NCUK Thailand – International Foundation Year Program

เกี่ยวกับ NCUK

NCUK เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาของสหราช อาณาจักรสำ หรับนักเรียนต่างชาติ Northern Consortium จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มของมหาวิทยาลัยทางตอน เหนือของอังกฤษ ที่คิดจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนนับหมื่นได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงการศึกษานานาชาติในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2546 Northern Consortium ได้จัดตั้ง บริษัทในเครือ NCUK เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่สูง ขึ้นสำ หรับนักเรียนทั่วโลก จุดประสงค์หลักขององค์กรการกุศล Northern Consortium คือ ความก้าวหน้าด้านการศึกษา โดยดำ เนิน การผ่านกิจกรรมของ NCUK การให้ทุนการศึกษา รางวัล และการลงทุนในตลาดการศึกษานานาชาติ

ทำไมถึงเลือกเรียนกับ NCUK

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (9 เดือน) คือ 600,000 บาท

วันเปิดเรียน   กันยายน

สถานที่เรียน อาคารรสา กรุงเทพมหานคร

สาขาที่เปิดสอน

 • บริหารธุรกิจ (Business)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
 • มนุษยศาสตร์ (Humanities)
 • วิทยาศาสตร์ (Science)

วิชาเรียน

 1. สาขาบริหารธุรกิจและสาขามนุษยศาสตร์
  • English for Academic Purpose and Study skills
  • Business Studies
  • Mathematics
  • Economics
 2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาวิทยาศาสตร์
  • English for Academic Purpose and Study skills
  • Physics / Biology
  • Mathematics
  • Chemistry 

เกณฑ์การรับสมัคร 

 1. ระบบการศึกษาไทย
  • จบม.6 เกรด 2.5+ หรือ จบ ม.6 เกรด 2.0+
 2. ระบบการศึกษาอังกฤษ
  • IGCSE 5 ได้เกรด D อย่างน้อย 2 ตัว 
  • หรือ A-level ได้เกรด D อย่างน้อย 2 ตัว
  • หรือ IB คะแนนรวม 22 ตะแนนขึ้นไป
 3. ระบบการศึกษาอเมริกัน
  • Grade 12 เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 4. การศึกษานอกระบบ
  • GED โดยได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน

ระดับภาษาอังกฤษ 

 • IELTS 5.0 Overall
 • IELTS 5.0 Overall
 • TOEFL iBT 34 Overall 

กำหนดการรับสมัคร 

 • รอบที่ 1 รับสมัครถึง 31 พค 2562
 • รอบที่ 2 รับสมัครถึง 31 กค 2562 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 50% จาก Sheffield Hallam University ทุกสาขาวิชา **เราจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครและระบุความประสงค์ขอรับทุนก่อน 5 คนแรก** (การันตีจำนวน 5 คนแรกเท่านั้น)

NCUK เป็นหนึ่งในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร:

NCUK คือกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในสหราชอาณาจักรซึ่งทุ่มเทให้กับการมอบโอกาสในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วโลกให้แก่นักเรียนจากนานาประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำ เร็จในขณะที่ศึกษาอยู่

หลักสูตร: 

หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับจาก 16 มหาวิทยาลัยพันธมิตรของ NCUKและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วสหราชอาณาจักร รวมถึงมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในนานาประเทศทั่วโลก และที่เหนือกว่าหลักสูตรอื่นๆ ก็คือ หลักสูตรของเราจะช่วยเตรียมตัวคุณให้พร้อมกับการเรียนได้ในทันที เนื่องจากหลักสูตรของเราได้รับการออกแบบจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพันธมิตร โดยมีการนำ มาตรฐานการศึกษาระดับสูงมารวมเข้ากับทักษะต่างๆ ได้แก่ ภาษา การเรียน การเข้าสังคม และวัฒนธรรมการรับประกันเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ในสหราชอาณาจักร:

NCUK ได้ช่วยให้นักเรียนจากนานาประเทศกว่าหมื่นคนได้รับการการันตีให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่าพันหลักสูตร ทั้งยังได้รับวุฒิปริญญาตรีซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในหลากหลายสาขาวิชาคณาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ของเรามีคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยอาจารย์ของเรานั้นมีประสบการณ์ด้านการสอน เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร รวมถึงยังสามารถช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนของพวกเขา

ห้องเรียน: 

บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนาน เน้นการมีปฎิสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน เรากำ หนดให้จำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนไม่มากเกินไปสูงสุดไม่เกิน 15-18 คน เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทำเลที่เหมาะสม: เราตั้งอยู่ที่ ตึกรสา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ดังต่อไปนี้:

 • รถไฟฟ้า BTS สถานี หมอชิต
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานี พหลโยธิน
 • ตลาดนัดจตุจักร (ตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
 • เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
 • สนามบินนานาชาติ ดอนเมือง

การสนับสนุนที่ดีเยี่ยม:

เราให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทุกด้านแก่นักเรียนระดับอุดมศึกษามากกว่าพันคน โดยนักเรียนจะได้รับทั้งคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการสนับสนุนจากทีมช่วยเหลือด้านการสมัครเรียนและทีมให้คำ ปรึกษาที่ทุ่มเทของเรา

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ

1. NCUK International Foundation Year

โปรแกรมปรับพื้นฐานของ NCUK คือโปรแกรมที่จะเตรียมความพร้อมของนักเรียนในปีแรกของการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับสาขาเป้าหมายของนักเรียน โปรแกรมนี้มีให้เลือกด้วยกัน 4 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย:

 • หลักสูตรธุรกิจ (Business)
 • มนุษยศาสตร์ (Humanities)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
 • วิทยาศาสตร์ (Science)

โปรแกรมของ NCUK ทุกโปรแกรมจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อให้คำ ปรึกษาในด้านการใช้ภาษา และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย

คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • อายุ 16 ปีขึ้นไปเมื่อเริ่มหลักสูตร
 • วิชาการผ่านตามเกณฑ์การรับสมัคร
 • ผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลา: 9 เดือน
 • เริ่มเรียน: เดือนกันยายน
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ UCAS
 • เรียนที่ตึกรสา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่ดีที่สุด

2. NCUK International Year One

NCUK International Year One ( IYOne) เทียบเท่ากับปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร International Year One (IYOne) จะช่วยเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรได้อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดสอน 2 สาขาวิชาได้แก่ บริหารธุรกิจ และ วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้ได้มีการสอนมากว่า 1ปี มีการประเมินผลจากการสอบและการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและด้านวิชาการสำ หรับการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร หลักสูตร IYone นี้ ยังให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแบบตะวันตกอีกด้วย

หลักสูตรนี้เสนอทางเลือกทางการเรียนหลายรูปแบบสำ หรับนักเรียนที่มีทักษะและคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ซึ่งนักเรียนที่จะเข้าเรียนจะต้องมีผลคะแนนวัดระดับ IELTS อย่างน้อย 5.5 หรือเทียบเท่า หรือจะเลือกเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของทาง NCUK มีให้ตอนลงทะเบียนเข้าเรียน

สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (Englishfor Academic Purposes) พร้อมกับวิชาบังคับตามหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้จะทำ ให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในเครือ NCUK เพื่อไว้ใช้ทำวีซ่า ดังนั้นการสอบ IELTS จึงไม่จำ เป็น

คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งกลับมาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้:
  • สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่าประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ BAC IET หรือ IELTS
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาเอกสารสำคัญจากโรงเรียน เช่น ใบรับรองผลการเรียนและหนังสือรับรอง
  • สำเนาบัตรประชาชน
 2. นักเรียนต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ และในบางกรณีอาจจะต้องเข้ารับการทดสอบ ในระหว่างการสัมภาษณ์ เราจะให้คำแนะนำ เกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกสาขาอย่างดี นักเรียนอาจจะต้องเข้าทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือ คณิตศาสตร์ แล้วแต่สาขาที่นักเรียนเลือกเรียน การสัมภาษณ์อาจจะมีขึ้นที่ บริติช เคานซิล หรือ ตามสถาบันต่างๆในต่างประเทศที่เราไปเยี่ยม หรือ ผ่านทาง Skype
 3. ได้รับการตอบรับใบสมัคร (ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์) ในกรณีที่ได้การตอบรับ
 4. จ่ายเงินมัดจำ
Banner-Ascend

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com