London School of Commerce Malta – LSC Malta

London School of Commerce Malta ก่อตั้ง ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2014 และได้รับใบอนุญาตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการศึกษาต่อ ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

ที่ตั้ง Europa Centre, St. Anne Street, Floriana FRN9020, Malta
เว็บไซต์ London School of Commerce Malta

มหาวิทยาลัย LSC Malta เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี ช่วยให้นักเรียนสามารถสมัครและเริ่มเรียนได้ตามความต้องการ รวมไปถึงคณาจารย์พิเศษจากแวดวงธุรกิจที่เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอย่างยาวนาน ทำให้หลักสูตรที่สอนนั้นได้มีการผสมผสานระหว่างพื้นฐานหลักสูตรกับเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนก้าวทันโลกและสามารถนับไปปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 

นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับ LSC มอลต้านั้น นอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังมีโอกาสพบปะเพื่อนๆนานาชาติหลากภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาต่างชาติวัฒนธรรมตะวันตก รวมไปถึงการต่อยอดของธุรกิจ

ทำไมต้อง LSC

 • ปริญญาได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • เรียนและใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษภายใต้ประเทศ ภายในสหภาพยุโรป
 • สถาบันตั้งอยู่ในใจกลางเมือง
 • นักเรียนสามารถทำงานนอก เวลาได้ สูงสุดถึง 20 ชม.
 • ค่าเรียนสมเหตุสมผล

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (BA – Business Administration) ดูรายละเอียดหลักสูตร <คลิกที่นี่>
 2. หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA – Management Business Administration) ดูรายละเอียดหลักสูตร <คลิกที่นี่>
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและสื่อสาร (Academic English Programme) ดูรายละเอียดหลักสูตร  <คลิกที่นี่>

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Bedfordshire (University of Bedfordshire)

มหาวิทยาลัย Bedfordshire มีรากฐานทางวิชาการมาอย่างยาวนาน ตัhงแต่ปี 1882 Bedfordshire เปิดสอนในระดับฝึกหัดครู ต่อมาได้มีการเลื่อนระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย Bedfordshire มากกว่านั้นมหาวิทยาลัย Bedfordshire ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมากแห่งหนึ่ง

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Suffolk (University of Suffolk)

มหาวิทยาลัย Suffolk นับว่าเป็นหนึงในมหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกเอาไว้ได้อย่างดี ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรและชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้มหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เอื้อกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนั่น คือกุญแจในการพัฒนาบุคคลากร ดังนั้น นักเรียนที่จบหลังสูตรจากมหาวิทยาลัยนี้ สามารถมั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนั้นหลักสูตรที่นักเรียนได้รับยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจาก NCFHE[1]

[1] The National Commission for Further and Higher Education (NCFHE) คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการศึกษาต่อและอุดมศึกษา

ที่พัก/Accommodation

1. St Blubay Apartments

2. St Bayview Hotel

3. St Azur Hotel

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
  • หน้าพาสปอร์ต
  • Transcript
 2. ชำระค่าสมัคร
 3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อทราบเบื้องต้นว่าจะต้องลงเรียนภาษากี่เดือน
 4. ขอวีซ่า
Banner-Ascend

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com