ระบบ ERP มีมูลค่าเท่าไหร่?

Enterprise Resource Planning (ERP) ของ CiMSO คือ ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจ สำหรับ ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท คลับ (สโมสร, สปอร์ตคลับ) สนามกอล์ฟ และธุรกิจบริการอื่นๆ สามารถรวมกระบวนการจัดการทั้งหมดไว้ในระบบเดียว เพื่อตอบโจทย์การให้บริการของคุณโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีระบบ ERP ยุคใหม่เพียงไม่กี่ระบบที่สามารถเชื่อมต่อการจัดการโรงแรมส่วนหน้า (หรือระบบ PMS) เข้ากับ เข้ากับระบบบริหารจัดการบัญชีงบดุลแบบเต็มรูปแบบ (Fully Integrated Software)

จากประสบการณ์ของคิมโซ (CiMSO) เราพบว่าบริษัทต่างๆ ใช้จ่ายมากกว่า 5-10% ของงบประมาณทั้งหมดไปกับการลงระบบ ERP ใหม่หรือในช่วงแรกของการลงระบบ ERP (Implementation) นอกจากนั้น บริษัทมักจะใช้จ่ายประมาณ 1-2% ของงบประมาณประจำปี สำหรับแผน SLA (service-level agreement) ต่อปี

ปัจจัยต่อไปนี้ เป็นตัวกำหนดต้นทุนของระบบ ERP

ขนาดองค์กร (Organisation Size)
บริษัทขนาดเล็ก มีจำนวนคนน้อยก็จะเสียค่า license ต่อคนน้อย และโดยปกติจะมีการผลิตและการจัดการการด้านซัพพลายเชน (Supply chain Operation) ที่เล็กกว่าบริษัทใหญ่  ซึ่งหมายถึงความซับซ้อนในการไมเกรชั่น (Migrating System) น้อยลงเมื่อมีการย้ายระบบ ยิ่งธุรกิจของคุณมีขนาดใหญ่เท่าใด คุณก็ต้องจ่ายมากขึ้นเท่านั้น บริษัทต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการล่วงหน้าได้โดยเลือกการปรับใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์
 
ความซับซ้อนของติดตั้งระบบ (Implementation)
องค์กรขนาดใหญ่และบางครั้งองค์กรที่ลงทุนไปมากแล้วในระบบ ERP ที่แตกต่างกัน อาจต้องลงแรงและวางแผนมากขึ้นเพื่อโยกย้ายไปยังระบบ ERP ไปบนคลาวด์ การโฮสต์ระบบ ERP บนเซิร์ฟเวอร์ภายในยังเพิ่มความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย
 
ฟีเจอร์ของระบบที่ต้องการพิเศษ (required Features)
ธุรกิจบางแห่งอาจต้องการคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับระบบ ERP ของตนมากกว่าที่อื่น และคุณลักษณะและบริการเพิ่มเติมเหล่านั้นอาจส่งผลให้ค่าลิขสิทธิ์หรือค่าสมัครสมาชิกสูงขึ้น
 
การปรับแต่งระบบ (Customisations)
หากธุรกิจต้องการคุณสมบัติแบบกำหนดเองให้เชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่เดิม หรือต้องการปรับแต่งการทำงานของระบบ ซึ่งไม่ใช่ฟีเจอร์ที่จำเป็นตามปกติที่ธุรกิจเช่นเดียวกันจะต้องมี อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการใช้งานเพิ่มเติม ธุรกิจควรมุ่งเน้นเฉพาะการเพิ่มคุณลักษณะที่จำเป็นเท่านั้น
 
ค่าใช้จ่ายของระบบ ERP ที่เกิดต่อเนื่อง
นอกจากค่าติดตั้งระบบ ERP แล้ว อย่าลืมว่ายังมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่ต้องพิจารณา เช่น

 • เจ้าหน้าที่ไอที (IT staff) : ระบบ ERP ของคุณจะต้องได้รับการจัดการ และการปรับใช้ในองค์กร คุณจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีภายในเพื่อจัดการกับความต้องการทางเทคนิคใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support): แม้ว่าการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน เช่น ฐานความรู้และความช่วยเหลือทางอีเมล์ โดยทั่วไปจะรวมอยู่ในราคาของระบบ ERP แต่การสนับสนุนขั้นสูง (advanced support)จะต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษาและการอัพเกรด (Maintenance and Upgrading): การปรับใช้ในองค์กรจำนวนมากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบำรุงรักษาและการอัพเกรดซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณชำระเงินแบบ subscription-based fee สำหรับ cloud ERP deployment ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการอัพเกรดอาจรวมอยู่ในปัจจัยดังกล่าวแล้ว

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สำหรับโซลูชัน ERP, ตัวอย่างการคำนวณ
รายได้ต่อเดือน อย่างน้อย 2,000,000.00 บาท รายได้ต่อปี หรือ ของยอดการลงทุนครั้งแรกของธุรกิจ รวม 24,000,000 ล้านบาท

