เรียนไฮสคูลอเมริกา ออนไลน์ จบได้ใน 3 เดือน

#เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา กับ โปรแกรมออนไลน์ High School completion program ของ Penn Foster High School เรียนจบ High School ภายใน 3 เดือน ประหยัดเวลาและเงินล้าน

***หลักสูตร เหมาะสำหรับ น้องๆที่ อยากมาเรียนต่อคอลเลจหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือได้วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ***

หรือน้องๆที่ * กำลังมีปัญหาในการจบโรงเรียนมัธยมแบบดั้งเดิม * สอบ GED (HISET) ไม่ผ่านซักที* มีความสนใจในการลงทะเบียนในโปรแกรมอาชีพหรือมหาวิทยาลัย * กำลังมองหาโอกาสครั้งที่สองในอนาคตที่ดีกว่า

FLS International ร่วมกับ Penn Foster High School, US (โรงเรียนมัธยมเพนนฟอสเตอร์) จัดหลักสูตร Online High School Completion Program เป็น เส้นทางสู่การสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ได้รับการรับรองและยอมรับของสหรัฐอเมริกา

น้องๆ จะสามารถเรียนจบและได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายที่ได้รับการรับรองถูกต้อง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกา พี่ๆ ยังช่วยน้องๆเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในคอลเลจและมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ 

ข้อดีของการเรียน Online High School Completion กับ Penn Foster 

 1. น้องๆ สามารถสำเร็จการเรียนในชั้นมัธยมปลายพร้อมไปกับการเรียนภาษาอังกฤษกับ FLS
 2. เรียน Online ไม่ต้องเดินทางไปที่อเมริกา
 3. ช่วยประหยัดเวลาและเงินนับล้านบาท
 4. โปรแกรม Penn Foster High School ประกอบไปด้วยบทเรียนสั้น ๆ ที่เข้าใจง่ายพร้อมการทดสอบออนไลน์ที่คุณสามารถทำตามความต้องการของคุณ
 5. มี Teacher จาก FLS Boston คอยดูแลส่วนร่วมกับครูเพื่อช่วยให้คุณผ่านโปรแกรม
 6. สามารถสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในเวลาเพียง 12 สัปดาห์
 7. มีทักษะและความรู้ที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
 8. รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของคุณหลังจากทำตามข้อกำหนดทั้งหมดสำเร็จแล้ว จากนั้นคุณจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายและสามารถย้ายไปเรียนต่อที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ! 

ค่าเรียน 

 1. ค่าสมัคร $50
 2. ค่าแรกเข้า (ชำระครั้งเดียว) $1500 
 3. ค่าเรียน 12 สัปดาห์ $1800

รวม $3,350 หรือประมาณ 100,500 บาทเท่านั้น 

( หมายเหตุ หาก นร. เรียนไม่จบภายใน 12 สัปดาห์ จะต้องลงเรียนต่อเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ $150)

ตารางเปิดสอนตอนนี้  2 ชม ต่อวัน จันทร์ ถึง ศุกร์  :

Course

Bangkok Thailand

 

Hours/Day

 

USD$/Week

High School 

Completion

18:00 pm – 20:00 pm

 

120 min

(2 hours)

 

 

$150/week

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • จบ ม. 3 
 • ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน TOEFL ในการสมัคร แต่ต้องสอบ FLS English Placement Test เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ 

 1. น้องๆจะต้องมีระดับภาษา ของ FLS level 12 จึงจะเรียน High School Completion ได้ (3 เดือน จบ) หากระดับภาษาต่ำกว่า level 12 จะต้องลงเรียนภาษากับ FLS ด้วย 
 2. นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียน ไม่ขาดเรียน ทำรายงานส่งตามกำหนด และอื่นๆ จึงจะสามารถจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม น้องๆ สามารถยืดระยะเวลาออกไปได้ ตามความสามารถของนักเรียน*

ตัวอย่างนักเรียนที่จบหลักสูตร Online High School Completion กับ Penn foster 

 1. B30333 Ms. Paktada Phuritchonlathit => Lasell College Boston, MA
 2. C49304 Mr. YOSAPAT KUTPUN  =>  Citrus College, Los Angeles, CA
 3. C50263 Ms. Thansinee Lumlertsup =>   Santa Monica College , Los Angeles, CA
 4. B31026 Mr. Komplase Chankaewrae , Suffolk University, Boston, MA
 5. Phernbatr, Siwakorn (B31630) to Bunker Hill college, Boston
 6. Mr.Anansit Inthim _ To Glendale community college, CA
 7. ( 2020)

ตัวอย่าง Transcript และ Certificate 

Banner-Ascend

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com