สัญญาณที่บ่งบอกว่า องค์กรของคุณควรใช้หรือเปลี่ยนระบบ ERP ที่ใช้อยู่

การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน นอกจากปัจจัยทางการเงิน การลงทุน การตลาด การผลิตและการให้บริการแล้ว ยังมีปีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบดต พัฒนาอย่างยั่งยืน คือ กระบวนบริหารและจัดการทรัพยากร

ต้องยอมรับนะครับว่า ยิ่งคุณต้องการให้องค์กรของคุณเติบโตเท่าใด การจัดการข้อมูลในองค์กรที่มีฐานข้อมูลเดียว เพื่อส่งเสริมให้การบริหารทางด้านการเงิน จัดซื้อ สต๊อกสินค้า (คลังสินค้า) ลูกค้าสัมพันธ์ และการทำการตลาด ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญ

ถ้าตอนนี้องค์กรณ์ของคุณ ยังไม่มีการรวบรวมช้อมูลต่างๆ หรือยังไม่สามารถมีข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกัน เช่น คุณใช้ทั้ง Excel, Spreadsheet, E-commerce, mailchimp เป็นต้น แปลว่าคุณเริ่มต้องการระบบ ERP หรือ  Enterprise Resource Planning แล้วครับ

มาดู สัญญาณที่บ่งบอกว่า องค์กรของคุณควรใช้หรือเปลี่ยนระบบ ERP ที่ใช้อยู่ กันครับ

  1. องค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลไว้หลายที่ หลายแผนก กระจัดกระจาย ไม่เห็นภาพรวม

การที่คุณมีข้อมูลจัดเก็บไว้หลายที่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะคุณแยกแผนกองค์กร เช่น งานขาย งานลูกค้าสัมพันธ์ งานคลัง ซึ่งคุณเลือกใช้ซอฟต์แวร์หลากหลายซอฟต์แวร์เพื่อสนองความต้องการของพนักงานแต่ละแผนก ใช่ครับ…แรกๆ มันจะสะดวกสบายสำหรับพนักงานแต่ละแผนก ทำงาน ได้ผลงาน ง่ายต่อความถนัดของแต่ละคน แต่ในระยะยาวคุณ ในฐานะผู้บริหาร จะเริ่มไม่แน่ใจกับความสะดวกสบายเหล่านั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่า MA แยกระบบ (ค่าMA หลายระบบรวมกัน มูลค่าอาจแพงกว่าการที่คุณซื้อ ERP ใหญ่ๆสักระบบและใช้ได้กับทั้งองค์กรนะครับ) การติดต่อผู้พัฒนาระบบหลายเจ้าจนสับสนไปหมด ยังมีเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะเริ่มไม่แน่ใจกับข้อมูลที่ได้จากหลายๆแผนกรวมกัน ว่าข้อมูลไหน คือ ข้อมุลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และนำไปวิเคราะห์ได้จริง

 

นอกจากนั้น การที่ข้อมูลธุรกิจของคุณกระจัดกระจายอยู่กับ ระบบหลายระบบ ซึ่งมีความเสี่ยงว่าจข้อมูลจะรั่วไหล และคุณอาจไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล (ตามข้อกำหนดของการใช้ระบบ) ทำให้คุณมีข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ควรเป็นของคุณ

 

  1. พนักงานทำงานซ้ำซ้อน ทั้งๆ ที่บางอย่างสามารถ Automate ได้

หากว่าองค์กรของคุณยังคงใช้ “คน” ในการก๊อปปี้ข้อมุลจากแผนกหนึงไปคีย์ข้อมูลเข้าอีกแผนกหนึ่งอยู่ นี่คืออีกหนึ่งสัญญาณสำคัญบ่งบอกว่า คุณควรจัดหาระบบหรือซอฟต์แวร์เข้ามาทำงานแทน เพราะปัจจุบันงานหลากหลายงานของงานบริหารและการจัดการข้อมูล ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พนักงานหลายคนเท่าแต่ก่อนแล้ว หากคุณเลือกใช้ ERP Software เข้ามาจัดการแทน

 

ข้อดีของการใช้ ERP Software เข้ามาจัดการงานข้อมูลแทนคน ก็คือ ความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลจะหายไป และการส่งต่อข้อมูลระหว่างแผนกจะมีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ ทำให้เจ้าของกิจการสามารถการนำข้อมูลที่ได้จากระบบไปวิเคราะห์ ใช้งานได้อย่างมีประสิทิภาพ

 