งบประมาณการลงทุนสำหรับระบบ ERP: 24,000,000 x 5% = 1,200,000 บาท

อย่างไรก็ตาม จริงๆแล้วก็ ไม่มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ตายตัวว่าคุณควรใช้จ่ายเท่าไรกับระบบ ERP เนื่องจากจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น

 • หากคุณต้องการระบบสนามกอล์ฟ แต่ยังไม่ต้องการระบบบัญชี คุณจะเสียค่าใช้จ่ายพาะส่วนการบริหารจัดการสนามกอล์ฟเท่านั้น
 • หากฝ่ายบริหาร ต้องการเห็นข้อมูลภาพรวมตั้งแต่การจัดการขาย การตัดสต๊อกสินค้า ไปจนถึงการบัญชี ซึ่งมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรเติบโตไวเพราะระบบจะช่วยเพิ่มผลกำไรมากกว่า บริษัทก็จะตัดสินใจลงระบบ ERP ทั้งระบบ

หากคุณกำลังพิจารณาเลือกใช้ระบบ ERP และสงสัยว่าจะใช้จ่ายควรจะเป็นเท่าใด ลองพิจารณาดูว่าต้นทุนของการซื้อระบบ ERP เป็นแค่ส่วนน้อยของการลงทุนเท่านั้น ถ้าเทียบกับต้นทุนการลงทุนอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง การจ้างงาน การจ้างที่ปรึกษา และการขอใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น  

ระบบ ERP อาจเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดที่เจ้าของธุรกิจจะทำ และประโยชน์ของระบบ ERP ก็คือการมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แหล่งหนึ่งสำหรับบริษัทของคุณ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริง (real-time data) เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยการเชื่อมต่อพื้นที่ธุรกิจทั้งหมดภายใต้ระบบเดียว (single system) การมองเห็นนี้สามารถนำไปสู่การสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างแผนกต่างๆ ลดต้นทุน ลดdowntime ของระบบ การรายงานที่แม่นยำและละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ขาย มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

What does ERP software cost?

CiMSO‘s Enterprise Resource Planning (ERP) toolbox provides business management software that allows hotels, resorts, clubs, lodges, and guesthouses to integrate all their management processes on a single, next-generation, customer-centric system. There are precious few next-generation ERP systems that integrate Property Management (PMS) into a seamless system with full financial control to balance sheet.

From CiMSO’s investigation, we have found companies spend on average 5-10% of their total investment budget on an ERP solution during the initial implementation phase. Furthermore, companies typically spend about 1-2% of their annual budget on the SLA plan.

The following factors dictate the cost of an ERP solution:

Organization Size

Smaller companies will require fewer people on their licenses and will usually have smaller manufacturing and supply chain operations, which means less complexity when migrating systems. The larger your business is, the more you can expect to pay. Companies can avoid some upfront implementation costs by selecting a cloud deployment, which doesn’t require hardware implementation.

Implementation Complexity

Larger organizations and sometimes organizations already heavily invested in a different ERP system may require more work and planning to migrate to a cloud ERP system. Hosting ERP software on internal servers also adds a layer of complexity and additional costs.

Required Features

Some businesses may require more features for their ERP system than others, and those additional features and services may result in a higher license or subscription cost.

Customisations

If a business needs custom features built into their system that are not ordinarily required, it may involve additional development and implementation costs. Businesses should focus on only adding the features they need.

Recurring ERP System Costs

Keep in mind that there’s more to budget for than just the ERP implementation. In addition to upfront costs, there are ongoing expenses to consider, like:

 • IT Staff:Your ERP system will have to be managed, and an on-premise deployment will require internal IT staff to handle any technical needs that arise.

 • Customer Support:While basic support, like knowledge base and email assistance, is typically included in the price of an ERP solution, more advanced support will require additional fees.

 • Maintenance and Upgrading:Many on-premise deployments charge additionally for maintenance and software upgrades. However, if you pay a subscription-based fee for a cloud ERP deployment, the cost of maintenance and upgrades may already be factored in.

How Much to Spend for an ERP Solution, Sample Calculation

Income per month at least 2,000,000 Baht. Total gross revenue per year, or the project investment budget, is 24,000,000 Baht

ERP Budget: 24,000,000 x 5% = 1,200,000 Baht

However, there is no fixed percentage on how much you should spend on the ERP system because it will vary according to the customer’s needs. For example,

 • If you want a golf course management system but do not need an accounting system, you will only pay for the golf course management system.
 • If the management wants to see an overview from sales management, the inventory process, and accounting, this ensures the rapid growth of the organization, because the system will increase profits. The company will decide whether to implement the full, integrated ERP system.

If you are considering how much you will spend for an ERP solution, keep in mind that the actual ERP software cost will be a minor portion of the total project cost, compared with the other investment costs, e.g., construction, employment, consultation fees, licensing, etc.

An ERP system is one of the biggest investments that a business owner will ever make, and the greatest benefit to ERP systems is having one reliable source of truth for your company. You can collect real-time data about your operations by connecting all business areas under one system. This visibility can lead to better communication among departments, reduced costs, decreased downtime, more accurate and thorough reporting, improved relationships with customers and vendors, greater flexibility, and overall optimized efficiency. 

