สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ Ascend Education Center

Ascend Education center (อะเซนด์ เอ็ดดูเคชั่น เซนเตอร์) ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจมาศึกษากับทางสถาบันฯพารืทเนอร์ของดรา โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งพี่ ๆ ของ Ascend Education Center จะช่วยแนะนำหลักสูตรการเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมกับดำเนินการสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอย่างครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ

สถาบันภาษา

อเมริกา/USA

แคนาดา/Canada

อังกฤษ/UK

ออสเตรเลีย/Australia

นิวซีแลนด์/New Zealand

ไอร์แลนด์/Ireland

ประเทศอื่น ๆ /Others

มหาวิทยาลัย

อเมริกา/USA

แคนาดา/Canada

นิวซีแลนด์/New Zealand

อังกฤษ/UK

ออสเตรเลีย/Australia

เยอรมัน/Germany

ดูไบ/Dubai

มอลต้า/Malta

มัธยม

นิวซีแลนด์/New Zealand

มาเลเซีย/Malaysia

สิงคโปร์/Singapore

ออสเตรเลีย/Australia

อังกฤษ/UK

อเมริกา/USA

แคนาดา/Canada

ไอร์แลนด์/Ireland

Banner-Ascend

To contact Ascend Education Center by phone, please call +669-7203-8279 or email at lan@ascend-education.com