บริหารธุรกิจโรงแรมอย่างไรให้รอด ในยุคเศรษกิจพิษ “ไวรัสโควิด-19”

จากภาวะเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากพิษไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้สภาพของกิจการหลายธุรกิจในวันนี้ส่อแววแย่ลงไปตามๆ กัน รวมถึง ธุรกิจโรงแรมด้วย

แต่ในวิกฤต ย่อมมีโอกาสเสมอ และครั้งนี้ก็เช่นกัน คนโรงแรมอย่างเรามาหาโอกาสที่เกิดขึ้นในวิกฤต และปรับตัวอยู่รอดไปพร้อมๆ กันครับ

  1. สำรวจรายรับ-รายจ่าย

ในความกังวล เราย่อมต้องวางแผน ในฐานะผู้บริหารโรงแรม เราความสำรวจรายรับ-รายจ่าย และวางแผนการให้เงิน เลือกการลงทุนที่คุ้มค่าเหมาะสมและสอดคล้องต่อความจำเป็น เพื่อเตรียมพร้อมวันที่ COVID-19 หมดไปจนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตัวอย่างการลงทุนที่คุ้มค่าภายใต้สภาวการณ์ COVID-19 เช่น การให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการรับมือและการป้องกันโรคระบาดโควิด19 การเลือกหาซอฟต์แวร์ ระบบจัดการโรงแรม ที่มีระบบ CRM พร้อมที่จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมถึงการทำโปรโมชั่นส่งอีเมล์หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆให้กับลูกค้า เตรียมพร้อมเมื่อสถานการณ์โควิด19 หมดไป

  1. มีเวลาพัฒนาพนักงาน พร้อมรับทรัพย์หลังผ่านยุควิกฤต

นอกจากประเด็นเรื่องสุขภาพ สถานการณ์ COVID-19 ยังกระทบด้านอารมณ์และจิตใจของคนทำงานที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ผู้บริหารโรงแรมควรมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารของผู้นำ การกำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน ให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ รวมถึงการใช้เวลาในช่วงเศรษฐกิจซบเซานี้ ในการอบรมการใช้งานระบบจัดการโรงแรมให้พร้อม สำหรับการรับลูกค้าหลังวิกฤตโควิด19 ผ่านพ้นไป  

นากจากนั้น ทีมงานคนโรงแรม ควรรู้วิธีการเตรียมพร้อมวิเคราะห์และหารือถึงแบบจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อกำหนดขั้นตอนและวีการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการในแต่ละสถานการณ์ ในแต่ละเหตุการณ์ ควรรวมถึงระบุผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจที่ชัดเจน ตลอดจนสื่อสารทำความเข้าใจต่าง ๆ แก่บุคลากรในองค์กร

  1. วางแผนเรื่องการจัดการสต๊อกสินค้าให้ดี

ช่วงที่ Demand กับ Supply ไม่สอดคล้องกันในยุควิกฤตโควิด 19 นี้ สำให้ หลายคนเริ่มกักตุนอาหาร กระกาษชำระ น้ำยาล้างมือ เป็นต้น ทำให้ราคาของสินค้า และจำนวน ไม่คงที่ โรงแรมที่มีการบริหารจัดการ Supply chain ที่ดี จะเตรียมพร้อมทั้งในระยะสั้น-ระยะยาว โดยจะต้องคำนึงในหลายๆมิติ เช่น การวางแผนแบ่งปันจัดสรรวัตถุดิบล่วงหน้า รวมถึงการค้นหา Supplier ใหม่ ๆ ทั้งหมดนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของ Supply Chain ในอนาคต

  1. เพิ่มการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า

แน่นอนว่าคนโรงแรมอย่างเรา ย่อมคากหวังการกลับมาของกลุ่มลูกค้าเดิม รวมถึงเพิ่มลุกค้าใหม่ และในสถานการณืเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดทุกอย่าง สิ่งที่เราต้องไม่หยุดและห้ามหยุด คือการให้ข้อมุลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า สื่อสารให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับลูกค้า เช่น การให้ข้อมุลเกี่ยวกับCOVID-19ของประเทศไทย สถานการณืในโรงแรม รวมถึงมาตรการต่างๆที่โรงแรมมีทั้งช่วงcovid-19 และหลังจากบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ  นอกจากนั้น อย่าลืมจับตาและปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในบางโรงแรมที่มีร้านออาหาร ลูกค้าอาจเริ่มปรับตัวและเคยชินกับช่องทางออนไลน์มากขึ้น ร้านอาหารของโรงแรมก็สามารถสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มยอดขาย และสร้างรายได้ต่อไปได้อีกด้วย และยังอาจนำไปสู่การปรับกลยุทธ์องค์กรต่อไป

  1. ปรับปรุงธุรกิจ เพิ่มเครื่องมือในการบริหาร

ทุกวิกฤต มีโอกาสครับ ในวิกฤตโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ไม่ใช่แค่ธุรกิจของเราแต่เป็นธุรกิจของทุกองค์กร ดังนั้นในช่วงที่ทุกคนพักการเดินทาง การท่องเที่ยวและธุรกิจก็ชลอตัวแบบนี้ เราต้องใช้ช่วงเวลานี้ในการปรับปรุงธุรกิจ เพิ่มเครื่องมือในการบริหาร เช่น การปรับปรุงระบบจัดการโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นระบบที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในระยะยาว แม้จะเป็นการลงทุนก้อนโต แต่หากว่าคุณมองหาระบบที่จะช่วยพัฒนาองค์กรของคุณให้สามารถรองรับลูกค้าหลังวิกฤตโควิด 19 แล้วล่ะก็ เชื่อเถอะครับว่า…คุ้ม เพราะระบบจัดการโรงแรมที่ดี จะมีระบบพร้อมตั้งแต่ front/Back Office, CRM, Channel Manager เป็นต้น

และนี่คือแนวทางแนะนำสำหรับคนโรงแรม ที่จะช่วยกันให้ผ่านพันวิกฤตครั้งนี้ไปได้บ้างไม่มากก็น้อย อย่าลืมนะครับว่าในวิกฤต ย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ ดังนั้น อย่าท้อ และสู้ไปด้วยกันครับ

Banner-CiMSO-20190117

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com