Kennedy Catholic High School (WA, USA) – FLS

ข่าวดีสำหรับนักเรียนสนใจไปเรียนต่อ High school ที่อเมริกาปี 2021 !!!

***รับจำนวน 1 คนเท่านั้น***

Kennedy Catholic High School เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน

เว็บไซต์ https://www.kennedyhs.org/ 

โรงเรียน private High school คุณภาพสูงและดูแลนักเรียนไทยดีเป็นพิเศษ 

เปิดหลักสูตร Free Online  “US High School Preparation Course” เตรียมพร้อมให้นักเรียนไทยไปเรียนต่อ High school ที่อเมริกาในปี 2021

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สถานที่ตั้ง

เมือง Burien รัฐ WA ประเทศ USA:

ประตูสู่แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา

 • 5 นาทีจากสนามบิน Seattle-Tacoma International Airport (SEA)
 • 15 นาทีจากตัวเมือง Seattle
 • 2-3 ชั่วโมงจากเมือง Vancouver และเมือง Victoria ประเทศแคนาดา
 • 10 ชั่วโมงจากเมือง London ประเทศอังกฤษ
 • 17 ชั่วโมงจากเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปี (รวมค่าเล่าเรียน)

(ค่าเรียน, ค่าธรรมเนียม, ค่าที่พัก ฯลฯ) ประมาณ $ 46,800 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีการศึกษา 2020-2021

(เฉพาะค่าเล่าเรียน: $33,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี รวม tuition, health insurance, use of textbooks, ASB card, yearbook, graduation fee, lab fees, school sponsored field trips, teacher assisted study hall, teacher assisted math lab, three retreats per school year, school bus transportation, student support services, translation services, college counseling and extraordinary experiences. )

ที่พักอาศัย

ค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย: *$11,500 ดอลลาร์สหรัฐ (C. ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดต่อปี รวมค่าธรรมเนียมนี้แล้ว)

* รวมที่พักอาศัย, อาหาร และยานพาหนะสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของปีการศึกษาแล้ว จะคิดค่าใช้จ่ายต่อเมื่อนักศึกษาใช้ โปรแกรมที่พักอาศัยของ Kennedy Catholic

ราคา: ค่าหอพักและโฮมสเตย์มีราคาเท่ากัน

หอพัก: เด็กผู้ชายเท่านั้น

ครอบครัวโฮมสเตย์: เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง

ทำไมถึงเลือกศึกษาที่โรงเรียนมัธยม Kennedy Catholic ?

 •  เป็นประตูเข้าส่รูั้วมหาวิทยาลัยชื่อ ดังในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง กลุ่มมหาวิทยาลัย Ivy League และ Public Ivies ด้วย
 • บริการให้คำปรึกษาแนะแนวส่วนบุคคลทางด้านการศึกษา ชีวิต และการโอนย้ายการศึกษา
 • เปิดรับนักศึกษาาวต่างชาติปีละ 40 คนเท่านั้น
 • มิตรภาพตลอดกาล: นักศึกษาทุกคนมีความสำคัญและได้รับการสนับสนุนตลอดชีวิตของเขา
 • โรงเรียนมัธยมเอกชนชั้นนำที่ถูกก่อตั้งมาอย่างมีคุณภาพ: จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งตั้ง แต่รุ่นปู่ย่าตายายไปจนถึงรุ่นพ่อแม่ สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน
 • นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายพร้อมกับหน่วยกิตมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • บริการให้ความช่วยเหลือทางด้าน ESL
 • เสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
 • นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการศึกษาระดับมัธยมในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สนุกสนานและมีคุณค่าสนุกไปกับการทำกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรและการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน
 • สถานที่ตั้งที่สะดวกและปลอดภัย: เดินทางไปยังสนามบินและตัว เมือง Seattle ได้อย่างแสนสะดวกด้วยการขนส่งสาธารณะ (รถบัสและรถไฟ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง: 14 – 17 ปี
 • มีความก้าวหน้าทางวิชาการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและได้รับการแนะนำมาจากอาจารย์/ผู้ให้คำปรึกษาแนะแนว
 • เปิดใจและยินดีที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีใหม่ ๆ
 • หากมีความสามารถพิเศษและ/หรือมีพรสวรรค์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
 • เรายินดีต้อนรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่น ด้วย!

เกณฑ์การรับสมัครและเอกสารที่ต้องใช้

ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้:

 1. ใบสมัคร (ออนไลน์)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. ผลการทดสอบ TOEFL หรือผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่ากัน (หากมี) รหัสโรงเรียน TOEFL ของเราคือ B057
 4. ใบรับรองผลการศึกษา 3 ปีที่ผ่านมา
 5. ใบรับรองผลการศึกษาฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ)
 6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์สองท่าน
 7. จดหมายแนะนำตัวเอง
 8. หลักฐานทางการเงิน: รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากล่าสุดที่มีจำนวนเงินอย่างน้อย $46,800 ดอลลาร์สหรัฐ (สามารถเป็นเงินสกุลอื่น ที่มีค่าเป็นจำนวนที่เทียบเท่าได้)

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการนัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์

Banner-Ascend

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com