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

ข้อดีของการเลือกใช้ อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ Integrated Software

บริษัทที่เติบโต ขยายกิจการอย่างรวดเร็ว ส่วนมากจะมีการใช้งานซอฟต์แวร์หลายตัวที่แตกต่างการ เพราะเมื่อเริ่มต้นตั้งบริษัท ทำธุรกิจ ระบบแรกที่คนส่วนใหญ่ติดตั้งก็คือ ระบบบัญชี เพื่อให้สามารถทำบัญชีได้

เมื่อบริษัทมีฐานลูกค้ามากขึ้น บริษัทต้องดูแลฐานลูกค้าและให้บริการหลังการขาย จึงเลือกซื้อระบบจัดการคำสั่งซื้อ จัดส่งสินค้า จัดการสต๊อก หรือ สินค้าคงคลัง 

และเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มฐานลูกค้า ขยายสาขา  รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายไปยังอีคอมเมิร์ซต่างๆ จึงเลือกซื้อแอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์มาช่วยแทนการใช้สเปรดชีตหลายๆ อัน

บทความที่แล้ว เราได้พูดถึง ผลจากการเลือกใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวในการบริหารธุรกิจ ไปแล้ว ซึ่งได้แนะนำด้วยว่า การเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ชุด หรือ อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ แม้ว่า  จะเป็นการลงทุนที่สูงและขั้นตอนการ implement ระบบยุ่งยากหน่อย แต่ก็คุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวมากกว่า

บทความนี้เราจะพูดถึง ข้อดีของการเลือกใช้ อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) หรือ ซอฟต์แวร์ชุด

เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีประสิทธิภาพ คุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือชุดโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยสามารถให้การสนับสนุนขั้นตอนการทำงานโดยรวมของธุรกิจคุณ ระบบนี้จะรวมฐานข้อมูลของคุณไว้ในระบบเดียว ทำให้ทีมงานของคุณทำงานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการเลือกใช้ระบบแบบนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนและผลิตผลทางธุรกิจดีขึ้น

1.ผลการทำงานขององค์กรคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้ อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) ทำให้กระบวนการทำงานที่สำคัญหลายอย่างขององค์กรดำเนินไปอย่างอัตโนมัติมากขึ้น ร่นระยะเวลาการทำงาน และลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน จากการสำรวจ พบว่า บริษัทที่เลือกใช้อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) จะสามารถปิดบัญชีรายเดือนได้เร็วขึ้น จากเคยใช้เวลา 15 วัน เป็น 3 ชั่วโมง เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นและการจัดการสินค้าคงคลังดีขึ้นอีกด้วย  

   

2.ผู้บริหารสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์

ทุกธุรกิจต้องการการมองงเห็นข้อมูลอย่างเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจเป็นครั้งคราว หากข้อมูลพร้อมใช้งานทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเสียทรัพยากรมาก มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมากที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจ การมองเห็นแบบเรียลไทม์จะทำให้คุณได้ผลกำไรอย่างแน่นอน

 

3.ประหยัดต้นทุนและลดเวลาการทำงานของไอที

การเลือกใช้ อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) ส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณอย่างเห็นได้ชัด จากการที่ทุกแผนกขององค์กรสามรถทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยระบบเดียวกัน ต้นทุนการบำรุงรักษาหรือค่า MA ลดลง พนักงานในแต่ละแผนกทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงแผนกไอที ที่ไม่ต้องใช้เวลาไปกับระบบหรือซอฟต์แวร์หลายตัวที่ติดตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินงานแยกกันในแต่ละแผนก ไม่ว่าจะเป็น การบำรุงรักษาระบบ แก้ปัญหาระบบต่างๆที่แตกต่างกัน รวมถึงการพยายามเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆขององค์กร   

 

4.เพิ่มการเติบโตขององค์กร

ด้วย อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) ทำให้คุณสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเพิ่มสาขา เพิ่มธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการขาย เนื่องจากคุณจะสามารถจัดการกับโปรโมชั่น รายการสินค้า ราคา รวมถึงการจัดการอีกหลายอย่าง เช่น บัญชี และข้อมูล ได้จากศูนย์กลาง ทำให้คุณสามารถทำการขายได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีอยู่ เพราะการมองเห็นข้อมูลทั้งหมดดีขึ้น

 

5.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างแท้จริง

เมื่อกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วขึ้น พนักงานของคุณจะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญตามสายงานของตนกับกระบวนการทำงานที่ตั้งค่าไว้ของระบบ อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) ซึ่งแน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างธุรกิจของคุณ

ที่กล่าวมาข้างต้น คือ ข้อดีของการเลือกใช้ อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน เพิ่มยอดขาย ประหยัดต้นทุนและลดเวลาการทำงานของพนักงาน รวมถึงการมองเห็นข้อมูลได้ย่างเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ เป้าหมายก็คือ การรองรับเติบโตขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด และมั่นคงขององค์กรครับ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

Benefits of Integrated software

With the company’s rapid growth, most install and use various software to manage their daily business operations. The first is an accounting package to manage finances, which is followed by CRM and stock management applications.

