Australian Catholic University (ACU) เรียนต่อออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย Australian Catholic University หรือ ACU เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลของออสเตรเลีย ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์มีความหลายหลายทางเชื้อชาติที่แตกต่างกันไป ACU คัดสรรอาจารย์โดยมีอัตราต่อสัดส่วนต่อนักเรียน 1:18 ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพและประสบการณ์ ปัจจุบันมีนักศึกษาสัดส่วน ดังนี้ นักศึกษาปริญญาตรี 18,406 คน ปริญญาโท-เอก 5,300 คน นักศึกษาต่างชาติ 3,323 คน

มหาวิทยาลัย Australian Catholic (ACU) เป็นหนึ่งใน 80 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจากการจัดอันดับ Times Higher Education นอกจากนี้ ACU ยังอยู่ในกลุ่ม Top 3% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ชั้นนำ

เว็บไซต์ https://www.acu.edu.au/

ACU เปิดสอนนักศึกษาต่างชาติใน 6 แคมปัส ได้แก่ 

 • ACU Canberra
 • ACU Ballarat
 • ACU Brisbane
 • ACU Melbourne
 • ACU North Sydney
 • ACU Strathfield

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการเรียนที่ดีเยี่ยม เมื่อจบแล้วมีอัตราการจ้างงานสูง รวมถึงเงินเดือนที่ได้รับ นอกจากนี้ในทุกหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ เมื่อพวกเขาเรียนจบ

หลักสูตรแนะนำ

 • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
 • โลหิตวิทยาและเภสัชศาสตร์การหมุนเวียนโลหิต
 • การเคลื่อนไหวของมนุษย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • การพยาบาล
 • การสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • การศึกษาเฉพาะทางในด้านศึกษาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การรับรู้
 • จิตวิทยา
 • การศึกษาศาสนา

ทุนการศึกษา 

เหตุผลที่เลือก เรียนกับ ACU 

 1. ACU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยแรกเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อปี 1857 และรวมตัวเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1991
 2. มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดย 14% ของนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 92 ประเทศทั่วโลก
 3. ค่าเรียนของ ACU สมเหตุสมผล 
 4. อัตราการจ้างงานหลังเรียนจบอยู่ที่ 95%
 5. มีแคมปัสให้เลือกเรียนหลากหลายถึง 6 แคมปัส

ค่าเรียนโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี 
AU$ 25,000
ปริญญาโท
AU$24,500 
ค่าใช้จ่ายต่อปีโดยประมาณ
12,000 – 20,000 
Banner-Ascend

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com