วิธีให้บริการเพื่อเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าโรงแรม

งานโรงแรมเป็นงานบริการ ทุกตำแหน่งพนักงานของโรงแรมควรเป็นบุคคลที่มีมนุษยวัมพันธ์ดีและมีใจให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งที่จะต้องพูดคุยให้ข้อมูลกับแขก วิธีสร้างความประทับใจให้กับแขก ทำได้ไม่ยากและเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆ ที่คนโรงแรมอย่างเราควรทำให้ได้ ดังนี้

  1. ทักทาย

การกล่าวคำทักทายเมื่อพบลูกค้าและกล่าวคำอำลาเมื่อลูกค้าออกจากโรงแรมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อลูกค้ากลับไปก็จะจดจำว่าพนักงานโรงแรมนี้มีอัธยาศัยดี และให้การดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าอยากแนะนำโรงแรมนี้ให้กับคนรู้จักต่อไป

  1. จดจำชื่อ

มีหลายวิธีที่ใช้ในการจดจำลูกค้า เช่น จากรูปร่าง ลักษณะภายนอก จุดเด่นของ ซึ่งหากคุณสามารถจำชื่อลูกค้าและเรียกชื่อลูกค้าได้ในครั้งที่ 2 ที่คุณพบเจอกับลูกค้า ลูกค้าจะดีใจและรู้สึกเป็นคนสำคัญเมื่อคุณสามารถเรียกชื่อเขาได้อย่างถูกต้อง

  1. รอบรู้ ให้ข้อมูลได้

นอกจากการอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมแล้ว คุณควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโรงแรม หรือจังหวัดที่โรงแรมคุณตั้งอยู่ ที่กิน เที่ยว ช้อปปิ้ง เส้นทาง และการเดินทาง เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้ามักจะสอบถามเป็นประจำ

  1. บันทึกข้อมูลและความต้องการของลูกค้า

การบันทึกไว้ว่าลูกค้าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และต้องการอะไรเป็นพิเศษไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  เมื่อลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป ลูกค้าก็จะประทับใจที่คุณเอาใจใส่ความต้องการของเขาโดยที่ไม่ต้องบอกซ้ำ

  1. ไม่รับปาก

หากคุณไม่มันใจว่าจะทำสิ่งที่ลูกค้า/แขกร้องขอได้ อย่ารับปากหรือตอบคำถาม สิ่งที่คุณควรทำคือการบอกกับลูกค้าอย่างสุภาพว่า ขอตรวจสอบกับผู้จัดการสักครู่ จากนั้นได้คำตอบ อย่างไรให้รีบแจ้งลูกค้าโดยเร็ว

เป็นอย่างไรบ้างครับ วิธีให้บริการเพื่อเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าโรงแรม 5 ข้อสั้นๆ เท่านั้น แต่เป็น 5 ข้อสั้นๆที่สำคัญและย่อมทำให้แขกที่มาพักโรงแรมของคุณต้องประทับใจอย่างแน่นอน

Banner-jobnsure

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com