It is vital for companies to maintain a comprehensive customer database to be able to provide the best after-sales service possible. 

With the help of integrated software, companies can increase revenue and customers by leveraging e-commerce sales channel rather than managing sales on multiple spreadsheets.

Businesses that prefer to buy a variety of non integrated software face difficulties and problems, whether from an error in transferring information between departments or stock that doesn’t match the e-commerce storefront. The worst is the inability of business owners to see real-time sales, income, and expense information. This makes it near impossible for managers and owner alike to analyse information to make business decisions.

In the previous article, we discussed the results of using a variety of non integrated software to manage your business, which also suggests that choosing an integrated software is another interesting option. The initial investment cost is high, and the process of implementing an ERP system complicated, but the long-term investment is worth it.

In this article, we will talk about the benefits of integrated software applications.

With business growth, you need to select software that can support and grow the business. The system integrates your database into one, enabling your team to work easily and efficiently. In addition, choosing such a system will help to save costs and improve business productivity.

1.Organizational Productivity

Using integrated software automates many important organisational and operation processes, shortens working time, and reduces errors in the work of employees. The survey found that companies that choose to use integrated software will be able to close monthly accounts faster, from 15 days to 3 hours, make more sales, and have better inventory management.

2. Real-time information and database

Every enterprise needs real-time data visibility to make decisions. It is easy to make business decisions if data is available anytime, anywhere, and instantly without wasting time and resources. Real-time visibility will definitely make you profitable.

3. Cost savings and reduced IT work time.

Using integrated software has obvious benefits for your business. Since all departments of the organisation can utilise one system, the maintenance cost, or MA value, is reduced. Moreover, the employees in each department work more efficiently, including the IT department. IT does not have to spend time with multiple systems or software installed for separate operations, whether it is system maintenance or solving different system problems, including trying to connect information between different departments.

4.Business Growth

Integrated software allows you to expand your business quickly, whether by opening more branches, increasing business, or adding sales channels. This is because you will be able to manage promotions, product lists, and prices, as well as a number of other things such as accounts and data, from one central location. Because all information is more visible, the integrated software allows you to make sales more efficient and meet the needs of existing customers.

5. Staff’s work performance

With accurate and fast work employees will be able to apply their expertise using the integrated software adding value to your business.

The above-mentioned are advantages of using integrated software. This is to increase the work efficiency of employees, increase sales, save costs, and reduce employees’ working time, including real-time data visibility. All of these goals are meant to support the growth of the organization.

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

ความท้าทายในการจัดการธุรกิจด้วยการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย

ธุรกิจทั้งหลายที่กำลังเติบโต จะมีจุดที่ต้องตัดสินใจเลือกใช้ระบบที่ดีที่สุดเพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจที่กำลังขยายตัว แต่ซอฟต์แวร์ชุด หรือ อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) มักจะถูกมองข้ามสำหรับองค์กรณ์ที่มีเป้าหมายที่จะเร่งหารายได้ในระยะสั้น  ทำให้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันในองค์กรเดียวกัน ซึ่งส่งผลระยะยาวทำให้ให้กระบวนการทางธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพและสร้างความท้าทายให้กับทีมงานในการรวมซอฟต์แวร์ต่างๆเข้าด้วยกัน  

บทความนี้ผมจะพูดถึง ผลจากการเลือกใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวในการบริหารธุรกิจ ครับ

1.ผลงานของพนักงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

เมื่อบริษัทกำลังเติบโต พนักงานจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากพนักงานทำงานไม่มีประสิทธิภาพและระบบที่ใช้อยู่ก็ไม่เกี่ยวข้องกัน ข้อผิดพลาดในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งทำให้เสียเวลาจากหน้าที่ที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กร  

ในการทำงานขององค์กร มีกระบวนการบางอย่างที่ใช้เวลานาน แต่เป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องมี สำคัญ และทำผิดพลาดไม่ได้ เช่น การสร้างใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย    

เช่น พนักงานใช้เวลาหลายชั่วโมงในการป้อนข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้าเข้าระบบ ในขณะที่พนักงานอีกคนหนึ่งกำลังดึงข้อมูลออกจากระบบCRM เพื่อคำนวณยอดขายและค่าคอมมิชชั่น หากคำสั่งซื้อใดถูกยกเลิกระหว่างการดึงข้อมูลไปคำนวณ ข้อมูลก็จะมีความผิดพลาด และพนักงานทั้งสองคนก็จะต้องทำงานใหม่ทั้งหมด งานแบบนี้ทำให้บริษัทของคุณทำงานไม่คล่องตัว    

