chanin K

วิธีเชื่อมต่อระบบเดิม Fragment Software เข้ากับระบบบัญชีของ CiMSO

ระบบการจัดการแคดดี้ของคิมโซ (CiMSO Caddy Management System) ไม่เพียงแค่ดูแลให้นักกอล์ฟให้จับคู่กับแคดดี้เพียงเท่านั้น ระบบยังช่วยสนับสนุนให้สนามมีการปฏิบัติงานอย่างราบรื่นอีกด้วย เราจะพูดถึงรายละเอียดฟีเจอร์สำหรับระบบการจัดการแคดดี้ของคิมโซในบทความถัดไปครับ