ERP Software สามารถจัดการ ฐานข้อมุล ให้กับองค์กรได้ ตั้งแต่ การบันทึกข้อมูลลูกค้า ผู้จำหน่าย สินค้าคงคลัง การเงิน ซึ่งข้อมูลของทุกแผนก ทุกระบบปฏิบัติการ จะสามารถเชื่อมต่อ ส่งต่อถึงกันโดยอัตโนมัติ โดยที่พนักงานไม่ต้องคีย์ข้อมูล ก็อปปี้ข้อมูลไปมา หรือให้คนมาเชื่อมต่อข้อมูลให้

  

  1. ซอฟต์แวร์หรือระบบที่ใช้อยู่ ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ

หากระบบหรือซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ไม่ครอบคลุมกับคสามต้องการของธุรกิจ ขาดข้อมูลอย่างเรียลไทม์ หรือมีปัญหาต้องแก้ไข Bugs แก้ Error อยู่เสมอ รวมถึงระบบปฎิบัติการมีความล้าช้า ทำให้คุณให้บริการลูกค้าได้ไม่เต็มที่ นอกจากนั้นยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญ เพื่อให้แผนกอื่นๆทำงานต่อไปอย่างไม่สะดุด นี่ก็นเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าจะต้องเริ่มหาระบบใหม่แบบ ERP Software เข้ามาใช้แล้วครับ 

 

  1. ไม่เห็นข้อมูลได้อย่างทันที (Real-time) ต้องรอทำรายงานย้อนหลัง

ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ดีในยุคปัจจุบัน ที่ข้อมูล หรือ Data เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจขององค์กร ดังนั้นระบบควรจะต้องรวบรวมข้อมูลและทำให้ผู้บริหารเป็นข้อมุลได้อย่างเรียลไทม์ หากระบบที่คุณใช้อยู่ทำให้คุณไม่สามารถเห็นหรือได้รับข้อมูลอย่างเรียลไทม์ คณจะไม่สามารถวางแผนการตลาก การดำเนินงานขององค์กรได้อย่างแม่นยำ นี่ทำให้หลายบริษัทในยุคปัจจุบันเลือกใช้ระบบ ERP เพื่อการดูข้อมูลองค์กรในภาพรวม (รวมทุกข้อมูล) ทำให้สามารถวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมได้ในทันทีและตัดสินใจได้ทันที

 

  1. ผู้ให้บริการไม่ซับพอร์ตหรือขาดความน่าเชื่อถือ

หากระบบหรือซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่เป็นระบบที่ผู้บริการไม่มีทีมที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ต้องรอเกินกว่า 1 วัน อาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อธุรกิจได้ หรือหากคุณต้องใช้หลายซอฟต์แวร์ และไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์ไหนมีปัญหากันแน่ คุณจะต้องเสียเวลาติดต่อผู้ให้บริการ/ผู้พัฒนาหลายเจ้า และไม่รู้ว่าระบบของเจ้าไหนที่มีปัญหา แบบนี้ยิ่งทำให้ธุรกิจของคุณสะดุดไปอีกครับ

 

เมื่อคุณพบว่าคุณเจอปัญหาเหล่านี้ และหากคุณรู้ว่าปัจจุบันนี้ มีระบบ ERP Software ที่คุณสามารถใช้เพียงเจ้าเดียวและระบบครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น เป็นคุณจะไม่เปลี่ยนมาใช้เจ้าเดียวที่ลงทุนครังเดียว ลดปัญหา และตอบโจก์ความต้องการมากกว่าการปะผุความต้องการด้วยการใช้หลายระบบเชียงหรือ

 

ทั้ง 5 ข้อข้างต้น เป็น สัญญาณที่บ่งบอกว่า องค์กรของคุณควรใช้หรือเปลี่ยนระบบ ERP ที่ใช้อยู่แล้วครับ หากคุณต้องการระบบ ERP ที่มีทั้งระบบปฏบัติการส่วนหน้า (ในธุรกิจสนามกอล์ฟ โรงแรม ร้านอาหาร รีเทล์ สปา เป็นต้น) และมีระบบบัญชี การคลัง การจัดการข้อมูลสมาชิก ติดต่อ CiMSO ERP Software ครับ เพราะเราคือผู้ให้บริการที่มีความเชื่อถือ มีทีมงานคอยซับพอร์ต และเป็นองค์กรที่พัฒนาซอฟต์แวร์อยู่เสมอ เราจะเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางที่ดีที่จะคอยส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโตสู่เป้าหมายที่ต้องการครับ ติดต่อเรา cimso@aecenlist.com หรือ 029324186

7.1 Ci Header BACKoffice

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com