2.การไม่สามารถมองเห็นอย่างเรียลไทม์

เมื่อระบบไม่ได้อินทิเกรทกัน (un-integrated) คุณจะเจอว่ามีฐานข้อมูลหลายส่วนทับซ้อนกันและคุณไม่สามารถที่จะเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ง่ายๆ มีรายงานหลายตัวที่สำคัญต่อการมองภาพรวมของบริษัทและใช้สำหรับตัดสินใจดำเนินการหลายๆอย่างในบริษัท เช่น ข้อมูลการเงิน การตลาด และการให้บริการ เป็นต้น ซึ่งหลายๆบริษัทก็ต้องล้มเลิกความคิดที่จะใช้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ในการวิเคราะห์เพราะมันเสียเวลามากเกินไปที่จะรวบรวมข้อมูล หรือหลายๆบริษัทก็ต้องจำใจที่จะใช้ข้อมูลที่ไม่ค่อยตรงนักในการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจตัวเอง ในที่สุด การเติบโตของธุรกิจก็ต้องทนทุกข์โดยอาศัยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ให้มา

3.ความวุ่นวายในการรวมระบบเข้าด้วยกันและต้นทุนที่สูง

การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ทำให้ไอทีต้องเสียเวลามากในการรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน การบำรุงรักษาระบบแต่ละระบบ และการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ๆของแต่ละระบบ สำหรับบริษัทที่กำลังโต เมื่อซื้อซอฟต์แวร์แล้ว ก็ต้องการให้ระบบทำงานเชื่อมต่อกันเพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานต่อกันได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นงานที่สาหัสมากเพราะทั้งเสียเวลาทีมงาน เสียเวลาเยอะ ค่าบำรุงรักษาก็เพิ่มขึ้นและบางครั้งระบบก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วย  

4.ผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนลูกค้า

เป้าหมายที่สำคัญ สำหรับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทของคุณ คือ การได้มาซึ่งลูกค้าและการเติบโตของรายได้ ด้วยการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าเพื่อนำธุรกิจของตนไปสู่อีกระดับหนึ่ง หากบริการต่างๆ ที่ลูกค้าคาดหวังจากคุณไม่ได้รับการบริการที่ดี ที่ประทับใจ พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะซื้อจากคุณน้อยลง ซอฟต์แวร์ชุดหรือ อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเกี่ยวกับลูกค้าได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการให้บริการที่ดี ลูกค้าประทับใจและต้องการซื้อสินค้าบริการของคุณต่อไป

จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้ ซอฟต์แวร์หลายตัวในการบริหารธุรกิจ อาจทำให้คุณเพิ่มยอดขายได้เร็วในช่วงแรก แต่กลับส่งผลเสียในระยะยาว คือ ผลงานของพนักงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร การที่คุณไม่สามารถมองเห็นอย่างเรียลไทม์ ความวุ่นวายในการรวมระบบเข้าด้วยกันและต้นทุนที่สูง และสิ่งที่แย่ที่สุดคือการที่มันมีผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนลูกค้า แล้วจะทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้?

ลองพิจารณาเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ชุด หรือ อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้ข้อมูลสามารถสื่อสารส่งต่อกันระหว่างแผนกต่างๆขององค์กรคุณอย่างเรียลไทม์และอัตโนมัติ โดยทั่วไป อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์ (Integrated Software) จะรวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การป้อนใบสั่งขาย การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การออกใบแจ้งหนี้ การเงินและฟังก์ชันอื่น ๆ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ระบบเดียวกัน แม้จะเป็นการลงทุนที่สูงและขั้นตอนการ implement ระบบยุ่งยากหน่อย แต่ก็คุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวมากกว่าครับ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

The Challenge of using variety of software to manage business

All businesses must choose software to manage their operations. Integrated software is often overlooked by organizations that aim to accelerate their short-term profits. The installation of multiple software suites in the same organization results in inefficient business processes and challenges.

This article will mention about the result of using variety of software to manage business

1.Staff’s work performance 

As the company grows, employees must work as efficiently as possible. If employees are inefficient and the software systems they use are antiquated, workplace errors will increase, wasting time and thus not being productive.

All organizations have mission-critical processes that take time and are required. It is vital that these processes are completed accurately and without errors, such as order processing, creating invoices, etc.

Example: An employee spends hours inserting order information into the system while another employee exports the data from the CRM system to calculate the sales and commissions. If one employee cancels the order during the calculation, the data will be incorrect, and they will have to reprocess again.  This scenario leads to frustration within the workplace.

2.Lacking real-time visibility

When using fragmented software that comprises multiple databases, data dilution takes place. Reports and statistics regarding finance, sales, and marketing are vital to determining the health of the business. Fragment software causes delays in the presentation of this data, causing the business to abandon the idea of using this critical data for analysis. This might negatively impair the growth of the business in the long run.

3.Complexity and high cost of system integration

Growing companies, when they invest in software, need the software systems to be connected so that all departments can work seamlessly together. These interfaces are frequently costly, time-consuming, and come with high maintenance costs. Even after investing time and money, interfaces are prone to error, making them nonviable for future growth..

