ERP สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม (ERP for Hospitality – Travel & Hotel)

ปัจจุบันระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้แต่ละองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็นำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ก็จะแตกต่างกันออกไป ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากอีกอุตสาหกรรมหนึ่งของไทย เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของเศรษฐกิจของประเทศที่มีอัตราการเติบโตการคืนทุนและความสามารถในการทำกำไรสูง เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การแข่งขันในภาคธุรกิจนี้มีสูงมาก การบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด และการมีฐานข้อมูลของลูกค้าที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อการสร้าง Royalty program  ทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จ ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP for Hospitality) ที่ยืดหยุ่นและเป็นไปตามความต้องการที่ทันสมัยของบริษัท โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร หรือแม้กระทั้งกอล์ฟคลับ จะช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ระบบ ERP For Hospitality จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานลงและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ช่วยรักษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รักษาความสมบูรณ์ของการทำงานประจำวัน และให้ข้อมูลที่มีแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติและฟังก์ชัน ERP สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ERP for Hospitality) หลัก ๆ มีดังนี้

Property Management System (PMS) หรือ Reservation Management เป็นระบบการจองห้องพัก ที่ช่วยในการจัดเก็บประวัติการจองห้องพักของลูกค้าทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถคำนวณปริมาณห้องว่างล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และจะแจ้งเตือนเมื่อมีการรับจองห้อง หรือขายห้องในปริมาณที่มากกว่าห้องที่เหลืออยู่ ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ผู้ใช้สามารถยืนยันการรับจองห้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาในการรับจองห้องพักมากกว่าปริมาณห้องพักที่มีอยู่จริง

 • Property inventory management with dynamic, rack and special rates
 • Booking and event package management
 • AHLA budgeting and financial reports

Central Reservations Office ระบบจองจากส่วนกลาง บริหารการจองจากช่องทางต่างๆของทุกๆโรงแรมในเครือของคุณในที่เดียว ทำให้ข้อมูลการจองที่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือโรงแรมคุณ

 • Multiple properties availability view grid
 • Data synchronized near real time to all property servers
 • Rule based mass cancellation process
 • Seamless web interface to OTA & channel managers

Front Office Module เป็นระบบจัดการส่วนหน้า ใช้บริหารจัดการจำนวนห้องพัก ตั้งแต่ จำนวนห้องพักที่ว่าง ทำกำลังใช้ งาน ที่กำลังทำความสะอาด ในแต่ละวัน การทำจองห้องพัก การโยกห้องพักในแต่ละวัน การสร้างรายงานประจำวันประเภทต่างๆ การทำงานร่วมกับแผนกแม่บ้านเพื่อแจ้งว่าห้องทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ เพื่อที่หน้าฟร้อนท์จะได้ทราบว่าห้องไหนสามารถให้ลูกค้าเข้าพักได้ เป็นต้น

 • Fast registration, check-in, guest services, account processing and check-out
 • Detailed City Ledger with pit check and collections control
 • Forex buying and selling and barter trading

House Keeping ระบบงานแม่บ้าน เป็นระบบตารางการทำงานของแม่บ้านและบริหารทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ในการควบคุมต้นทุน และระบบยังช่วยแสดงให้เห็นถึงสถานะของห้องพักแต่ละห้อง ว่ามีความพร้อมที่จะให้บริการหรือไม่ ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของห้องโดยเจ้าหน้าที่ของแผนกแม่บ้าน ระบบจะส่งข้อมูลสถานะของห้องนั้น ๆ ไปยังฝ่ายตอนรับ ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดการผิดพลาดในการให้บริการแก่ผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดี

 • Staff points system with schedules and extensive room status allocations
 • Amenities budgeting and dispensing control

ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน Hospitality

Financial Accounting Module ออกแบบมาเพื่อบันทึกสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายและรายได้ของ บริษัท โมดูลนี้จัดการควบคุมการไหลของเงินและช่วยในการทบทวนสถานะทางการเงินของ บริษัทในแบบเรียลไทม์

Customer Relationship Management (CRM) ทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มยอดขาย ฐานข้อมูลแบบยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถรู้จักลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อที่อยู่หรือความสัมพันธ์กับคู่แข่งของคุณ

Reports Management System ระบบการจัดการรายงาน ด้วยโมดูลนี้ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลการดำเนินงานหลัก: รายงานการเช็คอิน/เช็คเอาท์รายงานการครอบครองรายงานเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจและการวางแผนขององค์กร

ระบบ ERP for Hospitality ที่ดีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักได้อย่างราบรื่น (SEAMLESS INTEGRATION) เช่น ระบบ ERP ดังต่อไปนี้

 • CLUBmanager membership and loyalty administration, recreational activities and wellness management
 • PHONEmanager telephone call and billing management
 • FAXmanager facsimile transmission and receiving with scheduling and status management
 • INNsync data synchroniser linking offices across geographic boundaries
 • CIMSOweb on-line customer profile management and activity scheduling
 • Restaurateur food and beverage (F&B) points of sale
 • SHOPkeeper retail points of sale for shops and superettes
 • GOLFmanager T-bookings, green fees and competition scoring
 • SPAscheduler SPA and wellness management
 • INNkeeper lodging reservations, room rates, front office and City Ledger management and control system
 • Realtor real estate register with leasing and time share
 • INVENTORYmanager products services and recipe stock control with procurement
 • BACKoffice creditors (AP), General Ledger (GL) and Cash Books (CB)
Banner-CiMSO-20190117

To contact CiMSO Sales Team by phone, please call +66-2392-4186 or email at cimso@aecenlist.com