อยากทำงานโรงแรม ต้องเรียนสาขาอะไร

ต้องการสมัครงานเกี่ยวกับโรงแรม อยากทำงานโรงแรม ต้องเรียนสาขาอะไร?? จริงๆแล้วงานโรงแรม มีมากมายหลายแผนก (ดู งานโรงแรมมีอะไรบ้าง) มีตั้งแต่นักงานส่วนหน้า (Front Office) พนักงานบัญชี (Accounting) พนัก

สาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นสาขายอดฮิตและตรงสายมากที่สุด แต่หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีชื่อสาขา รายละเอียดการเรียน และเป้าหมายของหลักสูตรแตกต่างกันไป เช่น สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท เป็นต้น  แม้ว่าหลักสูตรของแต่ละสถาบันจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันอย่างไร แต่เนื้อหาโดยพื้นฐานของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมจะมีวิชา หลักๆ ดังนี้

สาขาการโรงแรม

 • การดำเนินงานส่วนหน้า (Front Office)
 • แผนกครัว (Kitchen Operations)
 • การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • การจัดเลี้ยง (The Catering Department)
 • แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)
 • จิตวิทยาการบริการ
 • การบริหารงานโรงแรม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
 • การบริหารการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม

และวิชาเลือกอื่นๆ ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด เช่น การจัดการสปา เครื่องดื่มและบาร์ เป็นต้น

สาขาการท่องเที่ยว

 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจนันทนาการ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์และการนำเที่ยว
 • ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
 • อารยธรรมและประวัติศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว
 • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจ MICE

และวิชาเลือกอื่นๆ ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด เช่น การจัดการธุรกิจเรือสำราญ การจัดการธุรกิจการบิน เป็นต้น

การเรียนในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะเน้นสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตั้งแต่ทฤษฎีการจัดการ ภาษา จิตวิทยา การบริหาร การบริการ และภาคปฎิบัติในวิชาชีพต่างๆ นอกจากงานตรงสายอย่าง งานบริหารโรงแรม แล้วนักเรียนที่เรียนจบทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ยังสามารถทำงานทางด้านอื่นๆได้อีก เช่น  

 1. การบริการอื่นๆ เช่น พนักงานสายการบิน พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์  สปา MICE Event Organizer เป็นต้น
 2. งานด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ วิทยากรนำเที่ยว เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว  NGO เป็นต้น   
 3. ประสานงานระหว่างประเทศ เช่น ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก Shipping เป็นต้น
 4. อาชีพอื่นๆ เช่น องค์กรของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ  เป็นต้น

ข้อดีของการเรียนจบคณะ/สาขานี้ คือ งานหลากหลาย ไม่จำเจ และภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการส่วนมากจะไม่เน้นเรื่องสถาบันที่จบมา แต่จะเน้น คนที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการฝึกงานและทักษะส่วนตัวครับ

Banner-jobnsure

To contact jobnsure by phone, please call +66-2392-4186 or email at jobnsure1@gmail.com