4.Impact on customer growth

The important goals for your company’s continued success are customer acquisition and revenue growth. With increasing competition, businesses must provide excellent customer service. If customer service expectations are not met, they’re less likely to buy from you. Integrated software ensures that the customer receive accurate information and the best possible service. Employees have access to all the information they need about customers’ needs and how to satisfy them. This creates positive customer satisfaction, which creates returning customers..

The use of non-integrated software in your business may allow a quick increase in sales during the start-up stage but has a negative effect in the long run. Staff’s work performance might not be satisfactory due to a lack of real-time visibility, complexity, and the high cost of system integration, and the worst thing is that it has an effect on increasing the number of customers.. How to avoid these problems?

CiMSO Integrated Software Suite is a set of programmes that are created to work together. This enables information to be communicated in real time and automatically between your organization’s various departments. The integrated software includes customer relationship management (CRM), sales, order entry, inventory management, procurement and invoicing, finance, and other functions, all of which are under the same system. Although this is a high investment and the implementation process is a bit complicated, it is more worthy of investment in the long run..

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

Hotel Rate Management System

Rate Management is one of the important strategies to help your hotels and resorts maintain revenue, increase sales and grow, just as you expect.

Only consider the room rate from the number of nights in each room, will limit you to arrange the price management. Also, your chances of serving a variety of customers and likely becoming a regular customer are also reduced.

How will your hotel customer increase? If you can automatically adjust the room rate according to the time, season, and age of guests, or by membership level, etc.

Do you know that CiMSO ERP software provides an outstanding Rate Management System that allows you to freely modify prices according to changing circumstances and conditions. The most important thing is that the system will automatically change your price according to your settings, while the front desk and booking staff do not have to do anything. Our highlight features are…

 • Flexible Rate Management system supports various price management structures and unlimited rates, whether managing prices or setting prices based on membership model, OTA, Agent, time period, season, package, including location or branch etc.
 • The system automatically adjusts the room rate in real time, according to the set pricing rules
 • Update prices and styles through the Config system, which makes every department or every branch of the hotel able to serve customers without errors
 • Marketing plan, the marketing team can make marketing plan, according to the rate, including obtaining information from reports, which can be used for analysis to set a more appropriate price.

CiMSO’s Rate Management system gives you access to comprehensive market behavior analysis to effectively manage your hotel revenue and maximize your hotel’s return.

If you need a consultant system and ERP system for hospitality business for golf software, hotel, resort, hotel management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management and other service businesses

Please feel free to contact CiMSO ERP Software to make a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com

ระบบจัดการราคา (Hotel Rate Management System)

การจัดการเรื่องราคา เป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญ ที่จะช่วยให้ โรงแรม และ รีสอร์ทของคุณรักษารายได้ เพิ่มยอดขายและการเติบโตตามที่คุณคาดหวังไว้

การคิดอัตราห้องพัก จากจำนวนคืนที่เข้าพักเป็นรายห้องเท่านั้น ทำให้คุณมีข้อจำกัดในการจัดการราคา โอกาสของคุณในการให้บริการลูกค้าทีหลากหลายและน่าจะกลายเป็นขาประจำของคุณก็ลดลงไปด้วย ฐานลูกค้าของโรงแรมคุณจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนกันนะ ถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนราคาห้องพักได้อัตโนมัติ ตามช่วงเวลา ฤดู ตามอายุผู้เข้าพัก หรือตามระดับสมาชิก เป็นต้น

คุณรู้ไหมว่า CiMSO ERP software ของเรา ทีระบบ Rate Management ที่โดดเด่น ช่วยให้คุณมีอิสระในการแก้ไขราคา ตามสถานการณ์และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สำคัญ คือ ระบบจะเปลี่ยนราคาให้คุณอย่างอัตโนมัติตามที่คุณตั้งไว้ โดยที่พนักงานส่วนหน้าและพนักงานรับจองห้องพัก ไม่ต้องทำอะไรเลย ด้วยฟังก์ชั่นที่โดดเด่น ดังนี้

 • ระบบจัดการราคา (Rate Management system) ที่ยืดหยุ่น รองรับโครงสร้างการจัดการราคาที่หลากหลายรูปแบบ และ ไม่จำกัดอัตรา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการราคาหรือตั้งราคาตามรูปแบบสมาชิก ตัวแทนขาย OTA ช่วงเวลา ฤคู วัน แพคเกจ รวมถึง สถานที่ (Location/branch) เป็นต้น
 • ระบบจะปรับราคาห้องพักแบบเรียลไทม์ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ตามกฎการกำหนดราคาที่ตั้งไว้
 • อัพเดทราคาและรูปแบบ ด้วยระบบ Config ซึ่งทำให้ทุกหน่วยงานหรือทุกสาขาของโรงแรม สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างไม่มีความผิดพลาด
 • ด้านการตลาด ทีมการตลาดสามารถวางแผนการตลาด ได้สอดคล้องกับการตั้งราคา รวมถึงจะได้รับข้อมูลจากรายงาย ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อตั้งราคาที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

ระบบจัดการราคา (Rate Management system) ของ CiMSO จะช่วยให้คุณเข้าถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมตลาดที่ครอบคลุมเพื่อจัดการรายได้ของโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลตอบแทนให้กับโรงแรมของคุณอย่างแน่นอน 

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

Adaptation of hotel, restaurant and golf course business after open the country (2/2)

The previous article talked about using a Single Software or Fully Integrated Software that helps you reduce your organization’s costs, improve the quality and increase the efficiency of the organization’s work by using technology to help the hotel, golf course, restaurant business adapts to support the new tourism after opening the country.

