รู้จัก Customer Data Platform (CDP) ที่ทุกธุรกิจต้องมี!

Data หรือ ข้อมูล มีความสำคัญและเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรเป็นอย่างมาก ในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลของลูกค้า เพราะเป็น การเก็บรวบรวม บริหารจัดการวิเคราะห์ หรือการนำเอาข้อมูลไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเอาชนะคู่แข่ง และสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน

Customer Data Platform คืออะไร?

Customer Data Platform หรือ CDP คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่จะช่วยเก็บรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้า และจัดกลุ่มข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นโปรไฟล์ลูกค้าคนหนึ่ง (Client Profile) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญต่อองค์กร เพราะ สามารถทำมาใช้สร้างกลยุทธ์การตลาดได้มากมาย

อุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลขององค์กร  

แต่อุปสรรคใหญ่ที่ผู้ประกอบการเจอ คือ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำการตลาดนั้นอยู่กระจัดกระจาย แยกกันไปตามทีม ตามแผนก เพราะใช้ระบบซอฟต์แวร์แตกต่างกัน หรือที่เรียกว่า Fragment Software ทำให้กว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการก็กินเวลาเป็นเดือน เป็นสัปดาห์ทำให้ไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาได้ ที่สำคัญคือเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก็มีแนวโน้มสูงที่ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากแต่ละซอฟต์แวร์ก็มีวิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ทำให้หลายครั้งที่พบว่า ลูกค้าคนเดียวกัน ถูกมองเป็นคนละคนกัน เพราะโดนเก็บข้อมูลในคนละรูปแบบกันนั่นเอง

CiMSO – Customer Data Platform

ระบบคิมโซ เราให้ความสำคัญกับจัดเก็บข้อมูล (ข้อมูลพนักงาน, ผู้บริหาร, ลูกค้า) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเชิงพฤติกรรม เพื่อประโยชน์ของการทำการตลาด และการพัฒนาองค์กร ซึ่งเราเป็นระบบ ERP ที่พัฒนาขึ้นจากต่างประเทศ จึงให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลภายใต้ PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Data Privacy Law)

Customer data Platform (CDP) ของ CiMSO ERP Software มีกระบวนการทำงานเบื้องต้นดังนี้

1.การสร้างโพรไฟล์ของลูกค้า (Client profile และ Client ID)

 • Client Profile และ Client ID หรือโพรไฟล์ของลูกค้าเป็นหัวใจหลักของระบบ CiMSO ERP Software และเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้ระบบคิมโซ่จะต้องเรียนรู้
 • ระบบจะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าด้วยการสร้าง ID จากนั้น map ID ให้ข้อมูลของลูกค้า ระหว่างโมดูล เช่น ระบบโรงแรม ระบบร้านอาหาร และระบบบัญชี ทำให้ทั้งองค์กร สามารถได้รับข้อมูลต่อกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเห็นลูกค้าเป็นคนๆ เดียวกันตลอดทั้ง Journey
 • ระบบคิมโซ สามารถสร้าง segmentation หรือ แบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะเฉพาะ ด้วยการกำหนด Client status ซึ่งสามารถสร้างได้อย่างไม่จำกัด เช่น ดังนั้น คุณจะสามารถทราบได้ว่า ลุกค้าท่านนี้ รู้จักสินค้า/บริการของคุณจากช่องทางไหน เป็นลูกค้าประเภทอะไร เริ่มซื้อสินเค้า/บริการมาตั้งแต่เมื่อไหร ความถี่ในการซื้อเป็นอย่างไร ไปใช้บริการที่ไหนบ่อย เป็นต้น
 • ระบบคิมโซ สามารถเก็บข้อมูลได้แบบ Real time ทำให้นักการตลาด หรือเจ้าของกิจการสามารถเห็นภาพรวมและนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที

2.การเก็บข้อมูล (Data Collection)

ระบบคิมโซสามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากระบบคิมโซเป็น fully integrated software ทำให้การได้มาซึ่งข้อมูลมีความถูกต้อง เพราะข้อมูลเหล่านั้นเกิดจากการที่ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าพักที่โรงแรม (INNkeeper) การตีกอล์ฟ (GOLFmanager) การซื้อสินค้า (SHOPkeeper) การทานอาหารที่ร้านอาหาร (RESTauarteur) การนวดสปา (SPAscheduler) การจัดงานเลี้ยง (EVENTmanager) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ระบบคิมโซ่เก็บได้ คือ

 • ข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำการตลาด คือ การรู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ซึ่งจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ภาษา สัญชาติ  เป็นต้น ซึ่งจะสามารถทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และทำกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
 • ข้อมูลธุรกรรม และคำสั่งซื้อ สามารถเก็บได้ทั้งคำสั่งซื้อ วันที่ มูลค่าการซื้อลูกค้า สินค้า บริการ และการกลับมาซื้อซ้ำ เครดิต เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่สำคัญในการทำการตลาดและการขาย
 • ข้อมูลสินค้าและบริการ การเก็บข้อมูลด้านราคา และสินค้าคงคลัง เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียโอกาสในการขาย และเพิ่มยอดขาย เพราะเมื่อเรามีกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ เราก็ต้องมีสินค้าพร้อมขายด้วย
 • ข้อมูลผู้จำหน่าย ระบบคิมโซ ไม่เพียงเก็บข้อมูลของลูกค้า แต่ยังเก็บข้อมูลของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ด้วย เพื่อให้คุณสามารถเทียบราคาซื้อ ปริมาณ และสามารถทำการตลาดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง

3.การนำข้อมูลไปใช้ (Data Usage และ Data Analysis)

 • เมื่อข้อมูลที่เราเก็บมีความสมบูรณ์มากพอ เราก็ควรดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ วิเคราะห์ตามความต้องการของแต่ละแผนก โดยเฉพาะแผนกการตลาด ซึ่งคุณจะสามารถนำข้อมูลชุดนี้ไปใช้ได้ในในทุกๆ เครื่องมือ เช่น การทำ Email marketing , ยิง Ads ต่างๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร
 • นอกจากนั้นคุณยังสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นรายบุคคล เช่น
  • หากเราต้องการการทำการตลาด เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสูง คุณก็สามารถสร้างอีเมลส่งของขวัญแทนคำขอบคุณได้ทันที
  • ร้านอาหาร หากคุณต้องการ เพิ่มยอดขายในเมนูอาหารจานใดจานหนึ่ง ก็สามารถสร้างกลุ่มลูกค้าที่ชอบทานเมนูนั้นและส่งอีเมล์เพื่อนำเสนอโปรโมชั่น

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com