บริหาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วย ระบบบัญชี CiMSO Accountings

ซอฟแวร์คิมโซ (CiMSO Software) เป็นซอฟต์แวร์ระดับ ERP สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่เหมาะสำหรับธุรกิจบริการ สนามกอล์ฟ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร สปา ธุรกิจบริการอื่นๆ รวมถึงธุรกิจค่าปลีก-ค้าส่ง จึงเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความโดดเด่น ทางด้าน ระบบบัญชี (CiMSO Accountings) ที่มีความละเอียดของข้อมูลและความถูกต้องของการบันทึกบัญชี 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีประเภทหนึ่งที่เก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วยภาษีซื้อ และภาษีขาย

ระบบบัญชี ของ ซอฟต์แวร์คิมโซ ช่วยให้ผู้ใช้งาน (นักบัญชี หรือ แผนกบัญชี) สามารถเรียก รายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขาย ได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้ ระบบได้มีการใช้งานและรับรองความถูกต้องในการบันทึกบัญชี บันทึกค่าใช้จ่าย การเรียกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม จากบริษัทชั้นนำ รวมถึงสำนักงานบัญชี 

ขั้นตอนการออก รายงานภาษีซื้อ ด้วยซอฟต์แวร์คิมโซ (CiMSO)

ขั้นตอนการออก รายงานภาษีซื้อ ด้วยซอฟต์แวร์คิมโซ (CiMSO)

1. บันทึกรายการขาย 

ระบบคิมโซจะทำการบันทึกรายการขายให้อัตโนมัติ ในขั้นตอนการทำงานของพนักงานในแต่ละแผนก ดังนี้ 

1.1. เรียวไทม์ ณ จุดขาย ผ่านเครื่อง POS 

       <คลิก เพือดู การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือ ABB ด้วยซอฟต์แวร์คิมโซ>

1.2. ผ่านระบบบัญชี (ACCOUNTSoffice)

2. ออกรายงานภาษีขาย

ระบบคิมโซจะสามารถออกรายงานภาษีขาย ได้ทันทีอย่างเรียลไทม์ ที่หน้ารายงาน (F621)เพียงแค่คุณกดเลือกรอบวันที่ของเดือนภาษี  เพื่อออกรายงานภาษีขาย ณ เดือนนั้นๆ  และทำการ Export PDF ก็จะได้ รายงานภาษีขายที่ถูกต้องตามแบบของสรรพากรไทย 

ทั้งนี้ระบบจะรวบรวม ใบกำกับภาษีที่เกิดจากยอดขายหรือการให้บริการ ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในรายงานภาษีขาย ทุกรายการที่เคยออกใบกำกับภาษีสำหรับเดือนภาษีที่จะยื่นแบบ ภ.พ.30 ทั้งนี้รวมถึงใบกำกับภาษีที่ยกเลิก และใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ให้ ปรากฎใน รายงานภาษีขาย ด้วย

ตัวอย่าง รายงานภาษีขาย (Output Tax) ที่ออกโดย ระบบคิมโซ

รายงาน ภาษีขาย ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

 1. ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีขาย
 2. แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
 3. แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 4. แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีขาย

ขั้นตอนการออก รายงานภาษีซื้อ ด้วยซอฟต์แวร์คิมโซ (CiMSO)

ขั้นตอนการออก รายงานภาษีซื้อ ด้วยซอฟต์แวร์คิมโซ (CiMSO)

1. บันทึกรายการซื้อ 

ในการทำรายงานภาษีซื้อ ซอฟต์แวร์คิมโซ ช่วยให้คุณบันทึกรายการซื้อสินค้าและการซื้อบริการ ได้ง่ายๆ เมื่อคุณได้รับสินค้าหรือบริการพร้อมกับใบกำกับภาษีจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการแล้ว … 

1.1. กรณีที่เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการ ที่มีการออกใบสั่งซื้อ (PO) ให้เลือกใบสั่งซื้อเดิมขึ้นมาทำการรับสินค้า (CGRV) ซึ่งจำนวน/ข้อมูลสินค้าจะถูกบันทึกและอัพเดทเข้าสู่คลังสินค้าในระบบคิมโซทันที พร้อมสำหรับการขายที่จุดขาย 

1.2. หากไม่มีการออกใบสั่งซื้อ ผู้ใช้ก็ยังสามารถทำการบันทึกการรับเข้าสินค้า (CGRV) ได้เช่นเดียวกันกันกับกรณีที่มีใบสั่งซื้อ (PO)

1.3. กรณีที่เป็นงานบริการ ที่ไม่มีการออกใบสั่งซื้อ (PO) คุณก็สามารถทำการบันทึกรายการค่าบริการและรายละเอียดของใบกำกำกับภาษีตามที่สรรพากรกำหนด 

โดดเด่น: ในการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ซอฟต์แวร์คิมโซ …

 • ระบบจะมีการล็อก (Security item 1453) ไม่ให้ผู้บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ ทำการบันทึกรายการภาษีซื้อหากไม่ได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขผู้เสียภาษีของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ 
 • ระบบจะบังคับให้ ใส่ข้อมูล หมายเลขใบกำกับภาษี ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ก่อนทำการบันทึกการรับเข้าสินค้า/บริการ