This article will continue to talk about how to use integrated software technology that will help you adjust your income or increase income for your hotel, golf course, restaurant business after opening the country.

2.Income adjustment

1) issuing room package promotions

As customers’ travel behaviors change, operators of hotels, golf courses and restaurants have to change. Adapt and learn to keep up with the changing needs of tourists. Issuing a promotion for each target customer such as Staycation and Workation for customers who want to work and relax or family group who want to bring their young children to stay with appropriate activities, etc.

 • Package and Voucher Management system will allow you to create a variety of packages that meet the needs of customers. For example, the booking on Sunday to Thursday is cheaper than Friday to Saturday, member customers are cheaper than general customers, family members get the price with an activity package but business members can get a package price including spa services, etc.
 • Technology or  rate management system will help you a lot, for managing a variety of promotions with different prices. Because the system allows you to set and adjust prices automatically. According to the schedule that you set for each promotion. In addition, the price may vary between branches accessed, membership level, and the Front Office team will see the information based on the promotion code. and will not be able to modify prices without authorization to access this section. make the operation not error Fast and impress customers 

2)Increasing labor efficiency and adjusting the number of workers accordingly

2.1) Labor optimization

Before covid, no one thinks about reducing the number of workers or increasing employee productivity. What kind of people do you need, what kind of people do you need to hire immediately? But in an era when everything has changed. Guidelines for increasing salaries while increasing the efficiency of existing employees Instead, it’s a good and solid approach for more and more organizations.

But employee productivity. That doesn’t mean your employees will be able to do more over the same amount of time. If you don’t have a tool, it works fine. You need tools, especially systems, that will help your employees work faster, better. Fewer mistakes In the same amount of time available. And CiMSO ERP Software can be another good choice for hotel business owners. Because the CiMSO system is a fully modular system for such businesses, it is also integrated (integrated). Therefore, existing employees such as Front Office can work faster, receive 30% more customers than before, and can issue tax invoices immediately on the Front Page. You can recognize income immediately without having to issue any documents.

2) Increase sales of products or food to external customers not staying

During the covid pandemic, there are many hotels that have opened their business by selling food from the hotel’s restaurant via delivery, which is interesting and it’s another good source of income. Responding to changing consumer behavior, the Integrated Software system includes a restaurant system (RESTaurateur), a Grab & GO system (SHOPkeeper) that will help make selling and cutting raw materials easy.

 

The benefits of increasing the revenue channel through the sale of food. It’s not just about increasing income, but also to increase the customer base, making customers who love food Know more about the restaurant. Continued to the creation of the package after opening the country, such as; a buffet package with free hotel night, etc.

3) Expanding booking channels through the platform

 

Increasing booking channels through different platforms will reduce the cost of marketing because those sites will help market to us. Also, besides the initial cost, the annual service fee is not very high. They only charge you when someone stays at your hotel. But if you have to sign up and open multiple platforms a day, the time you should spend marketing in other channels is gone.

 

Here the Channel Manager system that comes with Integrated software saves you from having to worry about double booking anymore because every allotment from every booking channel will run into the Integrated software system that you use and manage the booking for you automatically. Marketing team will have time to market to other channels. without having to worry about making mistakes in the booking process anymore.

What do you think with the adaptation method of hotel, restaurant and golf course businesses after opening the country Using technology called Fully Integrated software Suite of CiMSO Southeast Asia, which focuses on using a single system for managing hotels, golf courses, restaurants (One Owner, One Software) to adjust cost management and income adjustments. I sincerely hope that readers will gain knowledge, new ideas, will support your business. I can proudly overcome obstacles during the transition to this new normal era.

If you need a consultant system and ERP system for hospitality business for golf software, hotel, resort, hotel management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management and other service businesses

Please feel free to contact CiMSO ERP Software to make a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com

การปรับตัวของ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และสนามกอล์ฟ หลังเปิดประเทศ (2/2)

บทความนี้ จะพูดต่อไป เกี่ยวกับ วิธีการใช้เทคโนโลยีแบบ Integrated software ที่จะช่วยให้คุณปรับตัวทางด้านรายได้ หรือ เพิ่มรายได้ ให้กับธุรกิจโรงแรม สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร หลังเปิดประเทศ

