โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ กับ EV Academy ปี 2563

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ กับ EV Academy ปี 2563

LOCATION: Cebu

หลักสูตร ESL Classic
4 weeks = $1610
8 weeks = $3120
12 weeks = $4630

หลักสูตร IELTs, TOEIC, BUSINESS
4 weeks = $1740
8 weeks = $3380
12 weeks = $5020

หลักสูตร Power Speaking 6
4 weeks = $1770
8 weeks = $3440
12 weeks = $5110

**ราคารวม…

  1. ค่าเรียน
  2. ค่าที่พัก แบบแชร์ 4 คน
  3. ค่าอาหาร 3 มื้อ
  4. ค่าทำความสะอาด
Banner-Ascend

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com