ควรเลือกใช้ ระบบ ERP Configuration หรือ ERP Customization

การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก ล้วนต้องการระบบซอฟต์แวร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการขายหน้าร้าน การทำร้านอาหาร โรงแรม สนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้การทำงานของพนักงานมีระบบ ระเบียบ สามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ไม่ขาดตกบกพร่อง และยังสามารถทำให้ผู้บริหารสามารถเอารายงานต่างๆ ตัวเลข มาวิเคราะห์ทำการตลาด วางแผนงานล่วงหน้าได้อีกด้วย

แน่นอนว่า ทุกองค์กรที่มองหาซอฟต์แวร์ ระดับ ERP ย่อมต้องการให้ระบบทำงานตามแผนการทำงาน หรือ ขั้นตอนการทำงานขององค์กรที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะเลือกใช้ ERP แต่คุณแน่ใจแล้วหรือว่าขั้นตอนการทำงานของคุณ เป็นขั้นตอนการทำงานที่ดีที่สุด? บางองค์กรเลือกทำงานให้ไว ขายของได้เร็ว แต่ไม่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้เลย ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว คุณจะไม่สามารถสร้างฐานลูกค้า ที่เป็ฯหัวใจหลักของการทำธุรกิจได้ ทำให้คุณต้องหาลูกค้าใหม่ๆ ทุกวัน และไม่สามารถทำให้ลุกค้าเดิมพึงพอใจ ด้วยโปรโมชั่น หรือขงแถมสำหรับลูกค้าประจำได้ แต่สิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่ CiMSO ERP สามารถทำได้ เพราะ CiMSO ERP จะช่วยตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้า การเก็บประวัติการซื้อ การจัดการสต๊อกสินค้า ขายซื้อเข้า ขายออก และการบัญชี ทำให้การทำงานขององค์กรครบ loop มากขึ้น นอกจากจะช่วยให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนขายลดลง จนคุณสามารถเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ทำการตลาด เพิ่มสินค้าใหม่ๆที่ลูกค้าอาจชอบ ทำแบบสอบถาม หรือการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าได้

CiMSO ERP Configuration คืออะไร

ระบบ CiMSO ERP ที่มาพร้อมกับการตั้งค่าหรือการกำหนดค่าต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจต่างๆได้อย่างเหมาะสม การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการสร้างค่าเริ่มต้นสำหรับธุรกรรมต่างๆของผู้ใช้ และยังสามารถจำกัด ช่วงของธุรกรรมต่างๆ ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น การตั้งค่าไม่ให้สินค้าคงคลังติดลบ ซึ่ง ระบบจะหยุดธุรกรรมที่จำเป็นเช่น การขายติดลบไม่ได้ เพื่อบังคับให้เราค้นพบข้อผิดพลาด แก้ไขข้อผิดพลาด จัดการกับระดับสินค้าคงคลังก่อนที่จะทำการขายได้อีกครั้ง การตั้งค่าเริ่มต้นจะต้องมีคำแนะนำจากผู้เขียวชาญในสายธุรกิจนั้นๆเช่น  implementor เพราะต้องตั้งค่าอย่างระมัดระวัง เลือกวิธีการให้ครอบคลุม เพราะบางทางเลือกก็ไม่สามารถย้อนกลับได้ ส่วนการกำหนดค่าอื่นๆส่วนให้สมารถแก้ไขได้เมื่อธุรกิจเปลี่ยนไป

การใช้ ERP Customization คืออะไร

การสร้างระบบขึ้นใช้งานสำหรับองค์กรของผู้ใช้ ด้วยพื้นฐานจากระบบการทำงานเดิมขององค์กร ซึ่ง ERP Customization ที่ได้มา จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับธุรกิจของผู้ใช้เท่านั้น โดยเป็นส่วนที่ผู้ใช้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบขึ้นมาควบคุมการทำงานขององค์กร

การเลือกสร้างระบบการทำงานโดยวิธี ERP Customization ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ เพราะคุณจะต้องมีทีมงาน ทั้งผู้ที่เข้าใจระบบการทำงานขององค์กร และสามารถสื่อสาร บอกความต้องการนั้นให้กับโปรแกรมเมอร์ได้ดี นอกจากนั้นคุณจะต้องมีทีมโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจและเชียวชาญทั้งเรื่องธุรกิจและการ coding ซึ่งคุณจะต้องหาทีมโปรแกรมเมอร์ที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากระบบของคุณจะต้องมีการดูแลปรับปรุงอยู่ตลอด เช่น ไม่ว่าจะเป็น bug error หรือแม้กระทั่งการเพิ่ม requirement ต่างๆ ตามความจำเป็นหรือธุรกิจที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย

ข้อดีของการเลือกใช้ ERP Configuration ก็คือ การที่ระบบได้พัฒนาขึ้นจากแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด เป็นสากล และส่วนมากรองรับการทำงานของธุรกิจ ซึ่งผู้ใช้ควรเลือกที่จะปรับระบบตาม เช่น ระบบโรงแรม ระบบร้านอาหาร ระบบสนามกอล์ฟ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนระบบ ERP Configuration จะมีการพัฒนาระบบอยู่ตลอด เพื่อให้ทันทุกยุคทุกสมัย และระบบ ERP Configuration ที่ดียังสามารถเชื่อมต่อด้วย API กับระบบอื่นๆ เช่น Web based Application ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย  

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของการเลือก ERP Customization ก็คือ การปรับแต่งระบบให้เป็นของตัวเอง เป็นสิ่งที่ยากกว่าการซื้อ ERP มาตรฐาน หากการปรับแต่งไม่เป็นไปตามความต้องการในอนาคตจำเป็นต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม และนักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ไม่อยู่ทำงานให้เราอย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุดหากคุณไม่สามารถปรับต่อไปได้ คุณอาจจะต้องทิ้งทั้งระบบ และพิจารณษหา ERP สำเร็จรูปที่สามารถ Configuration ได้อยู่ดี

การเลือกใช้ ERP Configuration จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนระยะยาวให้กับคุณ เพราะ ระบบ ERP ของคุณจะจะได้รับการอัปเกรดและปรับปรุงโดยนักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ในอีกหลายปีข้างหน้า การ support อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ ERP Configuration

ระบบ Hotel Management Software ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

  • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
  • PHONEmanager telephone call and billing management
  • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
  • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
  • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
  • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
  • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
  • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
  • SPAscheduler SPA and wellness management
  • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system
Banner-CiMSO-20190117

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com