2. ออกรายงานภาษีซื้อ

ระบบคิมโซจะสามารถออก รายงานภาษีซื้อ ได้ทันทีอย่างเรียลไทม์ หลังจากที่คุณทำการบันทึกรายการซื้อตามเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ ที่หน้ารายงาน (F621) เพียงแค่คุณกดเลือกรอบวันที่ของเดือนภาษี  เพื่อออกรายงานภาษีซื้อ ณ เดือนนั้นๆ  และทำการ Export PDF ก็จะได้ รายงานภาษีซื้อที่ถูกต้องตามแบบของสรรพากรไทย 

ทั้งนี้ระบบจะรวบรวม ใบกำกับภาษีที่เกิดจากรับเข้าสินค้าหรือการให้บริการตามใบกำกับภาษีซื้อ ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในรายงานภาษีซื้อ สำหรับเดือนภาษีที่จะยื่นแบบ ภ.พ.30 ทั้งนี้รวมถึง ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ให้ ปรากฎใน รายงานภาษีซื้อ ด้วย 

ตัวอย่าง รายงานภาษีซื้อ (Input Tax) ที่ออกโดย ระบบคิมโซ

รายงาน ภาษีซื้อ ตามสรรพากรกำหนด ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

 1. ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีซื้อ
 2. แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
 3. แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 4. แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีซื้อ
 5. แสดงรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้น อันได้แก่ วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ, สำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ, มูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อโดดเด่น ของ การบันทึก รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ด้วย ซอฟต์แวร์คิมโซ 

 • ซอฟต์แวร์คิมโซ เป็น ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (ERP Software) ซึ่งระบบจะทำการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ทันที ที่มีการทำขั้นตอนการขายหรือขั้นตอนรับเข้าสินค้า/บริการ ทำให้แผนกบัญชี และผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้อย่างเรียลไทม์ 
 • ในการซื้อสินค้า/บริการ และออกรายงานภาษีซื้อ ระบบคิมโซ สามารถตั้งค่าการบันทึกบัญชี สำหรับสินค้า/บริการ ที่มี จุดความรับผิดในการเสียภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) ที่แตกต่างกันได้

             <คลิก เพื่อดู  การจัดการ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) ด้วยซอฟต์แวร์คิมโซ>

 •  ระบบคิมโซ สามารถทำการออกใบลดหนี้ (กระทบ/ไม่กระทบจำนวนสินค้า) พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องออกใบลดหนี้ ได้อย่างถูกต้องตามทีสรรพากรไทยกำหนด และแสดงในรายงานภาษีขายได้อย่างถูกต้อง 
 • ***พิเศษ** ระบบคิมโซ จะทำการออกหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate หรือ 50ทวิ) ให้อัตโนมัติ สำหรับการชำระค่าบริการ ซึ่งผู้ใช้สามารถดึงสรุปรายการหัก ณ ที่จ่าย ในรายงานหัก ณ ที่จ่าย ภงด3 หรือ ภงด 53 (F630) ได้ ทั้งในรูปแบบ PND หรือ Excel พร้อมสำหรับการนำเข้าข้อมูลในระบบยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรอีกด้วย

ตัวอย่าง หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (Withhold Tax Certificate) ที่ออกโดย ระบบคิมโซ

Ci-Header-INNkeeper

ติดต่อเรา

CiMSO สนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนจากระบบซอฟต์แวร์แบบแยกส่วน (fragmented legacy software systems) ไปยังรูปแบบซอฟต์แวร์อีอาร์พีอินทีเกรชัน (integrated ERP solutions) CiMSO ยังดูแลและให้ความช่วยเหลือในการการปรับใช้ระบบใหม่อย่างประสบความสำเร็จ โดยเรามีมาตรฐานในการให้บริการ ภายใต้ ระบบบริหารคุณภาพ ISO90003 และหลักการจัดการโครงการแบบ PRINCE II

กรุณาติดต่อสำนักงาน CiMSO ในพื้นที่ของคุณหรือ Value Added Reseller (VAR) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดซอฟต์แวร์ ERP ของ CiMSO สำหรับ โรงแรม ล็อดจ์ รีสอร์ท (Hotels, Lodges, Resorts) สโมสรหรือคลับ (Club) ไทม์แชร์(Timeshare) และการจัดการพื้นที่เช่า(Leasing management

หากคุณต้องการระบบที่ปรึกษาและระบบ ERP สำหรับธุรกิจการบริการ (ซอฟต์แวร์กอล์ฟ ซอฟต์แวร์การจัดการโรงแรม ซอฟต์แวร์การจัดการรีสอร์ท ซอฟต์แวร์การจัดการกิจกรรม ร้านอาหาร ซอฟต์แวร์การจัดการอาหารและเครื่องดื่มและครัวกลาง ซอฟต์แวร์สปา การจัดการร้านค้าปลีกขายส่ง การจัดการแฟรนไชส์ ​​และอื่นๆ ธุรกิจบริการ)

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software   เพื่อสาธิตการใช้งานสั้นๆ (ฟรี ผ่านระบบออนไลน์) ได้ที่ 02-1296312 หรือ  Marketingth@cimso.com

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com