ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ฝ่าย Property Management เลือกใช้

Property Management คือ การบริหารจัดการทรัพย์สิน เช่น อาคารที่อยู่อาศัย บ้านหรือคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น เซอร์วิสอพาร์ทเม้น มิกซ์ยูส (Mixed-use)  หรืออาคารพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ทั้งเพื่อการอยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์

ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยปกติแล้ว จะมีผู้ดูแลบริหารจัดการอาคาร หรือที่รู้จักกันในนาม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลคอนโด ฝ่ายบริหารอาคาร หรือบางครั้งมาในรูปแบบบริษัทเอาท์ซอร์สที่มีความเป็นมืออาชีพ ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สิน พื้นที่ส่วนกลาง ระบบวิศวกรรมอาคาร สภาพแวดล้อมของโครงการให้คงอยู่ในสภาพที่ดี น่าอยู่อาศัย มีระเบียบ มีมูลค่าเพิ่มในระยะยาว ซึ่งสามารถเรียกโดยรวมว่า ฝ่าย Property Management

 • ฝ่าย Property Management ทำหน้าที่อะไรบ้าง? 

การจัดการทรัพย์สินของฝ่าย Property Management จะมีเนื้องานที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินหรือโครงการที่บริหาร แต่มีหน้าที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพย์สิน ตรวจสอบระบบบัญชี และงบประมาณต่าง ๆ ในโครงการ เพื่อนำมาเป็นรายจ่ายสำหรับการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง ระบบวิศวกรรมอาคาร สภาพแวดล้อมของโครงการให้คงอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ เพื่อคงมูลค่าไว้ในระยะยาว

ทีมบริหารจัดการทรัพย์สิน อาจเป็นทีมนิติบุคคล หรือเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน หรือเป็นบริษัทเอาท์ซอร์ส ที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ โดยที่อาจเป็นโครงการเดี่ยว (เช่น คอนโด/อพาร์ทเม้น) หรือ หลายโครงการ (เช่น คอนโด อพาร์ทเม้น รีเทลล์ และ มิกซ์ยูส)   

 • ฝ่าย Property Management ใช้อะไรเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการโครงการ? 

การทำงานของ ฝ่าย Property Management เป็ฯการทำงานที่ต้องบริหารจัดการทรัพย์สิน/โครงการที่ความข้องเกี่ยวกับบุคคลหลายส่วน และหากบริหารหลายโครงการที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน (รายเดือน/รายวัน) จึงมีความซับซ้อน และอาจเกิดความล่าช้า ผิดพลาดในการทำงานได้  จึงต้องมีเครื่องมือสำคัญ ในการช่วยบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีทำให้การดำเนินงานของทีมงาน มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว คือ เทคโนโลยี ที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management System)

 • ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management System) จะเข้ามาช่วยฝ่าย Property Management อย่างไรบ้าง?

           ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management System) คือระบบที่เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการกการดูแลทรัพย์สิน ไม่ว่าจะบริหารโครงการเดี่ยว หรือ หลายโครงการร่วมกัน โดย 

 1. ระบบจะช่วยเก็บฐานข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ลูกบ้าน ผู้เช่า (Client manager) 
 2. ระบบจะช่วยเรื่องการบริหารจัดการรายได้ ออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ (Account receivable) 
 3. ระบบจะช่วยเรื่องการจัดการราคา (Rate management)   
 4. ระบบจะช่วยเรื่องการบริหารจัดการรายจ่าย (Account Payable) 
 5. ระบบจะช่วยเรื่องการขายห้องพักผ่าน Online Travel Agency หรือ OTAs ในกรณที่มีการให้เช่าห้องพักรายวัน หรือโรงแรม 
 6. ระบบจะช่วยบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) 

        ระบบ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management System) เป็นเครื่องมือ หรือ tool ที่สำคัญและทันสมัย เหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคดิจิตอลอย่างเช่นในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายโครงการก็ได้เริ่มมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการบริหารอาคาร โดยเฉพาะบริษัทบริหารจัดการอาคารชั้นนำได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ลดความผิดพลาด และเพื่อให้บุคลากรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 • รู้จัก CiMSO – Property Management System 

