ส่วนประกอบของเครื่องชั่งสปริง

เครื่องชั่งสปริง มีส่วนประกอบหลัก ๆ 4 ส่วนดังนี้

  • จานรอง
  • หน้าปัด
  • เข็มชี้น้ำหนัก
  • ตัวเลขบนหน้าปัด

อย่างไรก็ตาม สปริงและแกนรองฐาน ก็เป็นส่วนประกอบย่อยอีก 2 ส่วนที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดที่ต้องรองรับน้ำหนังของสิ่งของ ดังนั้นต้องดูแลให้ดีทั้งเวลาเก็บและการใช้งานนะคะ เช่น การชั้งน้ำหนักให้แต่พอดี ไม่ควรชั่งเกินน้ำหนัก และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะต้องไม่วางสิ่งของทิ้งไว้ เพราะจะทำให้สปริงเสื่อมการใช้งานค่ะ

 

การชั่งสิ่งของ

ก่อนชั่งสิ่งของบนเครื่องชั่งต้องชี้ไปที่ตัวเลข 0 เสมอ เมื่อวางสิ่งของที่จะชั่งแล้ว เข็มจะเคลื่อนที่ไปยังตัวเลขที่เท่ากับน้ำหนักของสิ่งของนั้น ตัวอย่างเช่น การชั้งเครื่องชั่งที่มีพิกัด 1 กิโลกรัม ถ้าเข็มชี้ไปที่เลข 3 แสดงว่าของสิ่งนั้นมีน้ำหนัก 300 กรัม หรือ 3 ขีด

Banner-Scale-BKK

To contact Scale BKK by phone, please call +669-7203-8279 or email at scalebkk@gmail.com