การเก็บฐานข้อมูลลูกค้า (CDP) ในระบบคิมโซช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสนามกอล์ฟอย่างไร

การเก็บข้อมูลลูกค้าในระบบคิมโซ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการเพิ่มรายได้ให้กับสนามกอล์ฟ โดยมีการเก็บประวัติการใช้จ่ายและการเข้าใช้บริการของลูกค้าพร้อมกับศึกษาพฤติกรรม และให้พนักงานนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างบริการและประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะบุคคลได้ หรือ ที่เรียกว่า personalized experience

4 วิธีในการใช้ CDP ให้มีประสิทธิภาพ

  1. การตลาดเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing): คิมโซสามารถดึงข้อมูลลูกค้าจากหลากหลายมิติมาสรุปและแสดงอยู่ในหน้าเดียว เช่น ประวัติการใช้จ่าย พฤติกรรมการเล่นกอล์ฟ รวมถึงความชอบส่วนบุคคล โดยข้อมูลเหล่านี้ทางสนามกอล์ฟสามารถนำมาสร้างการตลาดเฉพาะบุคคลเพื่อดึงดูดลูกค้าตรงตามความสนใจและเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่าง เช่น CiMSO CDP มีฟีเจอร์ที่สามารถให้สถานะและรวมกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมการเล่นคล้ายกันพร้อมกับส่งอีเมลโปรโมชั่นไปยังกลุ่มลูกค้าดังกล่าว เพื่อให้ตรงเป้าหมายและตอบโจทย์ได้ถูกต้อง

2. การเพิ่มประสบการณ์ประทับใจ (Enhanced Customer Experience): CiMSO CDP สามารถช่วยให้สนามกอล์ฟสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลได้ โดยศึกษาข้อมูลลูกค้าและสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ส่งข้อความหรืออีเมลเป็นรายสัปดาห์พร้อมกับแนะนำสินค้าหรือโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการ การเพิ่มประสบการณ์ประทับใจเฉพาะบุคคลในลักษณะนี้ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าพนักงานรู้ใจ นำไปสู่การไว้ใจในการกลับมาใช้บริการอีกครั้งเพื่อต่อยอดสร้างเป็นฐานลูกค้าประจำต่อไป

3. แคมเปญการตลาดอัตโนมัติ (Automated Marketing Campaigns): การตลาดอัตโนมัติ คือ การนำซอฟต์แวร์มาช่วยในการทำการตลาด ทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมและการสื่อสารถึงลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ระบบ CiMSO CDP สามารถส่งแคมเปญการตลาดได้โดยใช้ข้อมูลลูกค้าที่เก็บรวบรวมอยู่ในระบบไปพร้อมกับสร้างการตลาดเชิงกระตุ้น คือ ถูกที่ ถูกเวลา ถูกช่องทางและตรงตามความต้องการ

ตัวอย่าง เช่น CiMSO CDP สามารถดึงประวัติการใช้จ่ายเพื่อหากลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้เข้ามาใช้บริการเป็นเวลานาน หลังจากนั้น ทีมการตลาดสามารถส่งอีเมล์หรือ sms พร้อมกับมอบส่วนลดเพื่อดึงดูดให้เข้ามาเล่นในครั้งถัดไป โดยการใช้การตลาดอัตโนมัติเช่นนี้ ทำให้สนามกอล์ฟสามารถเพิ่มรายได้ไปพร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพและตื่นตัวในการวางแผนทางกลยุทธ์ตลอดเวลา

4. การใช้ข้อเท็จจริงมาประกอบการตัดสินใจ (Data-Driven Decision Making): เนื่องจากโปรแกรม CiMSO CDP สามารถเก็บข้อมูลในทุกๆมิติที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ทั้งประวัติการใช้จ่าย พฤติกรรม ความต้องการ ข้อมูลเหล่านี้จึงถือเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถช่วยให้สนามกอล์ฟนำมาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการทำการตลาดและบริหาร

ตัวอย่าง เช่น ในโปรแกรม CiMSO มีฟีเจอร์ที่สามารถดูรายงานจำนวนผู้เล่นที่เข้ามาเล่นในแต่ละช่วงเวลา โดยทางสนามกอล์ฟสามารถนำข้อมูลนี้มาวางแผนการบริหาร ทั้งในเรื่องของการกำหนดราคา การใช้โปรโมชั่น การกำหนดจำนวนพนักงาน รวมไปถึงการจัดการรายได้ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

โดยสรุป คือ การเก็บข้อมูลลูกค้าในระบบคิมโซ หรือ CiMSO CDP สามารถช่วยให้สนามกอล์ฟนำข้อมูลมาทำการตลาดและให้บริการเฉพาะบุคคล สร้างแคมเปญโปรโมชั่นอัตโนมัติและใช้ข้อมูลเชิงลึกมาตัดสินใจในการบริหาร ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพิ่มฐานลูกค้าประจำ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

If you require a consultant system and an ERP system for hospitality businesses (golf software, hotel management software, resort management software, event management software, restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software, spa software, wholesale retail management, franchise management, and other service businesses)

Feel free to contact CiMSO ERP Software  for a short demo (free, via online) at 02-1296312 or marketingth@cimso.com

5.2-Ci-Header-GOLFmanager-c

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com