ทำไมจึงควรเลือก ระบบ ERP แบบ Integrated ERP System

บริษัท หลากหลายองค์กร เลือกใช้ระบบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละแผนก ซึ่งหลายที่เลือกใช้ระบบหลายตัวผสมผสานกันเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการเลือกใช้หลายระบบมารวมกัน ก็ยังมีข้อบกพร่องหลางประการ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงที่ไม่สัมพันธ์กันทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับหลายระบบ การเกิด error ที่ไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นจากระบบไหนกันแน่ แถมยังต้องเสียเวลาติดต่อผู้พัฒนาหลายเจ้า เป็นต้น เมื่อเทียบกันแล้ว การเลือกใช้ ระบบระบบ ERP แบบครบวงจร (Fully Integrated ERP System) ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ดังนี้

การ Integration หรือการบูรณาการอย่างครบบวงจร

หากคำตอบหรือวีธีที่คุณเลือกคือการใช้ระบบหลากหลายที่เหมาะสมกับงานแต่ละแผนกขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องใช้บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ทำการเชื่อมต่อระบบระหว่างแผนกเพื่อให้งานของแต่ละแผนกสามารถส่งต่อถึงกันได้ ลองคิดภาพความวุ่นวายที่จะเกิดจากทางเลือกนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพยายามเชื่อมต่อกันระหว่างระบบ ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  การเกิด error ของระบบใดระบบหนึ่งซึ่งคุณต้องใช้เวลาในการหาและแก้ไข ต่อมา หากระบบใดระบบหนึ่งหยุดพัฒนาหรือระบบใดระบบหนึ่งมีการแก้ไขระบบ คุณจะตามอัพเดทการเชื่อมต่อระหว่างระบบอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้คือความยุ่งยาก เสียเวลาและ ค่าใช้จ่ายสูง ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีหลายแผนกและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่งต่อกัน เช่นข้อมุลลูกค้า ข้อมูลการชำระเงิน การออกใบแจ้งหนี้ สต๊อก เป็นต้น การเลือกใช้ระบบ Fully integrated ERP System คือทางเลือกที่ดีกว่าและเหมาะสมกว่าสำหรับองค์กรของคุณครับ เพราะระบบจะเชื่อมโยงงานไว้ครบ ข้อมูลไหลวียนทั้งองค์กร คุณจะไม่มีปัญหา Error ระหว่างแผนก ข้อมูลไม่มีความผิดพลาด และที่สำคัญคือ ระบบพร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรก

การออกรายงาน

การเลือกใช้หลายระบบ ไม่ว่าจะเป็น Application หรือ platform ต่างๆ จะทำให้ข้อมูลที่คุณต้องการกระจายอยู่ใน Application หรือ platform ต่างๆ การรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันจะนำไปสู่โครงการรวบรวมฐานข้อมูล ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่มีราคาแพงเพื่อดึงมุมมองข้อมูลร่วมกัน ในขณะที่ระบบ ERP แบบครบวงจร (Fully Integrated ERP) จะดึงและอัปเดตหมายเลขจากระบบโดยอัตโนมัติเนื่องจากหมายเลขรายได้และต้นทุนทั้งหมดรวมอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน และยังอัพเดทอย่างเรียวไทม์อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

การเลือกใช้หลายระบบ อาจจะตอบโจทย์พนักงานแต่ละแผนกขององค์กร เพราะความคุ้นชินของการทำงาน แต่ระบบแต่ละระบบก็ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนดลยีที่แตกต่างกัน มีข้อกำหนดสำหรับฐานข้อมูลและ middleware ที่แตกต่างกัน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบแต่ละระบบสูงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ระบบ ERP แบบครบวงจร (Fully Integrated ERP)  มีโซลูชันแบบบูรณาการเพียงหนึ่งเดียว จึงมีค่าบำรุงรักษาที่เดียว และการบำรุงรักษาเพียงที่เดียวจะนอกจากจะไม่วุ่นวายแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กรในระยะยาว

ความปลอดภัย

ยิ่งคุณมีหลายระบบเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีรูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งทีมไอทีของคุณต้องจัดการ ทำให้ยากต่อการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระบบทั้งหมด ในขณะที่ระบบ ERP แบบครบวงจร (Fully Integrated ERP) จะมีการจำกัดสิธิ?ผู้เข้าถึงข้อมูล และผู้ใช้งานอย่างสอดคล้อง ตรงไปตรงมา เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เชื่อถือได้

การใช้งาน

การเลือกใช้หลายระบบ อาจจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับพนักงานแต่ละแผนกเพราะมีฟังก์ชั่นที่โดนใจของแต่ละแผนกที่แตกต่างๆน แต่ผู้ใช้ก็ต้องเรียนรู้วีการใช้งาน interface ของแต่ละระบบที่แตกต่างกัน ปัญหาจะเกิดกับผู้บริหารที่จะต้องเรียนรู้แทบทุกระบบ แถมการโยกย้ายพนักงานระหว่างแผนกก็ทำได้ยาก การเลือกใช้ ระบบ ERP แบบครบวงจร (Fully Integrated ERP) จะให้ประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องและผ่านการพิจารณาอย่างดี เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ในการทำงานข้ามฟังก์ชันโดยไม่ต้องเรียนรู้ระบบใหม่

ความสมบูรณ์ของข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปจะถูกแบ่งปันโดยระบบที่คุณเลือกใช้หลายระบบ หลายสายพันธุ์ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจะต้องซิงโครไนซ์ระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อมูลที่ซ้ำกัน ปัญหาการรวมข้อมูลที่ซับซ้อน ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจล่าสุดของคุณช้า ในทางกลับกันคุณจะไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูลสำหรับการเลือกใช้ ระบบ ERP แบบครบวงจร (Fully Integrated ERP) เนื่องจากทั้งชุดใช้ข้อมูลเดียวกันหมด

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ ระบบ ERP แบบครบวงจร (Fully Integrated ERP), คลิกที่นี่

7.1 Ci Header BACKoffice

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com