลูกค้าอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าคอนเฟิร์มการจองห้องพักจากเว็บไซต์ที่ใช้จองห้องพัก โปรแกรม Interfaces ที่ดี จะสามารถช่วยคุณบริหารฐานข้อมูลของลูกค้าและดึงขึ้นมาใช้ได้ทันทีที่ลูกค้ามาถึง ซึ่งจะช่วยขึ้นตอน ลดเวลาการเช็คอินลงไปได้เยอะ และเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

4. ช่วยให้การทำงานเป็นระบบและตรวจสอบได้

โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมที่ดีจะมีการออกแบบขั้นตอนการทำงานให้กับคุณ ซึ่งพนักงานแต่ละส่งนของคุณจะทำงานเป็นขั้นเป็นตอนตามระบบที่ออกแบบไว้ ซึ่งนอกจากระบบที่วางไว้จะช่วยลดความผิดพลาดแล้ว คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนการทำงานของทั้งระบบจะผสานกันได้อย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้ และการตรวจสอบได้ของระบบบริหารจัดการโรงแรม จะเป็นการตรวจสอบทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนนั้นพนักงานท่านใดหรือแผนกใดเป็นผู้ดูแล

5. ช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการโรงแรมในปัจจุบันพัฒนาไปมากกว่าแค่ส่วน PMS หรือส่วนการจองห้องพัก ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมพัฒนาโปรแกรมมากขึ้นในอีกหลายๆส่วน เช่น  หากคุณมีร้านอาหาร สปา กอร์ฟคลับ คุณสามารถใช้ข้อมูลลูกค้าจากส่วนการจองห้องักเพื่อทำการตลาดในส่วนบริการอื่น ๆ พร้อมมอบ Royalty Program ให้กับลูกค้า เพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิม  และเพื่อให้แต่ละแผนกสามารถรับส่งการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมุลต่างๆจะต้องมีการอัพเดทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น แผนกต้อนรับส่วนหน้าสามารถส่งต่องานทำความสะอาดให้แผนกแม่บ้านเมื่อมีแขกเช็คเอาท์ได้ทันที

6. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบได้ดีขึ้น

โปรแกรมบริหารโรงแรมที่ดีจะสามารถเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานชนิดต่าง ๆ ให้ผู้จัดการหรือผู้บริหารได้โดยการกดปุ่มแค่ครั้งเดียว ซึ่งข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยำถือเป็นอาวุธหลักของผู้บริหารที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น น้องจากนั้นโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมจะสามารถเก็บข้อมุลย้อยหลังเพื่อทำการดูสถิติต่าง ๆ เพื่อการเปรียบเทียบย้อนหลัง สิ่งเหล่านี้หากองค์กรณ์ไหนมีไว้เป็นเครื่องมือเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำรวดเร็วแล้วล่ะก็ ย่อมมีดอกาสในการพัฒนาได้เร็วกว่าองค์กรณ์อื่นอย่างแน่นอน

ทั้ง 6 ข้อนี้คือประโยชน์ของโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม (Hotel Software, ERP for Hospitality) ยังมีประโยชน์อีกหลายข้อที่เรายังไม่ได้พูดถึงในบทความนี้ แล้วโรงแรมของคุณล่ะ มีโปรแกรมบริหารโรงแรมใช้หรือยัง? เราขอแนะนำ CiMSO โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ซอฟต์แวร์โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร จากประเทศสิงคโปร์ ที่รวมรวมความต้องการของคุณไว้ในที่เดียว นาคาที่คุณเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรณ์เล็ก (10 ห้องพัก) หรืองค์กรใหญ่ (500 ห้องพัก) ไม่ว่าจะ 1 สาขาหรือหลายสาขา CiMSO สามารถช่วยคุณบริหารจัดการโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การันตีผู้ใช้งานกว่า 700 โรงแรมทั่วโลก

CiMSO มีครบทุกฟังก์ชั่นสำหรับโรงแรม PMS + Channel Manager (OTAs) + CRM + Booking Engine + Website+Account & Report+ Staff & Admin attendance

และหากคุณมีบริการอื่น เช่น ร้านอาหาร, สปา, ร้านขายสินค้า, กอล์ฟคลับ เราก็มีครบทั้ง POS, Stock & Inventory, Golf & Spa Management

**ครบ จบในที่เดียว ที่ CiMSO ระบบบริหารจัดการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร ราคาคุณภาพที่คุณเข้าถึงได้ เลือกซื้อเท่าที่คุณใช้ และบริการหลังการขาย 24/7**

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

ERP สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม (ERP for Hospitality – Travel & Hotel)

ปัจจุบันระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้แต่ละองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็นำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ก็จะแตกต่างกันออกไป ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากอีกอุตสาหกรรมหนึ่งของไทย เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของเศรษฐกิจของประเทศที่มีอัตราการเติบโตการคืนทุนและความสามารถในการทำกำไรสูง เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การแข่งขันในภาคธุรกิจนี้มีสูงมาก การบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด และการมีฐานข้อมูลของลูกค้าที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อการสร้าง Royalty program  ทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จ ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP for Hospitality) ที่ยืดหยุ่นและเป็นไปตามความต้องการที่ทันสมัยของบริษัท โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร หรือแม้กระทั้งกอล์ฟคลับ จะช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ระบบ ERP For Hospitality จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานลงและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ช่วยรักษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รักษาความสมบูรณ์ของการทำงานประจำวัน และให้ข้อมูลที่มีแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติและฟังก์ชัน ERP สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ERP for Hospitality) หลัก ๆ มีดังนี้

Property Management System (PMS) หรือ Reservation Management เป็นระบบการจองห้องพัก ที่ช่วยในการจัดเก็บประวัติการจองห้องพักของลูกค้าทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถคำนวณปริมาณห้องว่างล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และจะแจ้งเตือนเมื่อมีการรับจองห้อง หรือขายห้องในปริมาณที่มากกว่าห้องที่เหลืออยู่ ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ผู้ใช้สามารถยืนยันการรับจองห้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาในการรับจองห้องพักมากกว่าปริมาณห้องพักที่มีอยู่จริง

 • Property inventory management with dynamic, rack and special rates
 • Booking and event package management
 • AHLA budgeting and financial reports

Central Reservations Office ระบบจองจากส่วนกลาง บริหารการจองจากช่องทางต่างๆของทุกๆโรงแรมในเครือของคุณในที่เดียว ทำให้ข้อมูลการจองที่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือโรงแรมคุณ

 • Multiple properties availability view grid
 • Data synchronized near real time to all property servers
 • Rule based mass cancellation process
 • Seamless web interface to OTA & channel managers

Front Office Module เป็นระบบจัดการส่วนหน้า ใช้บริหารจัดการจำนวนห้องพัก ตั้งแต่ จำนวนห้องพักที่ว่าง ทำกำลังใช้ งาน ที่กำลังทำความสะอาด ในแต่ละวัน การทำจองห้องพัก การโยกห้องพักในแต่ละวัน การสร้างรายงานประจำวันประเภทต่างๆ การทำงานร่วมกับแผนกแม่บ้านเพื่อแจ้งว่าห้องทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ เพื่อที่หน้าฟร้อนท์จะได้ทราบว่าห้องไหนสามารถให้ลูกค้าเข้าพักได้ เป็นต้น

 • Fast registration, check-in, guest services, account processing and check-out
 • Detailed City Ledger with pit check and collections control
 • Forex buying and selling and barter trading

House Keeping ระบบงานแม่บ้าน เป็นระบบตารางการทำงานของแม่บ้านและบริหารทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ในการควบคุมต้นทุน และระบบยังช่วยแสดงให้เห็นถึงสถานะของห้องพักแต่ละห้อง ว่ามีความพร้อมที่จะให้บริการหรือไม่ ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของห้องโดยเจ้าหน้าที่ของแผนกแม่บ้าน ระบบจะส่งข้อมูลสถานะของห้องนั้น ๆ ไปยังฝ่ายตอนรับ ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดการผิดพลาดในการให้บริการแก่ผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดี

 • Staff points system with schedules and extensive room status allocations
 • Amenities budgeting and dispensing control

ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน Hospitality

Financial Accounting Module ออกแบบมาเพื่อบันทึกสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายและรายได้ของ บริษัท โมดูลนี้จัดการควบคุมการไหลของเงินและช่วยในการทบทวนสถานะทางการเงินของ บริษัทในแบบเรียลไทม์

Customer Relationship Management (CRM) ทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มยอดขาย ฐานข้อมูลแบบยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถรู้จักลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อที่อยู่หรือความสัมพันธ์กับคู่แข่งของคุณ

Reports Management System ระบบการจัดการรายงาน ด้วยโมดูลนี้ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลการดำเนินงานหลัก: รายงานการเช็คอิน/เช็คเอาท์รายงานการครอบครองรายงานเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจและการวางแผนขององค์กร

ระบบ ERP for Hospitality ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

 • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
 • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
 • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
 • SPAscheduler SPA and wellness management
 • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system
 • Realtor real estate register with leasing and time share
 • INVENTORYmanager products services and recipe stock control with procurement
 • BACKoffice creditors (AP), General Ledger (GL) and Cash Books (CB)

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

ERP คืออะไร? ทำไมธุรกิจจึงต้องมี ERP?

ERP ย่อมาจากคำว่า Enterprise Resource Planning หมายถึง เครื่องมือหรือระบบที่ช่วยวางแผนและบริหารจัดการองค์กร

วัตถุประสงค์หลักของ  ERP ก็คือ เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบ ERP สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายหลากธุรกิจ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทได้ และมีความสามารถในการบูรณาการ (Integration) การทำงานของแต่ละหน่วยงานเข้าเอาไว้ภายในระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็น งานผลิต (Manufacturing) ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory) งานขายและการตลาด (CRM) งานบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นต้น ดังนั้นระบบ ERP จึงเป็นตัวช่วยทำให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ล่าช้าด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น (Streamline Workflow) รวมไปถึง ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ระบบ ERP ต่างกับระบบซอฟต์แวร์ทั่วไปอย่างไร?

