รายได้เท่าไหร่ที่คุณคาดหวังจากการเป็นฟรีแลนซ์

การที่จะออกจากงานประจำมาทำอาชีพอิสระหรือที่เรียกง่ายๆ ว่าฟรีแลนซ์นั้นต้องใช้ความกล้ามากทีเดียว เพราะการทำงานประจำนั้นมีรายได้ในแต่ละเดือนที่แน่นอน ซึ่งสามารถคำนวณและคาดการณ์ได้ว่าเดือนนี้คุณจะใช้จ่ายอะไรได้บ้าง แต่สำหรับการเป็นฟรีแลนซ์นั้น รายได้ของคุณจะไม่แน่นอนในแต่ละเดือน จะทำอย่างไรให้คุณมีรายได้เพียงพอสำหรับการมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการในแบบฉบับฟรีแลนซ์

าถามคำถามกับฟรีแลนซ์เกี่ยวกับรายได้ว่าในแต่ละเดือนนั้นต้องการจะมีรายได้เท่าไหร่ แน่นอนว่าฟรีแลนซ์ทั้งหลายจะต้องตอบว่า “มากเท่าที่สามารถทำได้” แต่ความไม่แน่นอนของการทำงานแบบนี้นั้น ฟรีแลนซ์จะต้องตระหนักถึงเป้าหมายทางการเงินที่เจาะจงมากขึ้น โดย “การวางแผน” นั่นเอง

การวางแผน

ลองไปดูเหตผลที่หากฟรีแลนซ์นั้นปราศจากเป้าหมายทางการเงินและยังไม่มีการวางแผนเพื่อติดตามแล้ว การบรรลุเป้าหมายนั้นคงจะทำได้ยากและทำให้เหล่าฟรีแลนซ์พบกับความล้มเหลวอีกด้วย

  • ฟรีแลนซ์มีแนวโน้มที่จะทำงานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเงิน และไม่มีข้อมูลทางการเงินในอนาคตที่แน่นอนที่จะสามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะรับงานน้อยลง
  • ฟรีแลนซ์มีแนวโน้มที่จะรับงานทุกงานที่ติดต่อเข้ามา เพราะความหวาดกลัวต่อความไม่แน่นอนในอนาคต และเกรงว่าในอนาคตนั้นจะไม่มีงานให้ทำ สิ่งเหล่านี้ทำให้การจัดสรรวางแผนนั้นไม่ชาญฉลาดเท่าที่ควร
  • ฟรีแลนซ์ไม่แน่ใจว่าทำไมหรือเมื่อไหร่ที่จะเพิ่มอัตราค่าจ้าง เพราะการไม่มีเป้าหมายทางการเงินก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่จะบอกได้ว่าอัตราค่าจ้างที่ทำอยู่นั้นจะสนับสนุนวิถีชีวิตของเหล่าฟรีแลนซ์ในระยะยาว
  • ฟรีแลนซ์ไม่แน่ใจว่าควรจะจัดตารางงานใหม่ตามเป้าหมายทางการเงินได้อย่างไร ดังนั้นพวกเขาจึงจัดตารางตามเวลาว่างที่มีอยู่ ซึ่งทำให้เหล่าฟรีแลนซ์กลับไปพบกับปัญหาเดิมคือการทำงานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทำงานมากเกินไป
  • บางครั้งฟรีแลนซ์ก็คิดค่าจ้างในราคาถูกเกินไปสำหรับงานแต่ล่ะโปรเจค เพราะไม่มีมาตรฐานอะไรที่จะมาช่วยต่อรองกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งทำให้ต้องรับงานเป็นจำนวนมากแทน
  • ฟรีแลนซ์อาจจะต้องทำงานตลอดเวลา ไม่มีแม้แต่วันหยุดพักผ่อน เพราะความไม่แน่นอนของสถานะทางการเงินในปัจจุบัน ทำให้ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อทำเงินให้ได้มากที่สุดก่อน

ในช่วงแรกของการออกมาทำอาชีพอิสระนั้น เหล่าฟรีแลนซ์มักจะไม่มีการกำหนดเป้าหมานทางการเงินที่แน่นอน ดังนั้นฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่จึงตัดสินใจที่จะรับงานให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เมื่อมีโอกาส ซึ่งเป็นผลให้ประสบกับเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น

ถ้าไม่อยากเจอกับประสบการณ์เหล่านี้ ควรวางเป้าหมายสู่ความมั่นคงทางการเงิน โดยการ “กำหนดตัวเลข” ขึ้นมา

กำหนดตัวเลข

สิ่งแรกที่จะทำให้เหล่าฟรีแลนซ์หลุดออกจากวงจรชีวิตเดิมๆ คือการตัดสินใจว่าในปีหนึ่งๆ นั้นจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ที่เพียงพอกับการใช้ชีวิตที่ต้องการ รายได้นี้จะรวมถึงทุกอย่างในการดำเนินชีวิต ท่องเที่ยว ประกัน รวมถึงเรื่องสุขถาพด้วย และที่สำคัญที่สุดคือการออมไว้สำหรับตอนเกษียณอายุ

อาจจะดูยุ่งยาก แต่ถ้าลองกลับไปดูการทำงานย้อนหลังแล้ว ฟรีแลนซ์จะสามารถ “กำหนดตัวเลข” ที่จะมาเป็นเป้าหมายทางการเงินของคุณได้อย่างไม่ยากจนเกินไป รวมทั้งสามารถแจกแจงรายละเอียดต่างๆ ได้ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไปข้างต้น

ถ้าฟรีแลนซ์สามารถจัดการกำหนดเป้าหมายทางการเงินได้:

  • ฟรีแลนซ์จะไม่ต้องทำงานเกินขนาดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ อีกต่อไป ด้วยความกลัวเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของรายได้ แผนทางการเงินนั้นจะช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถจัดการตารางการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฟรีแลนซ์จะสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าหากฟรีแลนซ์นั้นแตกแผนการเงินทั้งปีออกเป็นแผนระยะสั้นแล้ว จะทำให้สามารถจัดการได้ง่าย และบรรลุเป้าหมายของการกำหนดตัวเลขได้อย่างแน่นอน
  • ฟรีแลนซ์จะสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเมื่อไหร่ต้องเพิ่มอัตราค่าบริการ เพราะในตอนนี้คุณมีแผนที่แน่นอนแล้วว่าต้องรับงานเท่าไร หากงานที่นอกเหนือจากแผนที่วางไว้ หรือต้องการเร่งงานขึ้น ฟรีแลนซ์ก็สามารถต่อรองกับผู้ว่าจ้างได้ เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายของการดำเนินชีวิตที่วางไว้
  • ฟรีแลนซ์จะสามารถใช้เวลาว่างได้ตามแผนที่วางไว้โดยปราศจากความรู้สึกผิด เพราะคุณได้ทำตามแผนที่คุณวางไว้แล้ว ถึงแม้จะผิดแผนไปบ้างสักเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร เพราะคุณจะทราบว่าคุณยืนอยู่ ณ จุดใด ควรทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นั้นไม่มีรายได้ตายตัว แต่ถ้าอยากมีรายได้เป็นประจำแล้ว คุณก็ควรเริ่มวางแผนกันก่อน ถ้าทำได้การได้ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่คุณหวังคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ที่มา: Harpoonapp.com

Banner-tasknjoy

To contact tasknjoy by phone, please call +669-7203-8279 or email at info@tasknjoy.com