ระบบ ERP กับ ระบบบัญชี เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

หลายๆคน มักจะเข้าใจว่า ระบบ ERP คือระบบบัญชี เพราะที่ผ่านมา โปรแกรมบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานต่างๆขององค์กร ยังไม่มีความสำคัญมากนัก ต่างกับระบบัญชี ซึ่งช่วยควบคุมรายรับ-รายจ่ายขององค์กร ซึ่งหลายๆองค์กรก็ให้ความสำคัญเพียงการควบคุมในส่วนบัญชีแต่ลืมมองถึงการควบคุมการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำขององค์กรครับ หากคุณมองดีๆแล้ว การที่คุณใช้ โปรแรกมบัญชีในการควบคุมระบบบัญชี ก็ไม่ผิดอะไร เพียงแต่คุณ ผู้เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมั่นใจกับการลงข้อมูลของพนักงานบัญชี และมั่นใจว่าข้อมูล การทำงานในส่วนอื่นๆขององค์กรไม่ได้ตกหล่นผิดพลาดอะไร ซึ่งโดยส่วนมากเจ้าของธุรกิจจะต้องลงแรงดูแลเองทุกขั้นตอน

แต่หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการควบคุมการทำงาน ในทุกขั้นตอนขององค์กร และต้องการให้การทำงานของพนักงานแต่ละแผนก ต่อเนื่องกันไป โดยมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งคุณจะสามารถควบคุมรายรับ รายจ่าย ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นได้จริง นั่นแปลว่าคุณ ต้องการระบบ ERP แล้วครับ

ในความเป็นจริงแล้ว คำว่า ระบบ ERP กับ ระบบบัญชี มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสามารถอธิบายได้ง่ายๆ คือ ระบบบัญชีหรือโปรแกรมบัญชีที่ทุกคนเข้าใจกันนั้น “เป็นส่วนหนึ่ง” ของระบบ ERP เช่นเดียวกับ CRM หรือ MRP ครับ

ระบบ ERP หรือ ERP Software (Enterprise Resource Planning) คืออะไร?

ระบบ ERP เป็นเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่ช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลขององค์กรแบบภาพรวม โดยวัตถุประสงค์สูงสุดคือ การรวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์กรเข้ามาอยู่ในระบบเดียว เพื่อให้เกิดการทำงานและใช้ฐานข้อมูลร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ซึงทั้งนี้รวมไปถึงฝ่ายงานบัญชีด้วย (Module BACKoffice)

ระบบบัญชี หรือ โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) คืออะไร?

ระบบบัญชี หรือ โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือหือโปรแรกมสำเร็จรูปที่เน้นไปทางด้านการทำงานของแผนกบัญชีโดยเฉพาะ แต่จะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการทำงานส่วนอื่นๆขององค์กร ซึ่งปกติแล้วจะประกอบไปด้วย การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ผังบัญชี การทำงบการเงิน รายงานภาษีต่างๆ เป็นต้น

Trend ของการใช้งานระบบ ERP และ โปรแกรมบัญชี

ระบบ ERP นั้นมีแนวโน้มที่จะมาทำหน้าแทนที่โปรแกรมบัญชีแบบเดิมๆ ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยเมื่อองค์กรเติบโตขึ้น คุณอาจต้องการระบบที่ครอบคลุมงานในส่วนอื่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่งานบัญชีหรือ Stock สินค้าเพียงอย่างเดียว เช่น งานในส่วนของการขาย การจองห้องพัก การจัดซื้อ หรือแม่กระทั้งงานในส่วนกลารผลิต ครัวกลาง ซึ่งโปรแกรมบัญชีแบบเดิมๆจะม่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจของคุณได้อีกต่อไป

ทางเลือกที่ดีของการเลือกใช้ ระบบ ERP คือ คุณควรจะหาระบบ ERP ที่มีทั้งงานในส่วน Front Office และ ส่วน Back Office ซึ่งระบบควรจะเชื่อมโยงกัน หรือเรียกว่า integrate กันอย่างสมบูรณ์

ธุรกิจและองค์กรของคุณ เติบโตได้ ด้วย ERP คุณภาพ

ระบบ ERP สมัยใหม่อย่าง CiMSO ERP Software มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งโครงสร้างการทำงานที่มีให้สามารถใช้ “ทดแทน” โปรแกรมบัญชี แบบได้เดิมได้ดีพอสมควรโดยที่ยังไม่ทิ้งความยืดหยุ่นในการใช้งานในงานส่วนอื่นไป ซึ่ง ระบบ ERP นั้นเปรียบเสมือนพนักงานในองค์กรหรือเลขาของผู้บริหารในองค์กรที่รอบรู้ไปทุกเรื่อง เป็นจุดศูนย์กลางของข้อมูลในธุรกิจคุณ

อย่าลืมว่า องค์กรที่ดีไม่ใช่แค่เพียงเป็นบริษัทใหญ่นะครับ แต่ต้องเป็นบริษัทที่สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ และแน่นอนว่า ERP เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น แต่มันก็เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณภาพ ที่จะทำให้คุณสามารถจัดการงานโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการจัดการที่ดี บริษัทย่อมเติบโตไปในทางที่ดีครับ

7.1 Ci Header BACKoffice

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com