CiMSO (คิมโซ) คือ ระบบบริหารจัดการระดับองค์กร สำหรับ ธุรกิจที่พักและบริการ  (Hospitality & ฺBusiness ERP Software) ซึ่งระบบคิมโซ ได้รับการพัฒนามาเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเดี่ยวหรือหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเดียวกัน หรือ ต่างธุรกิจกัน โดยแบ่งการบริหารจัดการโครงการได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

 1. โครงการเดี่ยว (Single Property) เช่น ธุรกิจโรงแรม ที่พัก สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร ที่มีสาขาเดียว
 2. โครงการเดี่ยว หลายธุรกิจ (Single Property, Many Business) เช่น กอล์ฟคลับ (สนามกอล์ฟ ที่ให้บริการ โรงแรม ร้านอาหาร งานอีเวนท์) สปอร์ตคลับ (สโมสรที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมกีฬา เช่น กอร์ฟไดร์วิ่งเรนจ์ ร้านอาหาร ฟิตเนส สปาและการจัดงานอีเวนท์) เป็นต้น
 3. หลายโครงการ แต่ธุรกิจเดียว (Multi Property, One Business) เช่น Group Hotel Restaurant Group 
 4. หลายโครงการ หลายธุรกิจ (Multi Property, Many Businesses) เช่น 
  • เจ้าของธุรกิจที่มีทั้งกิจการโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้น รีเทล์ 
  • เจ้าของธุรกิจโรงแรมแบบมิกยูส (อาจมีทั้งส่วนโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้น สำนักงาน รีเทลล์ และ ร้านอาหาร) 
  • เจ้าของธุรกิจบริการอื่นๆ

ระบบคิมโซ (CiMSO) มีโมดูลย์หลากหลายในระบบเดียว (Single Software) ซึ่ง เจ้าของธุรกิจหรือทีม Property Management สามารถเลือกใช้โมดูลย์ที่เหมาะสมกับโครงการได้ < คลิกลิ้ง เพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ Property Management System>  

ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management System) ของ คิมโซ (CiMSO) นอกจากจะโดดเด่นทางด้านการเป็นซอฟต์แวร์เดียว สำหรับบริหารทุกกิจการ (Single Software for All Hospitalities & Businesses) คิมโซยังมีความโดดเด่นทางด้านการรวบรวบรวมฐานข้อมูล (Customer Data Platform – CDP) ซึ่งผู้บริหาร ภายใต้ กฎหมาย PDPA สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการวิเคราะห์ การทำการตลาด โปรโมชั่น และการให้บริการหลังการขาย เป็นต้น  ศึกษาระบบคิมโซ เพิ่มเติมได้ที่นี่ <คลิกลิ้งนี้>

ติดต่อเรา

CiMSO สนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนจากระบบซอฟต์แวร์แบบแยกส่วน (fragmented legacy software systems) ไปยังรูปแบบซอฟต์แวร์อีอาร์พีอินทีเกรชัน (integrated ERP solutions) CiMSO ยังดูแลและให้ความช่วยเหลือในการการปรับใช้ระบบใหม่อย่างประสบความสำเร็จ โดยเรามีมาตรฐานในการให้บริการ ภายใต้ ระบบบริหารคุณภาพ ISO90003 และหลักการจัดการโครงการแบบ PRINCE II

กรุณาติดต่อสำนักงาน CiMSO ในพื้นที่ของคุณหรือ Value Added Reseller (VAR) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดซอฟต์แวร์ ERP ของ CiMSO สำหรับ โรงแรม ล็อดจ์ รีสอร์ท (Hotels, Lodges, Resorts) สโมสรหรือคลับ (Club) ไทม์แชร์(Timeshare) และการจัดการพื้นที่เช่า(Leasing management

หากคุณต้องการระบบที่ปรึกษาและระบบ ERP สำหรับธุรกิจการบริการ (ซอฟต์แวร์กอล์ฟ ซอฟต์แวร์การจัดการโรงแรม ซอฟต์แวร์การจัดการรีสอร์ท ซอฟต์แวร์การจัดการกิจกรรม ร้านอาหาร ซอฟต์แวร์การจัดการอาหารและเครื่องดื่มและครัวกลาง ซอฟต์แวร์สปา การจัดการร้านค้าปลีกขายส่ง การจัดการแฟรนไชส์ ​​และอื่นๆ ธุรกิจบริการ)

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software   เพื่อสาธิตการใช้งานสั้นๆ (ฟรี ผ่านระบบออนไลน์) ได้ที่ 02-1296312 หรือ  Marketingth@cimso.com

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com