ระบบ ERP มีมูลค่าเท่าไหร่?

Enterprise Resource Planning (ERP) ของ CiMSO คือ ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจ สำหรับ ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท คลับ (สโมสร, สปอร์ตคลับ) สนามกอล์ฟ และธุรกิจบริการอื่นๆ สามารถรวมกระบวนการจัดการทั้งหมดไว้ในระบบเดียว เพื่อตอบโจทย์การให้บริการของคุณโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีระบบ ERP ยุคใหม่เพียงไม่กี่ระบบที่สามารถเชื่อมต่อการจัดการโรงแรมส่วนหน้า (หรือระบบ PMS) เข้ากับ เข้ากับระบบบริหารจัดการบัญชีงบดุลแบบเต็มรูปแบบ (Fully Integrated Software)

จากประสบการณ์ของคิมโซ (CiMSO) เราพบว่าบริษัทต่างๆ ใช้จ่ายมากกว่า 5-10% ของงบประมาณทั้งหมดไปกับการลงระบบ ERP ใหม่หรือในช่วงแรกของการลงระบบ ERP (Implementation) นอกจากนั้น บริษัทมักจะใช้จ่ายประมาณ 1-2% ของงบประมาณประจำปี สำหรับแผน SLA (service-level agreement) ต่อปี

ปัจจัยต่อไปนี้ เป็นตัวกำหนดต้นทุนของระบบ ERP

ขนาดองค์กร (Organisation Size)
บริษัทขนาดเล็ก มีจำนวนคนน้อยก็จะเสียค่า license ต่อคนน้อย และโดยปกติจะมีการผลิตและการจัดการการด้านซัพพลายเชน (Supply chain Operation) ที่เล็กกว่าบริษัทใหญ่  ซึ่งหมายถึงความซับซ้อนในการไมเกรชั่น (Migrating System) น้อยลงเมื่อมีการย้ายระบบ ยิ่งธุรกิจของคุณมีขนาดใหญ่เท่าใด คุณก็ต้องจ่ายมากขึ้นเท่านั้น บริษัทต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการล่วงหน้าได้โดยเลือกการปรับใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์
 
ความซับซ้อนของติดตั้งระบบ (Implementation)
องค์กรขนาดใหญ่และบางครั้งองค์กรที่ลงทุนไปมากแล้วในระบบ ERP ที่แตกต่างกัน อาจต้องลงแรงและวางแผนมากขึ้นเพื่อโยกย้ายไปยังระบบ ERP ไปบนคลาวด์ การโฮสต์ระบบ ERP บนเซิร์ฟเวอร์ภายในยังเพิ่มความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย
 
ฟีเจอร์ของระบบที่ต้องการพิเศษ (required Features)
ธุรกิจบางแห่งอาจต้องการคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับระบบ ERP ของตนมากกว่าที่อื่น และคุณลักษณะและบริการเพิ่มเติมเหล่านั้นอาจส่งผลให้ค่าลิขสิทธิ์หรือค่าสมัครสมาชิกสูงขึ้น
 
การปรับแต่งระบบ (Customisations)
หากธุรกิจต้องการคุณสมบัติแบบกำหนดเองให้เชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่เดิม หรือต้องการปรับแต่งการทำงานของระบบ ซึ่งไม่ใช่ฟีเจอร์ที่จำเป็นตามปกติที่ธุรกิจเช่นเดียวกันจะต้องมี อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการใช้งานเพิ่มเติม ธุรกิจควรมุ่งเน้นเฉพาะการเพิ่มคุณลักษณะที่จำเป็นเท่านั้น
 
ค่าใช้จ่ายของระบบ ERP ที่เกิดต่อเนื่อง
นอกจากค่าติดตั้งระบบ ERP แล้ว อย่าลืมว่ายังมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่ต้องพิจารณา เช่น

  • เจ้าหน้าที่ไอที (IT staff) : ระบบ ERP ของคุณจะต้องได้รับการจัดการ และการปรับใช้ในองค์กร คุณจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีภายในเพื่อจัดการกับความต้องการทางเทคนิคใดๆ ที่เกิดขึ้น
  • การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support): แม้ว่าการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน เช่น ฐานความรู้และความช่วยเหลือทางอีเมล์ โดยทั่วไปจะรวมอยู่ในราคาของระบบ ERP แต่การสนับสนุนขั้นสูง (advanced support)จะต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  • การบำรุงรักษาและการอัพเกรด (Maintenance and Upgrading): การปรับใช้ในองค์กรจำนวนมากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบำรุงรักษาและการอัพเกรดซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณชำระเงินแบบ subscription-based fee สำหรับ cloud ERP deployment ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการอัพเกรดอาจรวมอยู่ในปัจจัยดังกล่าวแล้ว

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สำหรับโซลูชัน ERP, ตัวอย่างการคำนวณ
รายได้ต่อเดือน อย่างน้อย 2,000,000.00 บาท รายได้ต่อปี หรือ ของยอดการลงทุนครั้งแรกของธุรกิจ รวม 24,000,000 ล้านบาท

งบประมาณการลงทุนสำหรับระบบ ERP: 24,000,000 x 5% = 1,200,000 บาท

อย่างไรก็ตาม จริงๆแล้วก็ ไม่มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ตายตัวว่าคุณควรใช้จ่ายเท่าไรกับระบบ ERP เนื่องจากจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น

  • หากคุณต้องการระบบสนามกอล์ฟ แต่ยังไม่ต้องการระบบบัญชี คุณจะเสียค่าใช้จ่ายพาะส่วนการบริหารจัดการสนามกอล์ฟเท่านั้น
  • หากฝ่ายบริหาร ต้องการเห็นข้อมูลภาพรวมตั้งแต่การจัดการขาย การตัดสต๊อกสินค้า ไปจนถึงการบัญชี ซึ่งมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรเติบโตไวเพราะระบบจะช่วยเพิ่มผลกำไรมากกว่า บริษัทก็จะตัดสินใจลงระบบ ERP ทั้งระบบ

หากคุณกำลังพิจารณาเลือกใช้ระบบ ERP และสงสัยว่าจะใช้จ่ายควรจะเป็นเท่าใด ลองพิจารณาดูว่าต้นทุนของการซื้อระบบ ERP เป็นแค่ส่วนน้อยของการลงทุนเท่านั้น ถ้าเทียบกับต้นทุนการลงทุนอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง การจ้างงาน การจ้างที่ปรึกษา และการขอใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น  

ระบบ ERP อาจเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดที่เจ้าของธุรกิจจะทำ และประโยชน์ของระบบ ERP ก็คือการมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แหล่งหนึ่งสำหรับบริษัทของคุณ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริง (real-time data) เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยการเชื่อมต่อพื้นที่ธุรกิจทั้งหมดภายใต้ระบบเดียว (single system) การมองเห็นนี้สามารถนำไปสู่การสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างแผนกต่างๆ ลดต้นทุน ลดdowntime ของระบบ การรายงานที่แม่นยำและละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ขาย มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality สำหรับ สนามกอล์ฟ (Golf Software) โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก (Hotel management Software) อีเวนท์ (Event Management Software) ร้านอาหาร ครัวกลาง (Restaurant, F&B and Central Kitchen Management Software) สปา (Spa Software) ระบบรายปลีก-ขายส่ง (Wholesale Retail  mangement) ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Management) และธุรกิจบริการอื่นๆ)                                              

สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-1296312 หรือ marketingth@cimso.com

Ci-Header-INNkeeper

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-21296312 or email at marketingth@cimso.com