ออก ใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือ TAX INVOICE – ABB ด้วย ซอฟต์แวร์คิมโซ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (TAX INVOICE – ABB) เป็นสิ่งคุ้นตาของแทบทุกคนนะครับ เพราะเราจะสามารถพบเจอได้เมื่อเราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และ สนามกอล์ฟ แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อคืออะไร แตกต่างจากใบกำกับภาษีฉบับเต็มอย่างไร ใครเป็นผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อผ่านเครื่องบันทึกการรับเงิน (POS) มีหน้าที่และหลักการอย่างไร บทความนี้เราจะเล่าถึง รายละเอีดยของใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อด้วยซอฟต์แวร์คิมโซ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (TAX INVOICE – ABB) คืออะไร?

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือ เอกสารสำคัญในอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับกิจการที่เป็น “กิจการค้าปลีก”ที่มีการจด VAT เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานแสดงมูลค้าสินค้าและบริการนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง ซึ่งกิจการค้าปลีกที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น ร้านค้า โรงแรม และร้านอาหาร ซึ่งธุรกิจลักษณะนี้ ผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้เลย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากกรมสรรพากร แต่ถ้าผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นลักษณะข้างต้น ควรขออนุมัติการใช้งานกับทางกรมสรรพากรในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น โดยทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือมีการใช้บริการ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ และต้องจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทันทีที่ได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการอีกด้วย

การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ด้วยระบบ CiMSO

ระบบคิมโซจะทำการบันทึกรายการขายให้อัตโนมัติ ในขั้นตอนการทำงานของพนักงานในแต่ละแผนก ดังนี้ 

1.ณ จุดขาย ผ่านเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)  

2.ผ่านระบบบัญชี (ACCOUNTSoffice)

กิจการที่มีลักษณะค้าปลีกและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร เป็นต้น 

มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสรรพากร และหากกิจการต้องการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ เพื่อให้สะดวกกับการทำงานมากขึ้น กิจการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด <คลิก เพื่อดูหัวข้อ การขออนุญาตใช้ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point Of Sale – PoS)>  

รายการสำคัญที่ต้องมีใน ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

  1. ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลข 13 หลักของผู้ออกใบกำกับภาษี
  2. สิ่งนี้สำคัญมากต้องมี คำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” หรือ “Receipt/Tax Invoice (ABB)”
  3. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี
  4. ชื่อ ชนิด ประเภทสินค้า และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ (ออกเป็นรหัสได้)
  5. วันที่ออกใบกำกับภาษี
  6. ข้อความที่ระบุในใบกำกับภาษีอย่างย่อว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หรือ “VAT Included”
  7. ข้อความอื่น ๆ ที่สรรพากรกำหนด

ตัวอย่าง ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ที่ออกจาก เครื่องบันทึการเก็บเงิน (POS) ของ ระบบคิมโซ 

ABB

ตัวอย่าง ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ที่ออกจาก ระบบบัญชี (ACCOUNTSoffice) ของ ระบบคิมโซ 

Ci-Header-INNkeeper

ติดต่อเรา

CiMSO สนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนจากระบบซอฟต์แวร์แบบแยกส่วน (fragmented legacy software systems) ไปยังรูปแบบซอฟต์แวร์อีอาร์พีอินทีเกรชัน (integrated ERP solutions) CiMSO ยังดูแลและให้ความช่วยเหลือในการการปรับใช้ระบบใหม่อย่างประสบความสำเร็จ โดยเรามีมาตรฐานในการให้บริการ ภายใต้ ระบบบริหารคุณภาพ ISO90003 และหลักการจัดการโครงการแบบ PRINCE II

กรุณาติดต่อสำนักงาน CiMSO ในพื้นที่ของคุณหรือ Value Added Reseller (VAR) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดซอฟต์แวร์ ERP ของ CiMSO สำหรับ โรงแรม ล็อดจ์ รีสอร์ท (Hotels, Lodges, Resorts) สโมสรหรือคลับ (Club) ไทม์แชร์(Timeshare) และการจัดการพื้นที่เช่า(Leasing management

หากคุณต้องการระบบที่ปรึกษาและระบบ ERP สำหรับธุรกิจการบริการ (ซอฟต์แวร์กอล์ฟ ซอฟต์แวร์การจัดการโรงแรม ซอฟต์แวร์การจัดการรีสอร์ท ซอฟต์แวร์การจัดการกิจกรรม ร้านอาหาร ซอฟต์แวร์การจัดการอาหารและเครื่องดื่มและครัวกลาง ซอฟต์แวร์สปา การจัดการร้านค้าปลีกขายส่ง การจัดการแฟรนไชส์ ​​และอื่นๆ ธุรกิจบริการ)

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software   เพื่อสาธิตการใช้งานสั้นๆ (ฟรี ผ่านระบบออนไลน์) ได้ที่ 02-1296312 หรือ  Marketingth@cimso.com

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com