ฟรีแลนซ์ ก็ขอบัตรเครดิตได้นะ

บัตรเครดิต กลายเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นอุปกรณ์ทางการเงินที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถซื้อของได้อย่างสะดวกสบาย แถมยังช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการเงิน (หมุนเงิน) ได้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆด้วย เช่น ผ่อน 0%, ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร แลกขอสะสมแต้ม ที่จอดรถฟรี  เป็นต้น แล้วเชื่อไหมคะว่า ถ้าไม่มีบัตรเครดิต จะซื้อตั๋วเครื่องบิน จะจองรถเช่า เวลาไปเที่ยว (ซึ่งสำคัญมว๊ากก) ไม่ได้นะเออ!

สำหรับคนทำอาชีพฟรีแลนซ์ หรือคนที่ทำอาชีพอิสระส่วนตัว ที่ไม่ได้ทำงานประจำแบบออฟฟิศ แม้ว่าจะมีรายได้ต่อปีหลักหลายแสนหรือเป็นล้าน ก็อาจจะขอบัตรเคนดิตไม่ผ่านเหมือนกันนะคะ สาเหตุที่ขอบัตรเครดิตไม่ผ่านก็มีหลายหลายอย่างด้วยกัน แต่ถ้าไม่ใช่เพราะเครดิตเก่าไม่ดีแล้วล่ะก็ สาเหตุหลักก็คือ ไม่มีหลักฐานเอกสารที่แสดงถึงที่มาของรายได้ที่จะเป็นตัวบอกความสามารถในการชำระเงินคืนได้ ซึ่งส่วนมากหากเป็นพนักงานประจำ ก็จะใช้สลิปเงินเดือนเป็นหลัก เพราะธนาคารจะพิจารณาจากที่มาของรายได้เป็นหลักว่าต้องมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด  แต่คนทำงานฟรีแลนซ์ส่วนมากจะรับเงินค่าจ้างเป็นเงินสด เอกสารก็ไม่มี แถมโดนมองว่า เป็นอาชีพที่มีความไม่แน่นอนสูง ทั้งในเรื่องความมั่นคงของงานและความสม่ำเสมอของรายได้ในแต่ละเดือนด้วย ทำให้คนทำงานฟรีแลนซ์สมัครบัตรเครดิตยาก มีโอกาสไม่ได้รับการอนุมัติสูง

แล้วคนทำอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน หากถึงเวลาต้องการใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมการซื้อของที่สะดวกสบาย จะทำอย่างไรกันดี วันนี้แอดเอนจอยจะแนะนำวิธีทำบัตรเครดิตของคนทำอาชีพอิสระค่ะ

บัตรเครดิตสำหรับคนทำอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ สามารถทำได้ 2 แบบ

 1. บัตรเครดิตทั่วไปสำหรับคนทำอาชีพอิสระ
 2. บัตรเครดิตแบบฝากค้ำประกัน

แบบที่ 1 บัตรเครดิตทั่วไปสำหรับคนทำอาชีพอิสระ

เอกสารในการสมัครบัตรเครดิตสำหรับคนทำงานอาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนาพาสปอร์ต หรือวีซ่า กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องใช้เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 2. สำเนา statement บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ. และบจก.)
 2. สำเนา statement บัญชีที่ใช้ดำเนินธุรกิจในนามนิติบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน

กรณีเป็นเจ้าของกิจการจดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาใบคำขอจดทะเบียน และหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
 2. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 3. สำเนา statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือในนามคณะบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ) แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน

แบบที่ 2 บัตรเครดิตแบบฝากค้ำประกัน

บัตรเครดิตแบบที่ใช้เงินฝากในบัญชีค้ำประกัน เป็นบัตรเครดิตที่ธนาคารมีวัตถุประสงค์ในการออกบัตรให้กับลูกค้าที่ไม่ได้ทำงานประจำ ทำอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ทั้งที่มีรายได้แต่ไม่มีหลักฐานรายได้หรือไม่ได้ทำงานมีรายได้แล้ว แต่มีเงินเก็บอยู่ในรูปแบบบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ก็สามารถนำบัญชีเงินฝากนั้นมาค้ำประกันเพื่อขอใช้บัตรเครดิตได้

วิธีการทำบัตรเครดิตแบบฝากคำประกัน ก็ง่ายมาก  เพียงเปิดบัญชีของธนาคารที่เราต้องการจะทำบัตรด้วย โดยเปิดบัญชีพร้อมกับฝากเงินในวงเงินขั้นต่ำที่เราต้องการ เช่น อย่างน้อย 15,000 บาท  (เงื่อนไขบางข้อแต่ละธนาคารไม่เหมือนกัน ดังนั้นแนะนำว่าให้ปรึกษาธนาคารก่อนค่ะ) เมื่อเรามีวงเงินในบัญชีตามที่กำหนดแล้วก็จะสามารถขอบัตรเครดิตได้เลย ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันขึ้นอยู่กับการพิจารณา ถ้าใช้ไปสักพักแล้วต้องการเพิ่มวงเงินก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มเงินฝากในบัญชีสำหรับค้ำประกัน แล้วก็แจ้งการเพิ่มวงเงินค่ะ

ส่วนของเงินฝากประจำที่เราฝากธนาคารไว้ เราก็จะได้รับดอกเบี้ยเหมือนกับการฝากประจำปกติ แต่ว่าทั้งเงินฝากและเงินดอกเบี้ยส่วนนี้เราจะไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้เลยค่ะ เราจะได้รับเงินส่วนนี้ทั้งหมดคืนต่อเมื่อเรายกเลิกบัตรเครดิตเท่านั้น

เป็นอย่างไรบ้างคะ การทำบัตรเครดิตขอคนทำอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะ ขั้นตอนการสมัครก็ง่าย อนุมัติง่าย ใช้เวลาไม่นาน หากสนใจสมัครก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่า

Banner-tasknjoy

To contact tasknjoy by phone, please call +669-7203-8279 or email at info@tasknjoy.com