ระบบบริหารจัดการโรงแรม CiMSO – INNKeeper ราคาเท่าไหร่

สำหรับงานบริการแล้วการดูแลลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ ซอฟต์แวร์จัดการงานในโรงแรมช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆทั้งการจองที่พัก การชำระเงิน การบริการ บัญชี ได้

ระบบบริหารจัดการโรงแรม CiMSO หรือ Hotel ERP Software คือ ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการงานในโรงแรมทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการงาน ควบคุมได้ง่ายขึ้น

CiMSO ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2532 จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันเรามีผู้ใช้งานกว่า 700 โรงแรม 14 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยนั้น CiMSO มีบริษัท เออีซี เอนลิสท์ จำกัด เป็นตัวแทนขายและติดตั้ง รวมถึงดูแลตลอด 24/7

ระบบบริหารจัดการโรงแรม CIMSO มีฟีเจอร์ ที่ครอบคลุมสำหรับโรงแรมตั้งแต่โรงแรมขนาดเล็กไปถึงโรงแรมขนาดใหญ่ ดังนี้

แน่นอนว่าฟีเจอร์ที่เป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการโรงแรม คือ INNkeeper

INNkeeper เป็นฟีเจอร์ทีรวม ระบบจัดการโรงแรมไว้โดยเฉพาะซึ่งจะมีความสามารถหลากหลาย แตกต่างไปตามความต้องการของโรงแรม ตั้งแต่ Property Management System (PMS), Backoffice, CRM หรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับระบบ ร้านอาหาร (Restaurateur – POS) ระบบสปา (SPAScheduler) ระบบบริหารจัดการสนามกอล์ฟ (GOLFManager)

การเลือกใช้ INNkeeper จะทำให้พนักงานทำงานได้สะดวก สามารถช่วยให้คุณลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก  แถมยังการลดปัญหาด้านความผิดพลาดเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทีดี

มาดูวิธีคำนวณราคาค่าใช้จ่ายของ INNkeeper กันบ้าง

การคิดราคาของ CiMSO – INNkeeper เราใช้วิธีคำนวณแบบ  License-based Pricing ซึ่งเราจะคำนวณราคาโดยดูจาก จำนวนห้อง จำนวน PC หลักของแต่ละฟีเจอร์ จำนวนพนักงานที่ต้องอบรม จากนั้นจะได้ค่า Software License fee ออกมาเพื่อให้ลูกค้าชำระเพียงครั้งเดียว (**มีแผนการชำระเงินหลายรูปแบบให้ลูกคาเลือก**) ซึ่งราคาเริ่มตันจากหลักหมื่นจนหลักหลายแสนบาท แล้วแต่ฟีเจอร์ที่โรงแรมเลือกใช้ นอกจากนั้นโรงแรมจะต้องจ่ายค่า บำรุงรักษารายปีหรือAnnual Maintenance (MA) ประมาณ 15%-12% โดย CiMSO จะทำการอัพเดทฟีเจอร์ปีละ 2 ครั้ง และมีการจัดอบรมพนักงานของโรงแรมเพื่อเป็นการทบทวนหรือ recap ให้เข้าใจการใช้งานระบบทุกปี

ตัวอย่างการคำนวณราคาสำหรับโรงแรม 50 ห้อง

License fees = 260,000 บาท

MA = 44,000 บาท

ราคานี้ได้อะไรบ้าง …

เห็นได้ว่า ราคาเริ่มต้นของการใช้ระบบบริหารจัดการโรงแรม ของ CiMSO – INNkeeper นั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค้า เพราะการนำซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในการบริหารงานโรงแรม ไม่เพียงแต่ทำให้สะดวกแล้วยังลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก ซอฟต์แวร์จัดการงานด้านโรงแรมเองจึงจำเป็นอย่างมากในการนำซอฟต์แวร์เข้าไปใช้เพราะมีส่วนงานต่างๆที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกันและเป็นงานด้านบริการ การลดปัญหาด้านความผิดพลาดเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทีดีต่อไป

Banner-CiMSO-20190117

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com