มารู้จักกับ DOCmanager ของ CiMSO ERP Software

CiMSO DOGmanager – Near paperless document management and e-filing หรือฟีเจอร์สำหรับการจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษและการยื่นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์

ฟีเจอร์หลักของ DOCmanager

 • ระบบการจัดการเอกสารพร้อมชุด LibreOffice ที่รวมเข้ากับ CDP และ CRM
 • เปิดโปรแกรมประมวลผลคำ, สเปรดชีต, การวาดและการนำเสนอที่สอดคล้องกับรูปแบบข้อมูล
 • เอกสารทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล SQL ที่ปลอดภัยซึ่งรองรับรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกันถึงเก้ารูปแบบ
 • เอกสารนำเข้า ส่งออก และแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งสนับสนุนสิบห้ารูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกัน

1.การจัดการเอกสาร (Document Management)

 • ผู้ใช้สามารถกำหนด electronic filing index ในรูปแบบมุมมองแบบต้นไม้พร้อมการจัดการไฟล์แบบลากและวาง (drag and drop) อย่างรวดเร็ว
 • การเชื่อมโยงแบบไดนามิกของเอกสารไปยังโปรไฟล์ลูกค้าและพนักงานตลอดจนการบันทึกไปยัง the e-filing index tree
 • Document console อันทรงพลัง พร้อมตัวกรองที่ครอบคลุมสำหรับการสแกน นำเข้า ค้นหาและเรียกเอกสารอย่างรวดเร็ว 

2.การผสานข้อมูล (Data Merge)

 • การ merge fields จากโปรไฟล์ลูกค้าและพื้นที่การจัดการอื่นๆ ใน Customer Data Platform (CDP)
 • การส่งจดหมายจำนวนมาก (bulk mass email) ไปยังกลุ่มการตลาดแบบแบ่งกลุ่มสถานะ
 • การส่งเอกสารอีเมล แฟกซ์ และไปรษณีย์อัตโนมัติพร้อมรายงานความล้มเหลว (failure reports)
 • เทมเพลตเอกสารที่ยืดหยุ่น (Flexible document templates) พร้อมฟิลด์ผสานรวมเข้ากับรายงานของระบบที่คุณต้องการ (specified system reports)

ด้วยการเชื่อมต่ออย่างบูรณาการ (Integration) ระหว่างระบบ CiMSO ERP Software และ LibraOffice นอกจากจะช่วยให้องค์กรของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียกับ Microsoft Office แล้ว ยังทำให้การจัดการเอกสารภายในองค์กรและการนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการทำงานในแผนกต่างๆขององค์กร สามารถนำมาใช้งานต่อได้อย่างงายดาย ไม่มีปัญหาการดึงข้อมูลผิดพลาด ระบบ CiMSO ERP Software สามารถใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลลูกค้า (databased) การจัดการเอกสารบางอย่างในรูปแบบของ ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลบางประการ และต้องการจัดเก็บไว้ในระบบเพื่อเป็นหลักฐานการทำงานที่ดีของคุณ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาระบบ ERP และระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Hospitality (สนามกอล์ฟ ที่พัก อีเวนท์ ร้านอาหาร ครัวกลาง สปา และกิจกรรมอื่น) สามารถติดต่อ CiMSO ERP Software เพื่อทำ short demo (free, via online) ได้ที่ 02-3924186 หรือ cimso@aecenlist.com  

Ci-Header-DOCmanager

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com