2.การปรับตัวด้านรายได้ 

1) การออกโปรโมชั่นแพคเกจห้องพัก

เมื่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของลูกค้าเปลี่ยนไป ผู้ประกอบการ โรงแรม สนามกอล์ฟ และร้านอาหาร ก็ต้องเปลี่ยน ปรับตัวและเรียนรู้ให้เท่าทันความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป การออกโปรโมชั่น สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น Staycation และ Workation สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทำงานไปพักผ่อนไป หรือกลุ่มครอบครัว ที่ต้องการพาลูกเล็กไปเข้าพักพร้อมกิจกรรมที่เหมาะสม เป็นต้น

 • ระบบ Package และ Voucher Management จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแพคเกจที่หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น วัน-เวลาเข้าพักในวันอาทิตย์ถึงพฤหัสจะถูกกว่าวันศุกร์และวันเสาร์ ลูกค้าสมาชิกราคาย่อมถูกกว่าลูกค้าทั่วไป ลูกค้าสมาชิกแบบครอบครัวได้ราคาแพคเกจแถมกิจกรรม แต่ลูกค้าสมาชิกธุรกิจได้ราคาแพคเกจแถมบริการสปา เป็นต้น
 • เทคโนโลยี หรือระบบ Rate Management จะเข้ามาช่วยคุณได้มาก สำหรับการบริหารจัดการโปรโมชั่น ที่หลากหลาย ที่มีราคาที่แตกต่างกัน เนื่องจากระบบจะช่วยให้คุณสามรารถตั้งและปรับเปลี่ยนราคาได้อย่างอัตโนมัติ ตามกำหนดเวลาที่คุณตั้งไว้ในแต่ละโปรโมชั่น นอกจากนั้น ราคาอาจะแตกต่างกันระหว่างสาขาที่เข้าใช้งาน ระดับสมาชิก โดยที่ทีม Front Office จะเห็นข้อมูลตามโค้ดโปรโมชั่นนั้นๆ และจะไม่สามารถแก้ราคาต่างๆได้หากไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ ทำให้การทำงานไม่ผิดพลาด รวดเร็วและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 

2)เพิ่มการขายสินค้า หรือ อาหารไปยังลูกค้าภายนอก ที่ไม่ได้เข้าพัก

ช่วงโควิดที่ผ่านมา มีหลายโรงแรม ที่เปิดขยายธุรกิจด้วยการขายอาหารจากห้องอาหารของโรงแรม แบบ Delivery ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ที่ดี ตอบโจทย์ให้กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ระบบ Integrated Software จะมีระบบร้านอาหาร (RESTaurateur) ระบบขายแบบ Grab & GO (SHOPkeeper) ที่จะช่วยให้การขายและการตัดสต๊อกวัตถุดิบเป็นเรื่องง่าย

ซึ่งประโยชน์ของการเพิ่มช่องทางรายได้ไปทางการขายอาหาร ไม่ใช่แค่เรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มฐานลูกค้าทำให้ลูกค้าที่ชื่นชอบอาหาร รู้จักร้านอาหารมากขึ้น ต่อยอดไปยังการสร้างแพคเกจ หลังเปิดประเทศ เช่น แพคเกจบุฟเฟต์แถมห้องพัก เป็นต้น

3)ขยายช่องทางการรับจองห้องพักผ่านแพลตฟอร์ม

การเพิ่มช่องทางในการรับจองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ จะช่วยลดต้นทุนในการทำการตลาด เพราะเว็บไซต์เหล่านั้น จะช่วยทำการตลาดให้กับเรา และนอกจากค่าแรกเข้า ค่าบริการรายปีที่ไม่สูงนัก คิดค่าบริการเราต่อเมี่อมีคนเข้าพักหรือใช้บริการกับเราเท่านั้น แต่ถ้าคุณต้องสมัครและเปิดเข้าไปดูแพลตฟอร์มหลายๆอันต่อวัน เวลาที่คุณควรใช้ทำการตลาดในช่องทางอื่นๆก็หมดไป

ตรงนี้ระบบ Channel Manager ที่มากับ Integrated software ช่วยให้คุณไม่ต้องปวดหัวหับเรื่อง double booking อีกต่อไป เพราะทุก allotment จากทุก booking channel จะวิ่งเข้าไปที่ระบบ Integrated software ที่คุณใช้ และจัดการจองให้กับคุณโดยอัตโนมัติ ทีมงานการตลาดจะมีเวลาไปทำการตลาดที่ช่องทางอื่นๆ โดยไม่ต้องกังวลกับความผิดพลาดในขั้นตอนการจองอีกต่อไป

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับวิธีปรับตัวของ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และรสนามกอล์ฟ หลังเปิดประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี ที่เรียกว่า Fully Integrated software Suite ของ CiMSO Southeast Asia ซึ่งเน้นการใช้ระบบเดี่ยวสำหรับการบริหารจัดการ โรงแรม สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร (One Owner, One software) ในการปรับด้านการบริหารจัดการต้นทุน และการปรับด้านรายได้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้ความรู้ ไอเดียใหม่ๆ จะประคับประคองให้ธุรกิจของคุณ ฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค new normal นี้ไปได้อย่างภาคภูมิใจครับ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com