เปลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นขาประจำ ด้วยการทำ CRM

คงจะเป็นการดีไม่น้อย ถ้าธุรกิจของเราจะมีลูกค้าขาประจำ หรือลูกค้าที่จะมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราซ้ำ และกลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าบ่อยกว่าลูกค้าขาจร ที่อาจจะใช้บริการแค่ครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาอีก

นักการตลาดหลายท่านบอกว่า การที่เราจะ เปลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นขาประจำ ได้นั้น เราต้องทำ CRM ครับ ซึ่งก็คือ การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า หรือ Customer Relationship Management (CRM) นั่นเอง แต่การทำ CRM โดยไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เป็นการยากมากสำหรับยุคที่ ข้อมูลของลูกค้า (Customer Data) เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นพฤกรรมการบริโภคของลูกค้า ทำให้เราสามารถสร้างแคมเปญ สร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

วันนี้ AEC Enlist ขอแนะนำวิธีที่จะช่วยเปลี่ยนลูกค้าขาจร มาเป็นลูกค้าขาประจำของคุณ ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ามีผู้ใช้บริการหรือซื้อสินค้า และมียอดขายมั่นคงอย่างแน่นอน ด้วยการทำ CRM จากระบบ CiMSO Hospitality & Business ERP Software ครับ

 1. เก็บข้อมูลของลูกค้า หรือ Customer Data ด้วยระบบ CLIENTmanager – Customer Date Platform (CDP)

ซึ่งระบบ CLIENTmanager ของ CiMSO มีคุณสมบัติในการช่วยเก็บข้อมูลลูกค้า (Customer Data) ดังนี้

 • สามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่กว้างขวาง (Customer database) พร้อมคอนโซลรายงานการจัดการ
 • การทำโปรไฟล์ข้อมูลลูกค้าและสถานะด้วยการทำ data mining
 • การระบุลูกค้าและพนักงานด้วยบัตร RFID บาร์โค้ด หรือ Mag Strip การแสดงภาพภาพถ่ายหรือการสแกนลายนิ้วมือ
 • สามารถเก็บความของลูกค้าและประวัติการซื้อขายโดยละเอียด
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปต่อยอด (Explore Data)

นอกจากการเก็บข้อมูลฐานลูกค้าแล้ว คุณควรจะจำแนกข้อมูลของฐานลูกค้าให้เป็นระบบ (Scrub Data) เพื่อให้ง่าย สะดวกต่อการนำไปวิเคราะห์ ต่อยอด การทำการตลาดของคุณต่อ ซึ่งคุณสามารถวางแผนการเก็บข้อมูลและการจำแนกข้อมุลให้เป็นหมวดหมู่ ประเภทด ได้ตั้งแต่การใส่ข้อมูลครั้งแรก ด้วยระบบ CiMSO ซึ่งตรงนี้ จะช่วยลดความผิดพลาก ในการได้มาซึ่งข้อมุลที่มีการจำแนกอย่างเป็นระบบแล้ว ให้กับนักวิเคราะห์ข้อมูลครับ

 1. การใช้ข้อมูลย้อนหลัง

นอกจากข้อมูลปัจจุบัน ควมชื่นชอบต่างๆของลูกค้าที่เราอาจด้มาจากการทำผลสำรวจต่างๆ อีกวิธีหนึ่งในการนำข้อมูลย้อนหลัง 5-10 มาวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รูปแบบการซื้อขาย และใช้ระบบการจัดการเอกสาร แยกแยะข้อมูลการขายลูกค้าที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค ข้อดีของการใช้ข้อมูลย้อนหลัง คือการที่ธุรกิจของคุณสามารถพัฒนารูปแผนการตลาดภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมได้ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปมากกว่าที่คุณคิดครับ

 1. ประยุกต์ใช้ข้อมูล ด้วยการทำการตลาดโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Direct Marketing)

เมื่อเราได้กลุ่มเป้าหมาย รู้ความต้องการของลูกค้าแล้ว เราก็สามารถสร้างแคมเปญ สร้างโปรโมชั่น นำเสนอ หรือให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ส่งตรงไปยังฐานลูกค้าของเราได้ โดย CiMSO Software มีระบบช่วยดังนี้

 • การโทรออกโดยตรง (Direct call dialing) อีเมล (Email) แฟกซ์ (Fax) และ การส่ง SMS พร้อมระบบการติดตาม
 • การส่งอีเมลการตลาดจำนวนมาก (Bulk Marketing Email) แฟกซ์ (Fax) Snail-mail และ SMS
 1. การนำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไปทำการตลาดในทางอ้อมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อเราได้ข้อมูลลูกค้าและจำแนกข้อมูลออกมาแล้ว เราจะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าเรามีกลุ่มใดบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วการทำ CRM ไม่เพียงแต่เป็นการทำให้เราเพิ่มยอดขายได้โดยตรงเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ใหม่ๆ จากการที่เราดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แก่ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างตรงจุด และได้ละเอียดแบบรายบุคคล ซึ่งตรงนี้ ทำให้ไม่เพียงแค่ลูกค้าที่ใช้บริการของเราแล้วเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อ หลายท่านที่ให้ความสนใจและเข้ามาสอบถามข้อมูล นั้นทำให้ลูกค้าประทับใจและจดจำเราได้ วันหนึ่งเมื่อเขามีความต้องการในสินค้าหรือบริการของเรา เขาจะนึกถึงเราเป็นอันดับแรกครับ

นอกจากระบบ CiMSO – CLINETmanager จะมีระบบช่วยเก็บฐานข้อมูลลูกค้าและเครื่องมือช่วยในการทำการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว เรายังมีระบบช่วยควบคุมการทำงานของพนักงานที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ให้บริการ/ขายสินค้ากับลูกค้าของเราด้วย โดยเป็นการจัดกำหนดการและการติดตามงานและการสื่อสารของพนักงาน ครับ ซึ่งตรงนี้ จะช่วยผู้ประกอบการให้สามารถควบคุมเส้นทางของแบรนด์ได้ ด้วยการกำหนดหน้าที่ การให้บริการ การตอบสนองลูกค้า ได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ

สำหรับการทำธุรกิจแล้ว ลูกค้าเก่านั้นย่อมดีกว่าลูกค้าใหม่ในหลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่เรื่องต้นทุน ระยะเวลาในการปิดการขายที่สั้นลง ทั้งการทำการตลาดที่ประหยัดงบประมาณกว่าเดิม รวมถึง เรื่องการอธิบายสินค้าให้ลูกค้าเชื่อถือ มั่นใจ และต่าง ๆ อีกมากมาย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมลูกค้าขาประจำกลับมาซื้อซ้ำ ถึงดีกว่าลูกค้าขาจรที่ผ่านไปมาซื้อแล้วก็หายไปและแน่นอนเมื่อการรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้เป็นเรื่องที่สมควรทำ และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณได้มาซึ่งฐานข้อมูลที่ถูกต้อง นำไปวิเคราะห์ ซึ่งหากเทคโนโลยีนั้น เชื่อมต่อกับระบบขาย ระบบการให้บริการ ระบบรีเทล ของคุณด้วย ก็จะยิ่งทำให้คุณได้รับขอมูลที่ดีและน่าเชื่อถือ ช่วยลดต้นทุนและเวลาได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ

1.2 Ci Header CLIENTmanager

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com