การทำงานของระบบซอฟต์แวร์ทั่งไปที่ไม่ใช่ ERP จะไม่ทีการเชื่อมโยงกันระหว่างฐานข้อมูล ทำให้การทำงานของแต่ละแผนกในองค์กรมักจะเกิดความซ้ำซ้อน ล่าช้าและทำให้องค์กรพัฒนาได้ช้า ต่างกับระบบ ERP ที่ถูกออกแบบมาให้ตอบรับการทำงานในหน่วยงานธุรกิจอย่างเป็นระบบ การไหลของข้อมูลจากแผนกหนึ่งไปยังแผนกหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างง่ายๆ เช่น หากคุณเป็นเจ้าของโรงแรมคุณย่อมคาดหวังว่าระบบจองโรงแรมที่คุณใช้อยู่จะช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าให้กับคุณอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถทำการตลาดแบบตรงไปยังลูกค้าของคุณได้ และระบบจะสร้่าง Royalty Program ให้กับโรงแรมของคุณ รวมถึงคุณย่อมหวังว่าคุณจะสามารถตรวจสอบรายรับของคุณในวันนี้จากการจองโรงแรมและการเข้าทานอาหารที่ร้านอาหารเป็นเท่าไหร่ ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของระบบ ERP สำหรับธุรกิจโรงแรม

ข้อดีหรือประโยชน์ของ ERP

 1. ERP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการทำงาน (Business Process)
 2. การใช้ ERP จะช่วยสร้างระบบงานและกระบวนการทำงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยการลงข้อมูลเข้าระบบระบบเพียงครั้งเดียว สามารถเชื่อมโยงการทำงานกันได้ครบวงจร
 3. ลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล เนื่องจากนำข้อมูลเข้าระบบเพียงครั้งเดียว ทำให้ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐาน และถูกต้องตรงกันทั่วทั้งองค์กร
 4. มีศูนย์รวมระบบข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยการตัดสินใจได้รวดเร็ว แม่นยำมากขึ้น
 5. การเลือกใช้ ERP เป็นการเลือกนำกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด (Best – Practice) มาใช้ในองค์กร
 6. ระบบ ERP มีความยึดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน หรือขยายระบบงาน ให้มีการรองรับงานตรงตามกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการ
 7. ระบบ ERP จะมีระบบการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยที่ดี
 8. ระบบ ERP ทำให้เกิดรายงานจากหน่วยงานต่างๆขององค์กร ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลและรายงานไปใช้วิเคราะห์ เหมาะกับใช้สำหรับการวางแผน
 9. ระบบ ERP ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในระยะยาว ไม่ว่าจะเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องคน เรื่องการบำรุงรักษาหลายระบบ และเรื่องการวางแผน ตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นขององค์กร

CiMSO คือ ระบบบริหารจัดการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร จากประเทศสิงคโปร์ CiMSO มีครบทุกฟังก์ชั่นสำหรับธุรกิจที่พัก โรงแรม PMS + Channel Manager (OTAs) + CRM + Booking Engine + Website+Account & Report+ Staff & Admin attendance

และหากคุณมีบริการอื่น เช่น ร้านอาหาร, สปา, ร้านขายสินค้า, กอล์ฟคลับ เราก็มีครบทั้ง POS, Stock & Inventory, golf & spa management

**ครบ จบในที่เดียว ที่ CiMSO ระบบบริหารจัดการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร ราคาคุณภาพที่คุณเข้าถึงได้ เลือกซื้อเท่าที่คุณใช้ และบริการหลังการขาย 24/7**

 • ระบบเสถียร ไม่ต้องกลัวเนตล่ม (ใช้ได้ทั้ง Online-Offline)
 • ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องไอทีมาก
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องคนดูแลระบบ เราดูแล 24/7 
 • ตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย ได้อย่างเรียลไทม์
 • หมดปัญหายุ่งยากต่างๆ เพราะ บริหารจัดการที่เดียว ไม่ว่าจะมีกี่สาขา กี่ห้องพัก และสามารถลิ้งกับทุก web booking ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะ Agoda, Booking, Ctrip, Airbnb ฯลฯ
 • ***การันตีด้วย ผู้ใช้กว่า 700 แห่งทั่วโลก และอัตราการจองที่พักมากกว่า 73,971 ห้องต่อวัน***

เรียกได้ว่า ลงเพียงโปรแกรมเดียวแต่สามารถใช้ได้ทั้งองค์กร ระบบของเราใช้ได้ตั้งแต่องค์กรเล็ก (10 ห้อง) จนถึงองค์กรใหญ่ (500 ห้องขึ้นไป)

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com