นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) รายได้ดีและมีอิสระในการทำงาน

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มีการแข่งขันด้านการตลาดสูง ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีอยู่ในท้องตลาดอาจจะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ในเชิงคุณสมบัติและการใช้งาน  แต่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชนิดใดที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจึงจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและส่งเสริมยอดขายสูงขึ้น ซึ่งในจุดนี้ “นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)” จึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ วิจัย ผสม ผสาน โดยการนำวัสดุ กรรมวิธีการผลิต ลักษณะรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้และตลาด

อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากจะทำงานในองค์กรธุรกิจเอกชนแล้วยังสามารถใช้วิชาความรู้ในการทำงานฟรีแลนซ์ หรือเปิดกิจการเป็นของตนเองเพื่อรับออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ให้ตรงกับเป้าหมายของลูกค้า ซึ่งเป็นอาชีพที่รายได้ดี ไม่มีการตกงาน ถ้ามีไฟในการทำงาน

นักออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของ วิทยาศาสตร์ หรือปรัชญา งานศิลป์ และมีสายตาแบบนักออกแบบที่ก็ึคือ การมีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจเลือกใช้องค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการออกแบบนั้น ๆ

เช่น หากคุณจะออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัว คุณจะต้องมีความรู้ทางด้านการใช้งาน ว่าเป็นสินค้าที่ใช้ในพื้นที่จำกัด  ต้องรู้จักปรับความสวยงามเข้ากับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ (ประโยชน์ใช้สอย) เช่น หยิบจับสะดวก ล้างง่าย ไม่ทิ้งคราบ เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงผู้ใช้ การทดสอบมาตรฐาน ความรู้เชิงวิศวกรรมและการผลิตด้วย

Banner-tasknjoy

To contact tasknjoy by phone, please call +669-7203-8279 or email at info@tasknjoy.com